18.07.19/06:46

Hz. Ali

Başlatan ranon, 22.04.07/22:27

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ranon

22.04.07/22:27 Son düzenlenme: 22.08.07/13:37 anka
*Sana hakkından fazla paye verenden sakın.

*Her kim ki zamana güvenir,zaman ona ihanet eder.Her kim ki zamana değer verir,zaman onu rezil eder.

*Sırrını saklayan işine malik olur.

*Her kim kendinden razı olur,ona kızanlar çoğalır.

*Ahmağın kalbi dilinde,akıllının dili kalbindedir.

*Birşeyin yokluğu onu istemekten daha iyidir.

*Sevdiklerini kaybetmek gurbettir.

*Azı vermekden utanma.Mahrumiyyet ondan da azdır.

*Kazancının ihtiyacından fazlasını başkası için biriktirirsin.

*Bugünün peşin saadetini,yarının veresiye gamına sarfetme.

*Elinden kayıp gidene üzülme,eline gelecek olana sevin.Zira her hadise zıddının varlığına delildir.

*Yüzünün suyu donuktur,istemek onu akıtır,nerede akıtacağını iyi düşün.

*İhsan ederken güleryüz göstermek ihsan üzerine ihsandır ki Hanedan-ı Ehl-i Beyt-i Nübüvvet'in şanıdır.

Annene babana her ikisine iyilik etmeğe çalış,akrabalarına hayrın dokunsun,yalnız onunla da kalma taa uzaklara kadar kerem ile elini uzat!
Kötülüğe karşı perhiz eden,ahlakı ile insanı meftun eden,ehli iffet,temiz etekli,sözünde durur adamdan başkasıyla arkadaş olma.!Zira insan sevdiğiyle beraber haşrolunur.

Dikkat et:Bir adamla hukuk tedarik edip yaklaşacağın zaman o kimsenin evladı ahrardan,yani seciyei insanisini ayak altına salmamış,zalime uşak olmamış,küfre meyil etmemiş,dalkavuk yaşamaya nefret etmiş,girdiği meclisi ıslah edebilecek kabiliyette bir mert olsun.

Hayatta kimseye eziyet verme,eline sahip ol,gönül kırma,dilini tut!

Kurbanın olayım hakiki dostunun muhabbetini israf etme!Çirkinlikten gözünü çevir.Kimseye nazarı hakaretle bakma;iyi tarafını gör,kemaline nazar et,methü sena ipine yapış.

Her işde Cenabı Hakka itimat et de:kıyamete kadar seni hasetcinin gözünden muhafaza etsin.

Allah'a sarıl.O'nun yardımından başka kimseden imdat ümit etme!

Yüksek mertebeye sahip olmak istersen varını o uğurda sarfet.Dünyada temel kalacak,daimi kalacak gibi alayişe kapılma.Bu alemde canlı olarak ebedi kalacak kimse yoktur.

Sonra dikkat et!
Hangi dost ki dostluğu Allah için değildir (ya masandan birşey bekler,ya kasandan bir şey umar,ya rütbenden birşey arar.).Hemen o dostu müzayedeye koy sat,bunu arttıran yok mu diye bağır!

Zengin kalpli ol,aza kanaat et,öl de geçineceğini alçak adamdan isteme!(Kalbin ile kalıbının vazifelerini ayır.)Nazargahı İlahi olan,muhabbeti İlahi karargahı bulunan kalbinin içini geçim hususunda yaralama!Zira rızkın mütekeffili ancak Allah'tır.

Bütün seyyiat biraraya gelse bunların içinde en kötüsü hasisliktir.Hasislikten daha fena şey,söz verip de yapmamaktır.İş ile beraber olmayan sözün hayırı olmaz.Yalan vadin hayırı olmadığı gibi.

İlmi olup da aklı olmayan;ayakkabısı olup da ayağı olmayan gibidir.Keza aklı olup da ilmi olmayan ayağı olup da ayakkabısı olmayan gibidir.

İnsanı gümüş ten farzetsek;fazlı kemal ile altına inkilap eder.İnsan,terbiye ile asaleti cem etmedikçe hasep ve nesep sahibi sayılmaz!

Güzellik süsle esvapla değildir;asıl güzellik ilim ve terbiye güzelliğidir!

Yetim,babası ölen adam değildir.Asıl yetim akıl ve dirayetten mahrum olan kimsedir.

İlim kıtlığı olan muhitte kişinin malının çokluğu ayıplarını örter.Yalancı olduğu halde her söylediği doğru gibi tastik olunur.Cehlin yayımı geniş olan muhitte,insanın malının azlığı;aklını hor eder,akıllı olduğu halde herkes ona ahmak der.

İstediğin adamın oğlu ol;
Yalnız edeb ve terbiye öğren,zira edeb ve terbiye kazancı insanı asalet ve necabete muhtaç etmez.Babasının,dedesinin faziletiyle öğünen adamın kendisinde edeb ve terbiye olmazsa o asaletten kendisine birşey düşmez.

İnsanın şerefi,kendi himmeti aliyesindedir.Yoksa ecdadının çürümüş kemiklerinde değildir.Mert adam ona denir ki;işte ben şuyum der.Babam şu idi demez.

Rütbenin,masanın,cahın da zekatını vermede kusur etme!Onun da mal gibi zekatı olduğunu bil! Rütbenin,cahın zekatı iyilere iyilik ederek gönül kazanmaktır.İşte en büyük ticaret de kırık kalb satın almaktır.

Ah ! Ne olurdu... Alemde kabir sergisi açmak adet olaydı. O vakit kainatın dörtte üçüne hükmetmiş hükümdar ile zavallı bir kölenin toprağın kucağında yatışlarında acaba ne fark görülecekti?

En büyük put nefis putudur.Kendi iklimi vücudunda asılı olan bu putu kırmadan kimsenin putuna dil uzatma.

Asıl ve tıyneti pak olmayan adamın ağzından temiz söz çıkmaz.Kişinin tıyneti gizlidir,fakat işinden içi anlaşılır.

Allah'ın öyle gizli lütuf ve ihsanları vardır ki:Onun gizliliği en zeki adamların sezemeyeceği kadar incedir.Nice kolaylıklar,güçlükten sonra gelir de mahzun gönüle ferah verir.Nice işler seni sabahleyin mahzun eder de akşamleyin sevindirir.Ne olursun çok bunaldığın bir gün kendi kendisini birleyen Allah'a itimad et.

Bir gün olmuştur ki beni ağlatmıştır.Ondan sonra birgün gelmiştir ki geçmiş olan ağladığım güne ağlamışımdır.

Bir iş tamam oldu denildimi,zevalini bekle.

Ekseriyetle insanlar kaza ve kader gizlice üzerlerine çökmeden haber alamazlar.

İyilikle halka haset etmede, onlardan önce cennete gir.

İnsanlar için Hak yolunu kapatan beş şey vardır:Bir:Cehl ile kanaat etmek.İki:Dünya hırsı.Üç:Faziletde cimrilik.Dört:Amelde riya.Beş:Kendi fikrini beğenmek.

*En zor olan dört iş:Bir:Gadap anında af etmek.İki:Sıkıntı zamanında ihsan etmek.Üç:Halvette iffet.Dört:Korktuğun kimsenin yanında hakkı söylemek.

*Ehl-i hayra yakın olursan onlardan olursun.Ehl-i şer' den uzak olursan şerden uzak olursun.

*Senin dünyandan sana kalan,ancak ahiretini islah edendir.

*Sen kendisine ihsan ettikçe,sana zararını artdıran kimse, elbetde senin kardeşin olamaz.O sana ne kadar kötülük yaparsa, senin günahını yüklenip kendisine zarar verir.Sen de artık seni sevindireni cezalandırma.Onun yüklendiği ceza ona yeter.

*Keramet takvada, rif'at tevazu'da, mürüvvet sıdk'da, nusret sabırda, zenginlik kanaatda, rahat zühdde, afiyet de susmaktadır.

*Akıllının sadrı, sır sandığıdır.Beşaşet meveddete gebedir.Susmak ayıbların kabridir.

*Dünya, bir kimseye ikbal ve ikram ederse, ona başkasının güzelliklerini verir.Eğer ona arkasını dönerse, ondaki güzellikleri elinden alır.

*İnsanlarla öyle muaşeret edin ki, ölürseniz ağlasınlar, görmezlerse arasınlar.

*İnsanların en acizi iyi bir arkadaşa sahib olamayan, daha da acizi ise, sahib olduklarını kaybedendir.

*Günahların en büyük keffareti, muhtacın yardımına koşmak ve sıkıntıda olanı sevindirmektir.

*Sen Allah'a isyan etdiğin halde, Allah sana arka arkaya ni'met gönderiyorsa, akıbetinden kork!

*Kişinin zamiri, ağzından kaçan sözlerden ve yüzünün ifadesinden anlaşılır.

*Halim olan, nas arasında hamid olur.Cehl ile munazaası çok olanın, kalb gözü kör olur.

*Hayır işleyen, hayırdan daha üstün, şer işleyen ise şerden daha şerdir.

*Ahmakla arkadaş olma, sana iyilik yapayım derken zarar verir.Yalancı ile de beraber olma, zira o serap gibidir, sana yakını uzak, uzağı yakın gösterir.

*Seni üzen bir seyyien, Allah yanında, senin beğendiğin bir hasenenden daha hayırlıdır.

*Hevaya talib olanların kanadı dünya malı, Hakka talib olanların kanadı ise şefaatdir.

(devam edeceğiz.)... :)


denge

"Takıyyesi olmayanın dini de yoktur"

(Çok entereras değil mi? )

Nehc'ül Belaga'dan.

ranon

evet çok enteresan.Nech'ül belagayı okuyup ta bula bula bu sözü bulmuş olman çok enteresan.tabi bu kitabın hangi yayınevinin baskısı olduğu da önemli. belirtirsen sevinirim.
Saygılar...

denge

Der Yayınları


Haa bir de arayan belasını da bulur, mevlasını da, he he

ranon

ne aradığına göre değişir.

sana tavsiyem bu kitapları kitapçılardan çok,arşiv kayıtlarından araştırman.
Mesela Süleymaniye kütüphanesi,Topkapı sarayı hazine dairesi arşivi,T.B.M.M. arşivleri v.b...

ararsan bulursun.yatarsan uyursun...

RenaultFerrari

Hazreti Ali buyuruyorlar ki

herkesi bu dünyada yaptığı ev koylar başka eve sokmazlar

bir ev yaptın mıı
bu cümlenin ilk manası anladığınız mana
ondan sonra ki manası

Allaha küfreden bir adam düşünün sayıyor saydırıyor
ama hep onunla meşgul dimii şöyle aptın böyle yaptıın...
verse Allah ona
hiç... Allahı anar mı O.. yoooo...

vermemiş daha iyi -belkii.

sen mesela ne kadar anarsın ne kadar sıkılırsan
o derti kalb evine koyarsan rahat edersin o evden çıkıp nefsinin caddelerinden gezdirirsen açısını hissedersin...
yani demek istiyorum ki

hazreti Alinin cümlesinin ilk manasından sonraki manasını irfan meselesi oluşturmakta
anka

Alıntı yapılan: denge - 22.04.07/23:03
"Takıyyesi olmayanın dini de yoktur"

(Çok entereras değil mi? )

Nehc'ül Belaga'dan.


Bu konuda  http://www.kerbela.be/makaleler/10.html

Bu arada başlıktaki K.V. kısaltmasının anlamı "kerremallahu vechehü" dur.
"Allah vechini mükerrem kılsın"(yüzünü saygıya değer kılsın), meâlinde dua olup
Hz. Ali hiç putlara secde ve ibadet etmediği ve çocukluktan beri Allah'a secde ettiğinden,
onun ismi anıldığında hürmeten söylenir.