21.07.19/17:17

Küreselleşme

Başlatan Anarres, 17.09.04/13:20

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Anarres

Küreselleşme insani varoluşun sosyal, kültürel, ve iktisadi yönlerden ulus aşırı nitelik kazanması olarak tanımlanır.Tanımından yola çıkarak bir "dünya devleti" oluşumunu teşvik eden parametreler içerir.

Ancak bu kavram pratikte etkisini en yoğun olarak ekonomi alanında gösterebilmiştir. Küreselleşme parametrelerinden biride ekonominin uluslararası ölçekte planlanması şeklinde olduğu için zengin ülkelerin diğer ülkelerdeki pazar arayışına zemin hazırlar. Mevcut kapitalist sistem üretim araçlarının özel mülkiyetine dayandığından bu kavramın tek getirisi eşitsizliği arttırması ve az gelişmiş ülkelerin sömürüsüne katkı sağlamasıdır.

Küreselleşme sömürünün uluslararası biçime dönüştürülmüş halidir...

Anarres

Madencinin oğlunun klasik öyküsü:

-Anne üşüyorum sobayı yakamazmısın?
-Kömürümüz yok.
-Neden?
-Çünkü paramız yok.
-Neden?
-Çünkü baban işini yitirdi.
-Neden?
-Çünkü fazla kömür var!!!!...

Carbon

küreselleşme tanımında da kendini bu açıdan ortaya koymuştur diye düşünüyorum.kapitalizmin bu sona yaklaşan süreci de göz önüne alındığında,sistem kendini yenileme ihtiyacı hisstemektedir.ulusallık adı altında  kendini ifade etmeye çalışan bu sistem,zengini daha zengin,fakiri daha fakir yapacaktır.sınıf farkı da bunlara bağlı olarak büyüyecektir.sonuç olarak kapitalist sistem çöküşünü çok daha ileri bir tarihe atmayı başaracaktır.

deniz

küreselleşme emperyalizmden başka birşey değildir.

hakim olan görüşler/güçler kendi sınırlarını aşıp global planda da iş görmeye başlarlar. karşılarındaki tüm muhalifleri ezdiklerinde de küreselleşme (globalizasyon) tamamlanmış olur.

mevcut küreselleşme eğilimleri uluslararası şirketlerle başladı. yaklaşık 200 yıl önce internasyonel şirketler yokken, otomobil, uçak, silah, içecek, marketler,.. (Ford, Coca Cola, Mc Donalds,...) gibi çokuluslu şirketler doğmaya başladı ve global pazarlarda çalışmaya başladılar.

bunlar küreselleşmenin kendilerine ait cephelerini açtılar ve büyük ölçüde de başarılı oldular. halen de bu süreç hızla devam ediyor.

küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutları da var. ama şimdilik bunlardan bahsetmeyeceğim.

...

denge

Arkadaşlar globalleşme dendiği zaman sizin aklınıza gelen şey nedir, bizim için fayda mi yoksa dayatma mı?
Globalleşmenin iki ucu var gibi geliyor bana. Bir taraftan tüm dünyada tek tip insan olmak, farklılıklarımızı yok saymak, lokal kültürleri eritmek ve aslında modern insan prototipini yaşatmak. Bu fikir batıdan çıkınca nedense yine bizi sömürmeye yönelik yeni bir faaliyet planı mı diye düşünmekten kendimi alamıyorum.

Ama başka bir açıdan bakınca da bu lokal kültürleri dünyaya duyurma, kendilerini ifade etme gibi zeminler hazırlanır mı acaba diye düşünüyorum.

Bize sunulan bu lokmayı nasıl yutmalıyız sizce? ( Bu biraz yargı içerdi ama neyse)

HadeS

o iki kavramıda bünyesinde barındıran bir kavramdır globalleşme.

baskın kültürün zayıf kültürü git gide yok eder.kendi egemenlik/çıkar sınırlarını genişletir.
zayıf kültür git gide baskın kültüre karışır, farklılığı yaratan sınırlar silikleşir, baskın kültürün nimetlerinden faydalanmaya başlar.

tüm güzellikler bir arada bulunmaz.

güçsüzün kaderi, güçlünün yükselişi

ecstasy

globallaşme ve kapitalizm kol kola yürür, kapitalizm de rekabet esastır ve bir taraf güçlenmek için güçsüze muhtaçtır, ondan alır gücünü. globalleşmede öyle, büyük bir silah bunu kullanabilenlerse yani güçlü olanlar daha fazla güç elde eder. Öte yandan iletişimin etkileşimin ve teknolojik gelişmenin önünü açar küreselleşme, ama bu gücü silah üretmek için, kültürleri dejenere etmek için pazardan daha büyük pay almak için insanları etki altında bırakmak için kullanmak insanlıga ve dogaya zarar verir..

deniz

belki iki farklı suyun birbirine karışıp yeni bir renge bürünmesi de denilebilir.

eng


denge

Alıntıbelki iki farklı suyun birbirine karışıp yeni bir renge bürünmesi de denilebilir.


O zaman bu su bozbulanık olmaz mı?