21.07.19/17:16

Masonluk

Başlatan MIKE-TYSON, 16.07.04/19:05

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MIKE-TYSON

16.07.04/19:05 Son düzenlenme: 10.04.19/15:51 deniz
.

denge

23.05.06/17:45 #1 Son düzenlenme: 23.05.06/18:18 denge
Masonluk ve dinler arasındaki ilişki nedir ve neden Masonluk dinin karşısında gösterilir?

Masonluk, din değildir. Din yerine geçebilecek bir doktrin de değildir. Masonlar da dinsel bir topluluk değildir. Masonluk tüm inançlarca kabul edilebilecek bir davranış ve yaşam tarzını aşılamaya çalışır, ancak bunu yaparken dogma ve teoloji alanlarına müdahaleetmektenözenle kaçınır. Fakat Mason olabilmek için kişinin Allah'a inanması şarttır.Masonluk, insanların dini inançlarına, kanaat ve fikirlerine saygı gösterip hiç karışmadığı gibi çatısı altında hiçbir surette dini tartışma yapılmasına da müsaade etmez.
Masonluğun bazı ülkelerde dine karşı bir kurum gibi gösterilmeye çalışılmasına yol açan nedenleri o ülkelerin sosyal, ekonomik ve tarihsel çerçevesi içinde incelemek ve değerlendirmek gerekir. Kurulduğu ilk günden bu yana insanoğlunun düşünsel ve ruhsal yönlerden kendini geliştirmesini hedefleyen Masonluk, bireyin kendini geliştirmesini engelleyen batıl inançların ve kör taassubun karşısında olmuştur. Bu ise, insanoğlunun düşünsel ve ruhsal gelişimini kendi tekeli altında tutmak isteyen bazı şahısların ve kurumların Masonluğa karşı temelsiz suçlamalarda bulunmalarına yol açmıştır. Batıl inançlara ve taassuba saplanmış bazı kesimler, Masonluğu temelsizce itham edip dinin karşısında imiş gibi göstermeye gayret etmişlerdir. Böyle bir ithamda bulunanlar, asılsız bir dedikoduyu dile getirdikleri için, her şeyden önce kendi akıl ve vicdanlarına karşı haksızlık yapmaktadırlar. Bu suçlamaları, batıl inançlara ve taassuba saplananların kendilerine yaptıkları bir haksızlık olarak değerlendiren Masonluk, tarih boyunca kendine karşı yapılan hiçbir saldırıya cevap vermemiş, kendini savunma gereğini duymamıştır. Çünkü kendi akıl ve vicdanıyla hareket eden her objektif insanın yapacağı küçük bir araştırma bile, üyelerini sadece inançlı kimseler arasından alan Masonluğun dine karşı bir kurum olmadığı gerçeğini bir kez daha ortaya çıkaracaktır.Şeyhülislâmların da Mason oldukları göz önünde tutulduğunda, Masonluğun dine karşı veya ters olabileceği düşünülebilir mi ?

Kimler Mason olabilir?

Hemen hemen bütün derneklerde olduğu gibi Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği'ne gerekli işlemlerin tamamlanması ile yeni üye alınır. Yeni üyelerin, yasa ve tüzüklerde belirtilen niteliklere uygun, Allah'a inanan, hür, belli bir kültür seviyesine sahip, aydın, çevrelerinde iyi tanınan, iyi ahlaklı, namuslu, dürüst, şerefli ve çalışkan kişiler olmalarına özen gösterilir. Bu nedenle adaylar özenle incelendikten sonra dernek üyeliğine kabul edilirler.

www.mason.org.tr


Özgür Masonlar Büyük Locası Evrensel Bildirgesi


Masonluğun evrensel ülküsünün gerçekleştirilebilmesi için; masonların ve mason olacak kimselerin, önceden belirlenmiş birtakım inanç ilkelerini benimsemeleri zorunluğu altında tutulmamaları gerektiğini, böyle bir tutumla Masonluğun ancak bir belli inançlar topluluğu olabileceğini ve belirli bir dinin ya da inanç sisteminin uydusu ya da aracı olmaktan öteye gidemeyeceğini, bunun da o dini ya da inanç sistemini benimsemeyen büyük insan kitlelerini dışlamak olacağını, böylelikle de İnsanlık İdeali'ne aykırı düşeceğini savunuyoruz.
Hiç kimsenin dinine, inancına ya da inançsızlığına, sosyo-ekonomik ve politik eğilim veya tercihlerine karışmamayı ve karışılmamasını öngörüyoruz.

Dinler, inançlar, politik sistemler ve sosyo-ekonomik düzenler arasında fark, ayrıcalık ve üstünlük gözetmenin, insanlar ve toplumlar arasında yalnızca çekişme, kavga ve düşmanlık yaratacağını, dolayısıyla Masonluğun bunların dışında kalarak birleştirici ve uzlaştırıcı olması gerektiğini ileri sürüyoruz.
Masonluğun, yüzyıllardan beri süregelen, kendine özgü yöntemleri ve gelenekleri bulunduğunu benimsiyoruz.
Ancak bu yöntemlerin ve geleneklerin hiçbir zaman ve hiçbir ortamda değişmeyeceklerini ileri süren tutumlara katılmıyor, bu tutuculukların ancak Masonluğu çağın koşul ve gereksinmelerinin gerisinde kalmaya tutsak edeceğini düşünüyoruz.
Bu nedenle, artık anlamlarını ve geçerliliklerini yitirmiş olan yöntem ve geleneklerin terk edilebileceğini, bunların yerine getirilecek çağdaş yöntem ve uygulamaların yaygınlaşarak benimsenmeleri halinde gelenekselleşebileceklerini, böylelikle Masonluğun evrimselliğini koruyacağını savunuyoruz. Biz, şu anda yalnızca erkek üye kabul ediyoruz. Ancak kadınların Masonluğunu benimsiyor ve destekliyoruz. 1991 yılında Büyük Mason Mahfili (Özgür Masonlar Büyük Locası) üyeleri tarafından kurulmuş olan KADIN MASON BÜYÜK LOCASI'nı, düzenli bir MASON OBEDİYANSI olarak tanıyoruz.

www.mason-mahfili.org.tr

Özgür Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı'nın Yeni Mesajı

Masonluktaki susmayı bilme ve sır saklama nedir ?

Öncelikle kardeşlerinin adını, onlardan onay almadan, hiçbir şekilde açıklamama. Bu kural, sonsuzluğa göçmüş kardeşlerimiz için de geçerlidir.
Masonca uygulama kitabı da diyebileceğimiz Ritüellerimizin kapsamını, o dereceye geldiğinde gerekli mesajları ilgili ritüelik ortam içinde alsın diye, daha alt dereceli masonlara bildirmeme.
Masonluğun geçmişinde kalmış ve bazı ülkelerde uygulanmış çağdışı gelenekleri, günümüzün uygulamalarıyla hiç ilgisi yokken, sırf kamuoyunun ilgisini çekmek amacıyla dış ortama yansıtıp, mason kurumlarını hak etmedikleri şekilde hedef göstermeme.
Olabildiğince Masonsal sanlarını gündeme getirmeme ama asla edinmediğin sanları varmış gibi göstermeme
Kendine yapılmasını istemediğini başkalarına yapmama, sadece Masonların değil, tüm insanların barış ve mutluluğuyla çelişen hiçbir davranışta bulunmama, onurunu korumak için susmayı bilme.

Peki ne değildir ?

Örneğin, kendi obediyansında Üstadı Muhteremlik yapmış bir kardeşin adını, bir başka obediyansın kurucuları arasında yer almasından ve sonsuzluğa göçmesinden çok sonra, üstelik onu suçlayan bir yaklaşımla dış ortamda açıklama.
Bir kardeşin Masonca sırları açıkladığı için kınandığını anlatırken, üçüncü dereceye ilişkin ayrıntıları sadece kalfa ve çıraklara değil, tüm kamuoyuna açıkça anlatma ya da buna aracı olma.
Tarihin derinliklerinde kalmış, paçası sıvalı ve iç çamaşırlı gülünç bir görüntüyü, günümüzün uygulamasıymış gibi, Masonluğu merak edenlere sunma.
Örneğin hiç üstlenmediği bir görevi eskiden yapmış gibi dış ortama yansıtma.
Bir başka Mason obediyansının saygın ve kurallara saygılı olmadığını ima etmeye çalışma. Üstünlük tutkusu ile karşılıklı saygıyı zedeleyecek anlatılarda bulunma. Üyesi olduğu kurumu ya da diğer kurumları hedef tahtasına yerleştirirken, bunun getirebileceği güncel ve tarihsel sorumluluğun farkında olmama.

Türkiye’de Özgür Masonluğun tarihsel çizgileri nedir ?

Özgür Masonlukta, kuruluş anında alınan patent ile bağımlılığı asla karıştırmamak gerekir.
Düzenli bir kuruluş için alınan patent, sadece kuruluşun Masonluk geleneklerine uygun olduğunu gösterir. Ondan sonrası ise, tanınma, hesap verme ve bağlılık koşulu olmadan masonluk bilinci içinde size kalmıştır. Geleneksel Masonluk ile Özgür Masonluk arasındaki bu büyük fark, aşağıdaki patent ilişkileri değerlendirilirken dikkate alınmalıdır.
1860’lara kadar Osmanlı topraklarında kurulan mason locaları yabancı obediyanslara bağlıdır.
Bunların arasında Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere önceliklidir.
1861’de kurulan Süprem Konsey, Fransa’dan alınan patentlerle kurulmuştur.(Mısır Prensi Halim Paşaya verilen Halim Patentleri.)
Tüm dünyada masonluk, 1875 Lozan Konvanı ile, Gelenekçi Kesim ve Özgür Kesim olarak ikiye bölünmüş ve her ülkede bu yolda ayrışmalar yaşanmıştır. (Bugün, İngiltere ve Amerika’da Gelenekçi Masonluk, Kıta Avrupası’nda ise Özgür Masonluk ağırlıklı olarak varlığını sürdürmektedir.)
2. Abdülhamit döneminde uykuya giren ulusal masonluk 1909’da uyanmış ve Büyük Doğu kurulmuştur. Yine Fransa’dan alınan patente ek olarak Belçika, Lüksemburg ve Yunanistan’dan da patent alınmıştır. Tüm bu ülkeler ve patent ilişkileri, Türk Ulusal Masonluğu’nun “Özgür Masonluk” uyarınca oluşup çalıştığının açık kanıtlarıdır.
1932 A.M.I. İstanbul Konvanı’na katılan 28 ülkenin yetkilileri Özgür Masonluk ailesindendir.
1960’lı yılların ortasına kadar, tüm patent ilişkileri Türkiye’de Özgür Masonluğun varlığını kanıtlamaktadır.
1960’lı yılların ortalarında, bazı yöneticilerin de görev aldığı ve dinsel gelenekler uyarınca byapılan Konsekrasyon (kutsama) töreni ile Anglosakson Masonluğu benimsenmiş ve Türk Masonluğu Gelenekçi Kesim’e kaydırılmıştır.
1966’daki ayrılmanın özü, o tarihteki pek çok kardeş farkında olmasa da, bu iki somut ayırımdır.
1967’de Fransa Büyük Locası’ndan patent alan Özgür Masonlar Büyük Locası, 1989 tarihinde de Fransa Büyük Doğusu’ndan bir ikinci patent almıştır. Bunların her ikisi de Özgür Masonluk doğrultusundadır. Her iki patent de hiçbir kurumsal bağlılık ya da yönetsel bağımlılık içermemektedir.
Özgür Masonlar Büyük Locası, üçlü kararname gereği almış olduğu yasal izinle, yaklaşık 15 yıldır yurt dışı ilişkilerini, CLIPSAS bünyesinde yer alan 52 Özgür Mason obediyansıyla sürdürmektedir. Batı Avrupa’nın önde gelen mason kuruluşlarının yer aldığı ve tüm dünyadaki özgür mason topluluklarının katıldığı bu platformda, ulusal ve kurumsal bağımsızlık mutlak olarak kabul edilmekte, sadece masonluğun gelişimi ve bunun sonuçlarının insanlığa yansıması için genel görüş paylaşımında bulunulmaktadır. Bir başka görüş paylaşım ortamı olan Avrupa Mason Topluluğu’nda ise, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde nicelik ve nitelik olarak ağırlıklı olan, toplam 32 mason kuruluşu yer almaktadır. Akdeniz Mason Topluluğu Platformu bir başka kardeşçe görüş paylaşımı ortamıdır. Bütün bunlarda eşdeğer önemde, saygınlıkta ve ağırlıkta yer alan Özgür Masonlar Büyük Locası, masonca aydınlığımızı dünyaya yansıtmanın ve ulusal tanıtıma katkıda bulunabilmenin onurunu yaşamaktadır.
Günümüzde 43 locası, 7 kente dağılmış toplam 8 hizmet binası ve binlerce üyesiyle Ulusal Özgür Masonluğumuz, asıl hızlı gelişim sürecinin başlarında, düne değil, yarınlara hizmet vermektedir.Ben bu yazıları okuduğum zaman biraz kafam karıştı, şimdi anladığım kadarıyla İnana ve İnanmayan masonlar birlikte faaliyet göstermiyorlar. Neden?

Ayrıca "düşünceye" bu kadar sahip çıkan ve "ilericilikten" bahseden  masonlar nasıl olur da  mason olmak için "erkek olmak" şartı koyar?

Bir de niye bu kadar gizlilik ön planda tutuluyor?

Bilgisi olan arkadaşlar varsa paylaşsınlar lütfen.

torq

Denge eline sağlık çok güzel bir araştırma yapmışsın yine. Ben bu konuyla bir ara ilgilenmiş ve biraz araştırma yapmıştım, daha sonra bir arkadaşım bu derneklerden birine girmiş ve ben de biraz onunla konuşarak bazı bilgiler edinmiştim. Size onları aktarmaya çalışayım.
Masonlar, tarihlerinin çok eskilere, Mısır ezoterizmine kadar gittiğini, haçlı savaşları sırasından gelen hıristiyanların doğu felsefesiyle karşılaşarak (batınilik) bu düşünce sistemini kendi ülkelerinde masonluğa malettiklerini söylerler. Batınilik, İsmaililik karmatilik gibi islam karşıtı bir düşünce akımı olarak çıkmış ve kendi üyelerini dereceler sistemiyle yetkinleştirmeyi amaçlamış bir doğu düşüncesidir. Bu düşünce biçimi büyük baskılar altında kalarak islamlaştırılmak istemeyen toplumlar tarafından benimsenmiş, böylece kapalı toplumlar kendi düşüncelerini geliştirme olanağı bulmuşlardır.
Aynı sıkıntılar batıda yahudiler, bilim adamları, simyacılar, ateistler, gerçek hıristiyanlar, kabul edilmeyen hıristiyan mezhepleri ve buna benzer insanlar için de geçerli olduğundan, masonluk bu kişilere uygun gelmiş ve benimsenmiştir. Giriş ve çıkışın kontrol altında tutulduğu, şifre ve parola ile üyelerin birbirlerini tanıdıkları, güvenliğin ilk sırada tutulduğu bu toplantılar daha sonra gelişen düşünce akımlarına yataklık etmiş, hatta istibdat döneminde ittihat ve terakki tarafından da yöntem olarak kullanılmıştır.
Bugün Türkiye'de kullanılan ve dengenin yukarıda ayrıntılarını belirttiği iki mason derneği de ( masonlar dernek olarak örgütlenmişlerdir ve dernekler masasında her masonun kaydı bulunmaktadır) yaklaşık bu yöntemle çalışan, üyelerine bilgileri derecelerle vermeye çalışan, iki ayrı düşünceyle hareket eden grup olarak olarak kabul edilebilir.
Bu dernekler arasındaki en önemli ayırım, birinin (Hür Masonlar) üye olmak için bir inanç zorunluğu getirmesi, ötekinin ( Özgür Masonlar) böyle bir soru sorulmasının uygun olmadığını düşünmesidir. Öte yandan Hür Masonlar, gelenekçi masonluğun temsilcisi olarak- ki bu İngiliz Amerikan masonluğunun düşünce olarak uzantısıdır- kadınların ve zencilerin mason olmasına karşı bir görüşe sahiptir. Bu düşünceyi kabul etmeyip modernist bir görüşe sahip olanlar -ki bunlar Fransız ekolünün etkisiyle daha devrimci bir niteliğe sahiptir- inançsızları, kadınları ve sakatları mason olarak kabul etmektedirler.
Benim anladığım kadarıyla tüm düşünce akımlarındaki farklılıklar, eski/yeni, muhafazakar/modern ayırımları masonları da etkilemiş, değişmek isteyenlerle istemeyenler ayrışma sürecine girmişler. Bu ayırımın doğal olduğunu, her düşünce akımında böyle bir farklılaşmanın kaçınılmazlığını kabul etmek gerekiyor. Ancak şunu da unutmamak gerek bugün hala İngiltere'de bazı kulüplere kadınlar alınmaz ve bu durum toplum tarafından tepkiyle karşılanmasına karşın, değişiklik yapmayı düşünmezler. Aslında İngiliz masonluğunun bu nedenle kan kaybettiğini, siyasete bulaştırılan anglosakson masonluğunun sıkıntı yaşadığını söyleyenler de az değil. Bugün ABD nin kurucuları ve başkanlarının tamamına yakınının mason olduğu biliniyor ve bunların bazı çıkar gruplarına hizmet etme olasılığı da göz ardı edilmemesi gereken bir başka gerçek.deniz

torq da çok güzel bir konuya değindi.. her düşüncenin kendi içinde alternatifler türüyor..

bu özellikle faşist, çıkarcı vs. ise bunun karşısında özgürlükçü ve paylaşımcı bir düşünce hemen türer.. (çok şükür  :) )

masonlukta bundan nasibini almışa benziyor..

ama alternatif olan bence artık masonluk olmaktan çıkmış.

çünkü masonluk güçlülerin gizli ittifağı. ırk, din vs. gözetmeden güçlü üyelerinin yine çıkarlarını destekliyor.

masonların tüm dünyada çok iyi nokatalara gelmiş olmaları hiç şaşırtıcı değil.. 

torq

masonluk üzerine yazılan ve söylenenlerin çoğu konunun spekülasyona açık olması nedeniyle doğruluğu tartışılır bilgilere dayanmakta, masonların kendilerini savunma geleneklerinin olmaması nedeniyle hiç bir iddiaya yanıt verilmemektedir. Benim araştırmalarım ve mason arkadaşlarımdan aldığım bilgileri sizinle paylaşmaya çalışmak isterim.

Masonluk çoğu kişinin sandığı gibi batı kökenli bir kuruluş değil, doğudan alınan bir örgütlenme biçimidir ve kaynağı şiiliğin doğduğu iran/mezopotamya bölgesine gider. Sünni arap dayatmasına karşı birleşen güçler, yok olmamak ve kendilerini bir disiplin içinde eğiterek hayatta kalma mücadelesi verirken böyle bir yöntemi bulmuşlardır. Gerçi bu durumun Mısır'da rahipler tarafından da kullanıldığı söylenmekte ise de bu konuda fazla bilgi olmadığından üzerinde durmayacağım.
Haçlı seferleri sırasında müslümanlıkla tanışan hıristiyanlar, bu yöntemi benimseyerek kendi dinleri içindeki sıkıntıları aşmak için kullanmayı düşündüler ve ilk olarak Tampliye Şövalyeleri bu örgütlenme biçimi ile güçlenerek Avrupa'da önemli bir kuruluş haline geldiler. Bugün kullanılan bankacılık sistemine benzer bir iletişim ağı kuran şövalyeler, o kadar güçlendiler ki krallara borç verir hale geldiler. Bu nedenle de bir gecede yok edilerek mallarına el konuldu, kaçabilenlerin İskoçya'ya sığındığı sanılıyor. Burada 200 yıl sonra İngilizler tarafından yeniden diriltilen bu sistem masonlar (duvar ustaları ) tarafından yeniden kuruldu ve bu kez gizli bilgi kale ve manastır yapımı konusundaki mimari ustalıktı. Bu döneme operatif (ameli) masonluk adı veriliyor ve bu bilgilerin herkes tarafından bilinmesi üzerine düşünsel (spekülatif) döneme geçiliyor. Bu kez de düşünceleri nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayanlar ( simyacılar, bilim adamları, bazı yerlerde müslümanlar, bazı yerlerde yahudiler vb) bu örgütlenme biçimiyle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu durum daha sonra batı toplumlarında yaygılaşarak bir evrensel harekete dönüşüyor. Son duruma gelindiğinde temelinde yahudi kabalası ve hıristiyan mistisizmi üzerine doğu dinlerinin ezoterik gelenekleri eklenmiş diyebiliriz. Ancak çıkış noktası hiç bir zaman değişmeyen masonluk, kurallarını aldığı batınilikten kopmamış, kişinin kendisini geliştirip kamil insan olma yolunda bilgilerle erdemlere ulaştırma düşüncesiyle hareket etmiştir. Bu nedenle dışa açılamamışı ve toplu bir hareketin parçası olamamıştır. Bir kurumsal kimliği, yasalara göre kurulmuş bir yapısı olmasına karşın, (örneğin Türkiye'de dernek olarak örgütlenmiş ve dernekler masasında tüm üyeler kayıtlanmıştır) toplantılarına dışarıdan kimseyi almaması ve üyelerini seçerek kabul etmesi nedeniyle dışardan bakanlar açısından kuşkulu bir durum oluşmasına neden olunmuştur.

Bugün gelinen noktada, masonlar tüm dünyaya yayılmış örgütlü bir kuruluş gibi görünse de kendi arasında büyük bölünmeler ve düşünce ayrılıkları olduğu bilinmektedir. Bir kısım masonlar çok önceden konulmuş kuralları değiştirmemek adına bir Tanrı inancı olmayanları, kadınları, sakatları, bazı yerlerde zencileri mason saymamakta ve localarına kabul etmemektedirler. Ancak 1789 devriminden etkilenen bazı liberal masonlar dinsizleri, kadınları ve ötekileri mason olarak kabul ederek daha evrensel bir bakış açısı ile hareket etmektedirler.

Masonların dünyayı ele geçirme masalına gelirsek, bu konuda benim kişisel görüşüm masonların birilerini kullanmak yerine, birtakım güç odaklarının belirli yerlerdeki masonları kullandıkları şeklindedir. Yani özellikle ABD'de örgütlenen masonlar, oradaki güç odaklarının referansı olarak değerlendirilmekte ve başkanlık konusunda seçilecekler arasında görülmektedir. (biraz uzun oldu sonra devam ederim)

Amon

AlıntıBen bu yazıları okuduğum zaman biraz kafam karıştı, şimdi anladığım kadarıyla İnana ve İnanmayan masonlar birlikte faaliyet göstermiyorlar. Neden?

Ana prensipler olarak birbirindan farkli 2 dernek neden bir arada calissin?
Ben simdi bir forum acsam , sifirforum.com un ana temalarini ve hemen hemen herseyini ayni olara kullansam ama sadece canimin istedigi bazi noktalari degistirsem, konusunuda felsefe degil, feminizm yapsam. sifirforum.com benimle birlikte calisirmi? ayrim burda basliyor. daha bircok sebebi var.

AlıntıAyrıca "düşünceye" bu kadar sahip çıkan ve "ilericilikten" bahseden  masonlar nasıl olur da  mason olmak için "erkek olmak" şartı koyar?

kadinlar azizdir. onlar kutsaldir. onlarin bu egitime ihtiyaci yoktur.

AlıntıBir de niye bu kadar gizlilik ön planda tutuluyor?

Masonluk herkese gore birsey degildir. Yolda gecen birisi size Ben Mason um dedigi zaman onu test edebilmek icin. Egitimin, uyelerin ve toplulugun kalitesini koruyabilmek icin. geleneklere bagli kalindigi icin.

----------------------------------------------------------------------
torq
dediklerinin bircogu dogru. bilgilerinin kaynaginin hangi Mason dernegine uye olan arkadasindan geldigini bilmiyorum. ama Muntazam ve Garyi-Muntazam Masonluk hakkinda bilgin varsa, anlattiklarimi Muntazam Masonluk adina anlatilmis dusun. ama bazi duzeltilmesi gereken kisimlar var sanirim.
AlıntıAynı sıkıntılar batıda yahudiler, bilim adamları, simyacılar, ateistler, gerçek hıristiyanlar, kabul edilmeyen hıristiyan mezhepleri ve buna benzer insanlar için de geçerli olduğundan, masonluk bu kişilere uygun gelmiş ve benimsenmiştir.
ateist lere uygun geldigini dusunmuyorum. cunku Asla bir ateist Mason olamaz. fransiz Masonlugu olarak tanimlanan ateist ve kadinlarida icine alan, kendilerine Mason diyen diger derneklerin gecmisi 100-200 yili gecmez.
Alıntıkadınların ve zencilerin mason olmasına karşı bir görüşe sahiptir.
haklisin bu vardi ama artik zencilerin Mason olmasi yada Muntazam Localar tarafindan taninmasi sorunu artik yoktur. Renk ayrimi olmadan her erkek Mason olabilir. Kadinlarin Mason olamamalari kuralinin hicbir zaman degisecegini sanmiyorum. bunun icin cok ozel nedenleri var.

Fransiz Masonlugu olarak tanimlanan bu yenilikci gurup dediginiz dernek, dunyadaki diger Buyuk Localar tarafindan genellikle Taninmaz. Turkiyede bu dernegin 2000 civari uyesi vardir. ozellikle fransa kaynaklidir ve fransizlarin baslatip devam ettirdigi ve sadece kendi iclerinde birbirini tanidiklari bir dernektir. yani soyle dusunun ben simdi bir dernek acip, bir ayin duzenleyip uyelerime Mason diyebilirim. ama onemli olan diger Gercek Mason olanlarin ve dunyadaki diger Buyuk Localarin beni Taniyip tanimadiklaridir.

HurMasonlar yani sizin gelenekci dediginiz Masonlar dernegi butun Dunyadaki Muntazam Buyuk Localar tarafindan taninir ve turkiyede ortalama 15 bin uyesi vardir.
AlıntıAslında İngiliz masonluğunun bu nedenle kan kaybettiğini, siyasete bulaştırılan anglosakson masonluğunun sıkıntı yaşadığını söyleyenler de az değil. Bugün ABD nin kurucuları ve başkanlarının tamamına yakınının mason olduğu biliniyor

Ingiltere ve Amerikada uye kaybinin nedenleri farklidir. Fransiz Masonlugu ile olan iliski ile ilgisi yoktur.


Alıntı yapılan: deniz - 18.07.04/08:21
Bana neden Masonlar ve Adnan Oktar arasındaki ilişki 'danışıklı döğüş' gibi geliyor.  :huh: 


Adnan Oktar haricinde turkiyede onlarin reklamini yapan olmadigi icindir :)

torq

Sevgili Hamlet, masonluk konusunda oldukça bilgili olduğun anlaşılıyor, ancak bu muntazam-gayrimuntazam kavramını nasıl bir mantıkla açıkladığını merak ediyorum. Bence biraz bu konunun özüne inerek kimlerin bu kavramı ortaya attığını, kimlerin bu işten çıkarı olduğunu araştırmanda yarar var. Ben kendi araştırmalarım sonucunda vardığım sonucu aktarayım, sen de yorumunu yaparsın.

Ortaçağda katedral yapan duvar ustalarıyla başlayan bu örgütlenmenin daha sonra Tamplier Şövalyeleriyle sıkıntıya girmesi masonluğun kesintiye uğrmasına neden olmuştur. Aradan 50 yıl geçtikten sonra İskoçya'da ortaya çıkan bu örgütün düşünen insanlar tarafından yeniden örgütlenmesiyle İngiliz aristokrasisi devreye girmiş, masonluk ingilizler tarafından ele geçirilmiştir.

İngilizler hem kendi askerlik örgütlerine masonluğu yerleştirmişler hem de siyasetin masonluk yoluyla egemenlik oluşturmasını sağlamışlardır. Kendilerine özgü tüm kuralları dünyaya yayma konusunda uzmanlıkları bilinen bu ulus, sömürge haline getirdikleri her coğrafyada masonluğu da bir örgütlenme modeli olarak kurmuşlardır. Örneğin Avusturalya valisini atayan İngiltere Kraliçesi, valinin aynı zamanda o yerdeki en büyük mason üstadı olmasını da sağlamıştır. Böylece Avusturalya'daki asker ve yöneticiler hem siyaseten hem de kardeşlik bağıyla İngiltere'ye bağlanmak zorunda kalmışlardır.

Bu sömürge zihniyetine karşı çıkan Fransızlar, kendi düşüncelerine göre bir örgütlenmeye gitmek isteyince, Anglosaksonlar, egemenliklerine bir saldırı olacağını düşünerek düzenli/düzensiz ayırımı getirmek gibi dahiyene bir düşünceyi ortaya atmışlardır. Böylece kendilerine itaat edenler düzenli olacak ve İngiltere tarafından tanınacak, itaat etmeyenler de düzensiz sayılarak mason olmayacaklardır.

Güç çatışmasının uluslararası düzeyde geldiği noktada masonlar da bu savaşın kurbanları olarak sahnedeki yerlerini almışlardır. Kendilerini düzenli diye nitelendirenler,  sayılarının fazla olmasına bir anlam yükleyerek çok önemli bir konumda bulunduklarını anlatmak için "biz düzenliyiz siz değilsiniz!" sloganıyla bir ayrıcalıkları olduğunu sanmaktadırlar. Ancak düzenli olanlara nasıl bir ayrıcalık sağlandığı ve neye yaradığı, düşünsel olarak hangi noktada olduklarını bilememektedirler.

Ateistler ve kadınlara daha sonra değineyim çok uzun oldu. 


Amon

04.02.07/04:26 #7 Son düzenlenme: 05.02.07/07:57 deniz
AlıntıSevgili Hamlet, masonluk konusunda oldukça bilgili olduğun anlaşılıyor, ancak bu muntazam-gayrimuntazam kavramını nasıl bir mantıkla açıkladığını merak ediyorum. Bence biraz bu konunun özüne inerek kimlerin bu kavramı ortaya attığını, kimlerin bu işten çıkarı olduğunu araştırmanda yarar var. Ben kendi araştırmalarım sonucunda vardığım sonucu aktarayım, sen de yorumunu yaparsın.

acikliyacam once bir okuyum tamamen.

AlıntıOrtaçağda katedral yapan duvar ustalarıyla başlayan bu örgütlenmenin daha sonra Tamplier Şövalyeleriyle sıkıntıya girmesi masonluğun kesintiye uğrmasına neden olmuştur. Aradan 50 yıl geçtikten sonra İskoçya'da ortaya çıkan bu örgütün düşünen insanlar tarafından yeniden örgütlenmesiyle İngiliz aristokrasisi devreye girmiş, masonluk ingilizler tarafından ele geçirilmiştir.

Tapinak Sovalyeleriyle Masonlari, her zaman ayni yerde dusunmek zorunda degilsin. Bunlar Zincirin Diger Halkalari diye gecerler. Yani Tapinak sovalyeleri ne kadar ve nerde olursa olsun o sure icinde Ingilteredede, diger avrupa ulkelerindede Masonluk devam etmekteydi.
Ayrica "Masonluk ingilizer tarafindan ele gecirildi" derken ne anlamda soyledigini tam anlayamadim.

AlıntıBu sömürge zihniyetine karşı çıkan Fransızlar, kendi düşüncelerine göre bir örgütlenmeye gitmek isteyince, Anglosaksonlar, egemenliklerine bir saldırı olacağını düşünerek düzenli/düzensiz ayırımı getirmek gibi dahiyene bir düşünceyi ortaya atmışlardır. Böylece kendilerine itaat edenler düzenli olacak ve İngiltere tarafından tanınacak, itaat etmeyenler de düzensiz sayılarak mason olmayacaklardır.

Herhangi bir dernek dusun. Ben kalkar ve o dernegin aynisini yaparsam, ama kafama gore birkac ozelligini degistirirsem, gercek dernegin uyeleri ve camiasi beni tanimaz. yani bu taninma olayi, her zaman heryerde olan birseydi zaten. ben simdi bir dernek acar ve uyelerime Mason dersem kim sallar benim dernegimi? taninma olayi bu sekilde cikmistir.
AlıntıGüç çatışmasının uluslararası düzeyde geldiği noktada masonlar da bu savaşın kurbanları olarak sahnedeki yerlerini almışlardır. Kendilerini düzenli diye nitelendirenler,  sayılarının fazla olmasına bir anlam yükleyerek çok önemli bir konumda bulunduklarını anlatmak için "biz düzenliyiz siz değilsiniz!" sloganıyla bir ayrıcalıkları olduğunu sanmaktadırlar. Ancak düzenli olanlara nasıl bir ayrıcalık sağlandığı ve neye yaradığı, düşünsel olarak hangi noktada olduklarını bilememektedirler.

Bilinmektedir! Duzenli olanlarin ayricaliklari, sadece erkek ve Yuce Yaradana inanan uyelerden olusmasi, Butun dunyadaki diger Buyuk Localar ve uyeleri tarafindan taninmalari, Ozde Bir olmalari, Rituellerinin ayni olmasidir.
Fransizlar her konuda oldugu gibi bu konudada kendileri ayri bas cekip, kafalarina gore Masonlugu istedikleri yone cekmeye baslayinca bu kurallar gittikce dahada katilasmis ve aradaki ucurum dahada derinlesmistir. Amaclarinin ayni olup olmadigi bilinmez ama yontemleri ve uyelerinin ayni olmadiklari kesindir.

Bunlara Gayrimuntazam denir, cunku ilk ve en buyukler ile farklari coktur. Kendilerine, Ozgur yada Modern Masonlar derler. Amac degisiklik, yenilik ve herseyi fransiz kokenine oturtmaktir. Ama Muntazam Masonluk, gelenekciligi, kurallarina bagliligi ve disiplini ile bunu asla kabul etmez.

Bu kadar bilginin kaynagini sorabilirmiyim? Sadece Arkadastan ogrenilmis bilgiler gibi gorunmuyor. Bu bilgileri herkes ogrenebilir ama herkes bu kadar iyi anlayip aklinda tutamaz.Amon

Ayrica Masonluk konusunun Siyaset basligi altinda acilmasindan, ve kimsenin buna bir sey dememesinden, halkimizin bu konudaki bilgisizligi kolayca goruluyor.
Bilgi aciklanmiyormu?
bulunamiyormu?

deniz

masonluk siyasi bir hareket değil midir ?

Amon

Localarda konusulmasi yasak olan sadece 2 konu vardir.
1- Din
2- Siyaset

torq

Sevgili Ozan, ben bildiklerimi sana anlatayım, belki hamlet de benim bilemediklerimi tamamlar.

Mason ingilizce taş ustası, duvarcı anlamına geliyor. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir takım taş ustaları varmış. Bunlar ortaçağda çok önemi olan kale ve katedral yapımında çalışırlarmış ama bilgilerini kimseyle paylaşmaz ve bu nedenle özel insanlar olarak kabul edilirlermiş. Kendi çıraklarını da yetiştirmek için özel olarak seçer, sınavdan geçirdikten sonra yapım sırlarını dereceler sistemiyle verirlermiş.

Gel zaman git zaman herkes işin sırrını öğrenmiş ve duvarcı ustaları işsiz kalmış, ama toplantıların yapılma şekli, bilgilerin gizlenmesi yöntemi devam etmiş çünkü bu defa başka bilgilerin gizlenmesi gerekiyormuş. Örneğin bilimsel çalışma yapan bilginler, büyücülükle uğraşanlar, simyacılar  ölmekten bu yöntemle kurtulmuşlar.

Ben işin tarihi kısmıyla ilgilendiğim için başka yönlerini bilemiyorum, umarım yeterli olmuştur.

deniz

lotary dernekleri ile masonların alakası var mı ?

Amon

Lotary ilede yok Rotary ilede yok :)
Lions larlada yok.
bu kisa cevapti. birde aciklamasini yapayim.

Masonlukta "su su derneklere giremezsiniz" gibi birsey olmadigi icin. insanlar genelde bircok dernegede uye oluyorlar. Rotary ve Lions ta genellikle seckin ve olgun insanlarin katildigi yardimlasma derneklerindendir. Bir cok Mason bu derneklere uyedir. Ama Localar yada Masonluk (genel olarak) bu derneklerle bir isbirligi yada ortakligi yoktur. Ayni yerde yada birlikte calismazlar. Baglari yoktur.
Leo lar yada Sabetaycilarlada bir alakasi yok.

Amon

"Gizli Bir Topluluk idi" ama artik degiller. Orgut lafi genelde yasadisi aktiviteler icin kullaniyor bu lafi bende pek sevmem.

Masonlar kendilerine;
"Biz gizli degiliz. Sadece Uyelerine acik bir topluluguz." diyorlar.
Bir sadece uyelerinin girebildigi bir dernek.
Reklam yapmadiklari, genellikle kendilerini savunmadiklari ve ketumluklarindan dolayi gizli yada kotu olarak dusunuluyor.

Amon

AlıntıBilginin suç olduğu dönemlerde masonluk aydınlanma için belki kaçınılmazdı ama şimdi zaten bilgi çağında yaşıyoruz... Bir de masonların tercih ettiği bu giz dolu yöntem hem insanları ürkütüyor, hem de masonları belki haklı davalarında -dertleri sadece aydınlanma ise- haksız duruma düşürüyor bence.


Belki guzel bir ornek olmayacak ama;
kendini bir okulun muduru olarak dusun. gidip sen; okulun kagit isleri, para durumu, yakit masrafi, bakanlikla olan iliskileri gibi seyleri ogrencilerine soylermisin? bu elindeki bilgilerden bazilari gizlidir. bazilari gizli degildir. ama ogrencilere bunu soylemene gerek varmi?
soylesen bile; umursamayacak, anlamayacak, anlamak istemeyecek, ilgilenmeyecek, asiri ilgilenip senin islerinin icine girmeye calisacak ve belki tepki gosterip saldiriya gececek olan kisilere bu elindeki bilgileri vermen ne kadar gereklidir? ne kadar dogrudur?
sonucta onlar bir ogrenci, sen ise bir mudursun. onlarin duusncesini ne kadar umursarsinki? ne kadar umursaman gerekirki? onlarin dusuncesine yada herhangi birseyine muhtacmisin?

neden kendini onlara anlatipta, dusuresin? neden yanlis anlasilmalara, saldirilara, dislanmaya vb... seylere yol acasin?


Sanirim bu yuzden gizliler. Masonlar kendilerini mudur olarak goruyorlar diye dusunuyorum. Diger kisileride ogrenci.

torq

Eğer bu belgeseli izlediysen, masonluk ve öteki grupların çalışmaları, öldürülen kişilerin bu gruplar tarafından yok edilip edilmediği ve masonluk hakkında olumlu ya da olumsuz düşünenlerin açıklamalarına yer verildiğini görmüşsündür. Bu tip belgesellerin izlenmesini teşvik etmek, bazı kurumlar hakkında kulaktan dolma bilgilerin doğru olup olmadığı konusunda insanları aydınlatır ve yukarıda yazılan Adnan Hoca saçmalıklarına inanmaya hazır insanların düşüncelerini etkiler. Kimse doğru kaynağı bulmak için çaba harcamaz, kendisine bilgilerin hazırlanıp sunulmasını bekler. Eğer insanlar kendi istekleriyle gerçeği bulmaya çalışsalardı, zaten bizim uğraşmamıza gerek yoktu, sıfırda yazı yazmanın anlamı da olmazdı.
Düşünen insanların, düşünme özürlü ya da düşünmek için zamanı olmayan insanlara gerçekleri gösterme, onları uyandırma zorunluluğu vardır. İnsanlar ancak birileri kendilerini uyardıklarında kralın çıplak olduğunu söyleme cesaretini bulabilirler. Protestanlığın kurucusu Martin Luther, kendisini afaroz eden Papa'nın afaroz belgesini yakma cesaretini gösterdiği için insanlar onun peşinden gitme cesareti göstermiştir.

Amon

birin cevabini diger konuda vardim zaten. kopyalama yapmadan hemde.

2- bu yazinin yanlis yeri nerde? hangi dusuncesine katilmiyorsun? kopyailyorsun madem once bir oku.

3- Masonlarin gizli orgut oldugu konusuna cevap vereyim once. gizli orgutun analmina bak once bi. gizli orgut demek, uyeleri bilinmeyen, amaclari ve toplandiklari yerleri bilinmeyen ve yasadisi olan seydir. Masonlarin uyeleri tek tek devlet trafindan biliniyor. halka soylenmiyor sadece. senin gibi kafalar anlayamayacagi icin.
Kabala nedir onuda arastir biraz. sadece oyle yazi kopyalamakla olmuyor beyfendi... hemen hemen dunya uzerindeki her dinde kabaladan alintilar ve benzerlikler vardir. kabala kendisi bir din sayilmaz. felsefi bir dusuncedir. kabalist dusunceler yahudlikten bile once oldugu icin oncelikle yahudilige sonra hiristiyanliga ve en son muslumanliga karismis, her dinde etkileri olmustur. yani Masonlukta kabala var o yuzden Masonalr yahudi yada yahudi kokenli diyemezsin.

ya hakkaten ben ne ugrsiyorum ki haruna cevap vermekle... amacim harun olsa zaten gider dini sitelerde yazardim... amacim; senin cehaletini, kopyacilik mantigiyla okuamdan herseyi kopyalayarak bilgisiz biri oldugunu gostermek. kendimin bilgisini ovme pesinde degilim. senin sifir olmani gostermek istiyordum ama kendi cumlen bile yokki cevap vereyim sana... o yuzden bosver polat alemdar.

buyudugun zaman yazarim sana bisiler. harunla devlet bile ugrasmaktan bikti benmi zamanimi harcayacam.

deniz

harun yahya bu kadar araştırmış yazmış çizmiş ve demiş ki masonlar inançsızdır.

halbuki masonların büyük bir kısmı inançlıdır. bunu her yerde söylüyorlar.

bunu harun yahya nın bilmemesi mümkün değil.

bildiği halde aksini söylüyor ve bu konuda hassas çevreleri bu insanlara karşı yönlendiriyorsa altında bir kasıt aramak gerekir.

harun yahya nın gerçek amacını gerçekten çok merak ediyorum.


Amon

Bak arkadasim. Benim bildiklerim, arastirip, bulduklarimla sinirli. Masonlar hakkinda dogru bilgiyi bulmak (eger hakkaten isterseniz) cok zor birsey degil. Bu yuzden bildigim ve hala bilemedigim seyler var.

Basinin icindeki Masonlar konusunda hakli olabilirsin ama. Sonucta basinda bir kameraman Mason degildir.  Yoneticiler Masondur. Onlarda Masonlugu basindan olabildigince uzak tuttuklarina gore. Demekki Basin Masonlukla ilgili pek birsey bilmiyor. Kisisel bilgiler onemli degil. Bilselerdi, Mason ayinlari diye sacma sapan bir goruntu kaydini yayinlamazlardi :D

gostragon

Masonluğun köklerini Çin'den Ortadoğu'ya, Eski Yunan'dan Şaman rahiplerine, eski Mısır'dan Avrupa'nın şövalye tarikatlarına kadar dünyanın çeşitli yer ve topluluklarına dayandırmak mümkündür, zira Masonik ritüellere bakıldığında ise bu kadim öğretilerin tamamının etkileri görülebilmektedir. Fakat Masonluğun çok uzun yıllar boyunca çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürmesi ve 1390'da Regius el yazmasına kadar hiçbir kayıt tutmamaları sebebiyle, asıl kökeni hakkında net ve kesin bir yargıya henüz varılabilmiş değildir. Tüm dünyadaki Masonlar köklerini M.Ö 10. yüzyılda yapılmış olan Süleyman Mabedi işçilerine dayandırsalar da, bu işçilerin de önceden bu işi yaptıkları ve oraya hep birlikte gittiklerinin bilinmesi, kökenleri daha eskiye taşımaktadır.


Kabala veya Kabbala, Tanah'ın mistik bir şekilde yorumlanışı esasına dayalı antik Yahudi öğretisi.İlk başta sözlü olarak ve ezoterik metodlarla (şifreleme dahil) muhafaza edilmiştir. Orta Çağ'da zirvesine ulaşmıştır. Hasidizm'de önemli bir yer tutar.