20.06.19/09:40

Kapitalist Pazarların Güvenliği İçin Katlediyorlar

Başlatan marcos, 09.09.04/12:22

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

marcos


Kuzey Osetya'da "Çeçen tutsakların serbest bırakılması" talebiyle gerçekleştirilen rehin alma eylemine karşı Rusya
tam bir katliam gerçekleştirdi. Şu ana kadar yapılan açıklamalara göre, yüzlercesi çocuk olmak üzere, 400'e yakın
kişi katledildi.
Tüm burjuva medya, koro halinde katliamdan rehin alma eylemini gerçekleştirenleri sorumlu tutuyor.
Gerçek başaşağı çevriliyor: Bombaları kimin attığı belli, yüzlerce çocuğun kimin kurşunlarıyla öldüğü belli, ama
nasıl oluyorsa, sorumlu eylemciler ilan ediliyor!
Katliamın sorumlusu, açlığı, adaletsizliği dayatan, kültürleri, dilleri, dinleri yokeden emperyalistlerdir.
Bütün dünya, Osetya'da, emperyalizmin insan değeri olmadığına tanık olmuştur.
Bu katliamı tartışırken, herkesin en başta gözönünde bulundurması gereken şudur: "ÇEÇENİSTAN
SORUNU", EMPERYALİZMİN PAZAR SAVAŞINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR!
Herşey kapitalizm için, herşey pazar ve kâr için diyen anlayış, başka hiçbir şeye değer vermez.
Emperyalizm ahlaki, siyasi ve hatta askeri olarak çökmüştür. Katliam emperyalizmin çürümüşlüğünün tezahürüdür.
Osetya'daki katliam, emperyalizmin yüzüdür.
Emperyalizmin "küreselleşme", "global dünya düzeni" adına yaptıklarını izleyin; her saldırdığında yüzlerce,
binlerce, onbinlerce ölüm bırakıyor arkasında.
Tek amaç var; Pazar ekonomisinin güvenliği. Bu "Pazar"da tekellerin sınırsız, pürüzsüz, engelsiz kârlarına kâr
katmaları. Halkların kanı bunun için, sadece bunun için dökülüyor. Geri bıraktırılmış, yeni-sömürge Türkiye'nin
başbakanı bile Irak'tan tabutlar gelirken "Irak büyük bir Pazar, vazgeçemeyiz" diyor. Herşey bu kadar yalın. Irak
halkının üzerine her gün gökten "özgürlük, demokrasi" yerine bombalar yağmaya devam ediyorsa, Çeçenistan'da
Rusya emperyalizmi bir ülkeyi açık hapishaneye çevirip tutsak etmişse, bunun içindir.
PAZAR, PAZAR, KÂR KÂR DİYENLERİN İNSAN DEĞERİ YOKTUR!
Masum çocuklar, hamile kadınlar, kundaktaki bebekler, herkes ölebilir. Yeter ki, emperyalistlerin çıkarları zarar
görmesin. Bugün Rusya emperyalizminin gözü kararmış operasyonuyla yüzlercesi öldü, yarın binlercesi ölebilir.
Emperyalist saldırganlık, çıkarlarını tehlikede gördüğü yerde hiçbir insani, ahlaki, vicdani, siyasi, askeri sınır
tanımamaktadır.
Emperyalizmin demokrasisinin, "insan hakları" deyişlerinin, "uluslararası hukuku"nun yalan olduğu ortadadır. Böyle
bir operasyona izin veren "hukuk" hangi hukuktur? ABD'ye "evimde vurulmamak için vuruyorum" dedirten hangi
hukuktur? Yoktur böyle bir hukuk. Sadece emperyalist zorbalık vardır.
Kapitalist pazara hizmet eden herşey iyidir. Kapitalist pazarda sömürü ve kârı tehlikeye sokan herşey kötüdür ve yok
edilmelidir. Üzerine uzun uzun teoriler yapılan "emperyalizmin yeni dönem politikaları"nın da, eski politikalarının
da özü budur.
HİÇBİR ŞEY EMPERYALİZMİN PAZAR İÇİN KATLİAMINI MAZUR GÖSTEREMEZ!
Eylemin yöntemi, eylemi gerçekleştirilenlerin şeriatçılığı ayrı bir tartışmadır. Farzedin ki bu eylemi bir grup "akli
dengesi bozuk" kişi yaptı. Ne yapacaktı Rusya? Yine aynı şeyi mi? Eylemi gerçekleştirenlerin yanlışları, halkın
canını hiçe sayan çizgileri, emperyalist Pazar için kan dökenleri aklayamaz. Sorumlu, pazar, kâr, para diyenlerdir.
Bütün demokratik güçler, insan yaşamını savunanlar, haktan, adaletten yana olanlar, yüzlerini emperyalistlere dönüp
"KATİL SİZSİNİZ!" diye haykırmalıdırlar.
Bu katliam karşısında "ona da, buna da karşıyız" edebiyatıyla gerçekler ortaya konulamaz. Böyle bir tutum, sadece
katliamın asıl sorumlusunu perdelemeye yarar. Katliamdaki emperyalist gerçeği görmeyip, şiddet, terör üzerine sağa-
sola laf atarak, böyle bir katliamı bile kendi şiddet karşıtlıklarını, silahlı mücadele düşmanlıklarını tekrarlamak için
kullananlar, küçük düşünenler, küçük hesapları politika zannedenlerdir. Halkların katledilmesinin onların da ne kadar
derdi olduğu tartışmalıdır.
Çeçenistan yıllardır kim tarafından, ne için işgal altında tutuluyor?
Osetya'daki katliam, Rusya'ya özgü bir "vahşet" değildir; emperyalizmin tüm dünyada uyguladığı genel politikanın
bir parçasıdır. Katliamı Rusya'nın "operasyon güçlerinin beceriksizliğiyle" açıklamak da hafifliktir, emperyalist
katliamcılığı gizleme amaçlıdır.
11 Eylül 2001'den bu yana, tüm emperyalistler açık ve gizli biçimde dünya halklarına karşı tam bir baskı, katliam,
sindirme politikası izlemekte anlaşmışlardır. Rusya ve Avrupa, ABD'nin Irak işgaline ses çıkarmıyor, Avrupa ve
ABD, Rusya'nın Çeçenistan'daki katliamlarını görmezden geliyor, halkları katlederek açılan pazar payları ise
paylaşılıyor. Çeçenistan'da 11 Eylül'den bu yana ne oluyor, nasıl bir vahşet hüküm sürüyor,Çeçen halkı nasıl
yaşıyor? Bilen var mı? Yoktur. Çünkü tüm emperyalistlerin birlikte uyguladığı kopkoyu bir sansür vardır. Bu
insanlar bu eylemlere neden başvuruyor diye sorulurken, bunlar hiç hesaba katılmayacak mı?
UNUTMAYIN! TEKELLERİN KÂRLARI İÇİN,
AÇLIĞIN, ADALETSİZLİĞİN, İŞGALLERİN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ,
DİLLERİN, KÜLTÜRLERİN YOKEDİLDİĞİ,
EMPERYALİST ŞİDDETİN KOL GEZDİĞİ BİR DÜNYADA YAŞIYORUZ!
Burjuva medya, katliamı "Rusya'nın operasyondan başka çaresi kalmamıştı" diye aklamak istemektedir. Bütün
mesele de işte buradadır. Çeçenlerin Rusya işgalinden kurtulmak için hangi çarelere sahip olduğunu veya olmadığını
sormuyor bu kafa! Bu kafa, Rusya'nın neden "başka çaresi olmadığını" sorgulamıyor.
Emperyalizmi aklamak isteyen bu cümlede bir gerçek saklıdır; emperyalizm, katletmekten, ezmekten, yok etmekten,
sindirmekten başka hiçbir çözüm üretemiyor. Emperyalizmin çürümüşlüğünün, "yeni dünya düzeni"nin iflasının
kanıtı da işte budur. Halklara verebilecek hiçbir şeyi yoktur emperyalizmin.
Başka bir çare vardı elbette.
Çare, baskı altında tutulan tüm ulusların, işgal altında tutulan tüm ülkelerin bağımsızlığını tanımaktır.
Ama bu "çare", emperyalizmin tüm dünyayı kendi pazarı haline getirme politikasına terstir. Halklar özgür, ülkeler
bağımsız olursa, emperyalizm yaşayamaz.
Emperyalizm, pazar için katlediyor.
Çeçen sorununun da, öteki sorunların da kaynağı budur.
Çeçenistan ve tüm dünya halkları üzerindeki emperyalist oyun ve baskılara son verilmediği sürece, dünyamız benzer
olayları yaşamaya devam edecektir. Emperyalizm pazardan, tekellerin kârlarından kendiliğinden vazgeçmeyeceğine
göre, halklar için tek çare, dünyamıza ölüm yağdıran emperyalizmi yaşadığımız topraklardan kovmaktır.

Haklar Özgürlükler Cephesi

deniz

o dört yüz kişi gibi bizler de birer rakamız.

gücün önemli olduğu dünyada güçsüzün ne değeri olabilir ki.

marcos

iste bu yaziya katilmamak elde degil..önce gucu yok edelim sonra guclenelim!

deniz

gücün olduğunda iktidar olacaksın değil mi?

buna müsade eder miyiz sanıyorsun :P