16.07.19/10:10

Küreselleşme

Başlatan Anarres, 17.09.04/13:20

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

flzf

tam olarak neyi söylemediğiniz halde söylediğinizi söylediğimi söylermisiniz by alıngan :)
sizede iyi akşamlar efendim siz ister fikir söyleyin ister söylemeyin ben sormaya ve söylemeye devam edicem ister cevaplayın ister dinlemeyin isterseniz tersini yapın :)
ben biraz daha bilgi toplamaya gidiyorum görüşürüz sonra iyi akşamlar

asya

Bu konuda bir kavram kargaşası yaşandığını düşünüyorum. Bu nedenle de tam bir kısırdöngüye dönmüş tartışma. Sevgili arkadaşlarıma dipnot olarak bakmaları için bu bilgileri alıntıladım.

•   Küreselleşme ; ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik açılardan global bütünleşmenin, entegrasyon ve dayanışmanın artması anlamına gelmektedir.
•   Küreselleşme ; farklı ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin, her bir ulusal ekonominin diğerlerine bağlı olduğu bir dünya ekonomisi yaratma noktasına dek genişlemesidir. Hiçbir ülke kendine yeterli değildir, hepsi de ürünlerini diğer ülkelerle değişime sokma ihtiyacını duyar. Potansiyel olarak, ekonominin uyumlu bir biçimde uluslararası ölçekte planlanmasının temelini döşeyeceği için, bütünleşmiş bir dünya ekonomisinin yükselmesi, aslında zorunlu olarak olumsuz bir şey değildir. Sosyal adalete ve üretim araçlarının (fabrikalar, teknoloji, sermaye) ortak mülkiyetine dayalı bir ekonomik sistemde, bu, insanlık için görülmedik bir ileri adıma olanak tanırdı. Fakat kapitalist sistem, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve her bir kapitalistin en yüksek kârı elde etmeye çalışmasına dayanır. Bu da gelişmeyi olanaksız kılar ve gezegendeki insanların çoğunun yaşam standartları düşerken, küçük bir azınlığın muazzam ölçüde zenginleştiği bir durum yaratır.


Anarşizm en genel anlamı ile yönetimin gereksiz olduğu ve ortadan kaldırılması gerektiği yönündeki inanç ve düşüncedir. Anarşizm , toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşi, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir.
Bu hareketler, merkezi politik yapılar, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve ekonomik kurumlar yerine toplumsal ilişkilere dayanan gönüllü etkileşim ve özyönetimi savunur, özgürlük ve otonomi ile karakterize edilen bir toplumu arzular. Bu felsefeler, anarşi terimiyle özgür bireylerin gönüllü etkileşimine dayanan bir toplumu, bireylerin ve toplulukların alınan kararlardan etkilendikleri ölçüde söz sahibi olması düşüncesini ifade eder.
Zorlayıcı kurumlara ve toplumsal bazlı hiyerarşilere karşı olmak anarşizmin asli ilkelerindendir ve ayrıca anarşizm gönüllülüğe dayanan bir toplumun nasıl işleyeceği konusunda olumlu bir görüşü ifade eder.

flzf

evet asya teşekkür ederim küreselleşmenin wikipedi deki tanımı bu bunu okumuştum ve benim bahsettiğim küreselleşme şu mavi yazıların ilki oluyo ikincisi bir bireyin yönlü yazısı açıkça belli oluyo
   Küreselleşme ; ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik açılardan global bütünleşmenin, entegrasyon ve dayanışmanın artması anlamına gelmektedir.
ben demiyom ansiklopedi sitesi diyo :P

Ruler of the Ruins

Küreselleşme denilen şeyin nasıl ve ne zaman tanımlandığına bakmak lazım belki de
Küreselleşme fikrinin ortaya çıkması sanayi devrimiyle yakından alakalıdır, 17. yüzyılın buluşlarıyla birlikte avrupada sermaye birikimi artmıştır ve bu ülkeler hammadde ve pazar arayışlarına girmişlerdir ve sanayileşen ülkelerin emperyal politikalarıyla küreselleşme denen şey ekonomik, sosyal, kültürel anlamlarda tezahür etmeye başlamıştır.

Anlatmaya çalıştığım gibi küreselleşme ve kapitalizm birbirini besleyen kavramlardır, sanayi devriminin ingilterede başlaması ise bu konuda yanlız ipin ucunu değil komple ipi verecektir.
Küreselleşme olarak anlaşılan şey sınırsızlık değildir ortak pazara ve rekabete dayalı bir sistemdir ama küreselleşmenin temelinde teknolojik gelişmeler olduğu için ve ekonomik istikrar halkla yakından ilişkili olduğu için bunun sosyal bir yanıda vardır.

Sömürgeleştirmenin ve kapitalist düzenin etkisiyle de küreselleşmenin kültürler üzerine etkisi, gelişmemiş ülkelerde sosyal bozulmalar, gelişmiş ülkelerde ise kültürlerin homojenleşmesi olmuştur.

Neresinden bakarsanız bakın küreselleşme bir dünya devleti yada sınırsızlık demek değildir olsa olsa ab gibi oluşumlar demektir.

Bu konuda bir araştırma yazısı yazdım bir vakitte, alıntılarla daha detaylı bilgide verebilirim.

karahan

Bu konuda METİS yayınlarından
"KÜRESELLEŞMEYİ ANLAMA KILAVUZU"
ve
yine METİS yayınlarından
"DTÖ:KİMİN TİCARET ÖRGÜTÜ -Şirket küreselleşmesine direnmek için nedenler"

isimli 2 kitabı tavsiye ederim, ince-küçük ama çok dolu kitaplardır.

nisan

Ne zaman kuresellesme dense aklima ARAMCO sirketi gelir.
Alıntı yapılan: torq - 15.03.06/23:21
Dengenin yazısı oldukça gerkçekçi ancak o da çoğu insanın düştüğü bir hataya düşüyor sanırım. İnsanlar globalleşme, küreselleşme kavramını ABD ya da emperyalistlerin bir kuramı ya da önerisi gibi algılama eğilimindeler. Oysa durum bence öyle değil ve genelde bu saptamanın doğru yapılmaması nedeniyle nasıl bir tavır alınacağı da bilinemiyor.
Yukarıda yapılan analizde anlatıldığı şekilde sanayi devrimi bilgi ve teknoloji devrimine evrildikten sonra iletişimde inanılmaz bir hız ortaya çıktı. Bu hızlanma tüm konuların ve bilginin dolayısıyle PARANIN daha hızlı dolaşmasına olanak sağladı. Paranın egemenliği yerelden evrensele dönüşünce toplumların sınırları ortadan kalmaya, milliyet, ulus devlet gibi 20. yüzyıl kavramları anlamını yitirmeye başladı. Doğal olarak sermayeye sahip olanlar, olmayanlara oranla daha fazla hareket etmeye başladılar ve her zaman olduğu gibi yoksul ülkeler bu tepişme sırasında en çok dayak yiyenler oldu. Onlar bu hızı bir çeşit tehdit olarak algılama eğilimi içine girdiler ve anlayamadıkları, yetişemedikleri bir aleti şeytan icadı olarak yorumlayarak insanları uzak tutmaya çalıştılar. Oysa bu durum bir güç ya da güçlerin komplosu değil evrimin doğal sonucuydu. Doğal olarak bizim gibi 3. dünya ülkeleri bu durumdan olumsuz etkilendiler ancak başka bir yararı da oldu. Bu ülkelerdeki kişilerin küçük sermayesi de işe yaramaya başladı. Örneğin Türkiye'de tornavida üreten bir küçük sanayici Çin ya da Brezilya'ya bir dakikada malını satma olanağına kavuştu. Bu aynı zamanda kişinin kendi başına bir şeyler yapması anlamına da geliyordu. Ancak ulusal sınırların ortadan kalkması, toplumların ortadan kalkacağı gibi bir senaryoyu gündeme getirdiği için" yok mu oluyoruz" gerginliği nedeniyle tartışmalar devam ediyor.
Kişisel görüşüm bu durumun yağan yağmur gibi değerlendirilmesi gerektiği ve bu durumda yapılacak tek şeyin bir şemsiye sahibi olma zorunluluğudur. Eğer yağmuru durdurmak için zaman harcarsanız açmak için bir şemsiye bulamayabilrsiniz çünkü siz yağmuru durdurmaya çalışırken başkaları şemsiyeleri bitirmiş olabilir.

Not: Denge yazındaki kömünist gerillalar sarnissa değil Sandinista olacak.


Guzel anlatmissin torq.. Ama yagmur yagarken, bazi evleri su basacagini da dusunmek gerekmez mi? Tamam globalleselim ama kendi varligimizi unutmadan bence...

deniz

sermaya kendine yeni pazarlar bulmaya çalıştıkça küreselleşme süreci hızlanır.

ancak küreselleşmenin tek yönü sermaye üzerinden gerçekleşmez. kültürel yayılmacılık ondan daha büyük etki yaratır.

bu anlamda küreselleşme günümüz modern ekonomik/kapitalist süreçlerinin bir sonucu değil onbinlerce yıldır süregelen bir olgudur.

örneğin budizmin asyada yayılması, ibrahimi dinlerin ortadoğudan çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alması, roma ve peşisıra hristiyan hukuğunun günümüz adalet sistemlerine temel teşkil edecek kadar nufuz sağlaması küreselleşmenin daha eski hatta belki de daha önemli aktiviteleridir.