17.07.19/06:38

In God We Trust

Başlatan ekip6, 05.02.08/14:12

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ekip6

Alıntı yapılan: İKNATON - 07.11.07/15:23

In God We Trust.


Para modern dünyanın yakıdır.Paranın ve bankacılığın püf noktaları, bir dinin kült sistemi ne benzetilebilir.Ama para kültürünün mekanizmasını sadece ondan kar edenler anlayabilir.
Amerikada para kontrolü, merkez bankası sistemi bankacıların elindedir.Ve bu modern dünyanın çağdaş mitleriyle çelişki içindedir.
Mağara adamının paraya ihtiyacı yoktur.Acıktığında avşlanır , kış için yiyecek biriktirir komşusunda olanı değiştirir.Ama işin giderek uzmanlaşmasıyla değiş tokuş zor bir hal alması üzerine modern insan zaman içinde parayı icad eder.Özellikle altın olabilecek değerli metaller ,az olması ve taşıma problemleri yüzünden kağıt para doğar.Üzerinde resimler rakamlar ve şe- killer olan kağıt parçası aslında bir bonoydu.Dolayısıyla, kağıt da en az gerçek mallar ya da hizmetler kadar değerli görülmeye başlandı.Bu yönten bir süre işe yaradı.Ama bazıları, kağıt
Paranın belli bir ücret karşılığında ödünç verilmesi durumunda, daha fazla getirebildiğini far kettiler. Altın para stoklayan ilk demirciler,kağıt para sahibi olabilmek için zenginlik stoklu – yorlardı.Herkesin aynı anda altının geri isteme olasılığının düşük olması sebebiyle demirciler bankacı haline geldi.Belli bir kar karşılığında depolarının bir bölümünü ödünç vermeye başla dılar zaman içerisinde kredi yada halk içindekitabiriyle tefecilik olarak anılmaya başlandı.
Bu yönteme ek olarak “emir “ uygulaması yani devlet kanunları ile değersiz olan kağıt pa ra dahada değer kazandı.Buna ilk örnek Merco Polo nun yazılarında bulunur, çin ziyareti sıra sında (1275), imparatorun insanlara ölüm yada hapis tehtidiyle üzerinde resmi mührü olan si yah parçası verdiğini görmüş ve sonra bu kağıtlar karşılığında topladığı gerçek paralar ile ken di borçlarını ödediğini gözlemlemiştir.

İmparatorun bu uygulamasını bugünkü merkez bankası sistemine baktığımız zaman pek şa sırmamalıyız.Bonolar, işaretler,şekiller imzalarla süslenir kalpazanlar en ağır cezaları alırlar.
Devletler borçlarını bunla öder ve halk zorla kabul eder.Hemen hemen hiçbir maliyeti yok tur.Şuanki para sistemlerinin yedi asır önce savaş lordlarının uyguladığı yöntemlerden pek farkı bulunmaz.Ama bugün paradan para kazananlar savaş lordları değil bankerlerdir.Üstelik bunu yapmak için inanılmaz bir merkez bankası sistemi kurmuşlardır.Dünya sistemi içerisin de görünmez güçleri arayanların ilk bakması gereken yerdir.Banka ve bankacılık sistemleri.
Paranın gelişimine şöyle bir bakarsak , ilk amerikan kolonicileri az miktarda para basarlar ama bu bile giderek zenginleşmeye yetmiyordu.Bnejamin Franklin bunu şöyle açıklar,Koloni lerde kendi paramızı basıyoruz, buna Koloni parası deniyor.ürünleri üreticilerden tüketicilere kolayca geçirmek için endüstri ve ticaretin taleplerini karşılayacak oranda basıyoruz.bunu yap arak satınalma gücünü kontrol altında tutuyoruz ve kimseye bir şey ödemekle ilgilenmiyoruz.
İngiliz parlementosu 1764 yılında para akdini yürürlüğe koyarak bu koloninin zenginleşme sinin önüne geçer ve para basmasını engeller.İngiltereden gelen para kullanılacaktır artık.Ar tan yoğun işsizlik ve buhran amerikan devriminin alt yapısını oluşturur.
Profesyonel bankacılar tarafından ortaya atılan bir merkez bankası fikri, Birleşik devletlerin kuruluşundan beri tartışmalı bir konudur.Bu tartışma Thomas jefferson ve Alexander hamilton ın tartışmalarında bile görülür.

Hamilton güçlü bir sistem ve zengin elit tarafından yönetilen bir merkez bankası fikrine inanır.Ona göre zenginin çıkarlarıyla devletin çıkarları uyuşmazsa toplum ayakta kalamaz. Ha milton elit kesimi destekleyen ilk federalciler isimli ilk politik partisini kurar.Bir çok kesim ta rafından bankacıların maşası olarak adlandırılan Hamilton, aşırı olmadığı sürece ulusal bir borç daima işimize yarar diyerek tüm düşüncesini yansıtmıştır. Kuzey Amerika bankası daha yasası bile çıkartılmadan 1781 yılında kurulur.Kurucusu kıta kongre üyesi Robert Morristir. Morris bu bankayı İngiliz merkez bankasına dönüştürmek için çok uğraşır.Temelsiz para b asımı yüzünden enflasyon ve her yana yayılmış olan dolandırıcılar yüzünden sadece 3 yıl a yakta kalabildi.Daha önce morrisin yardımcısı olan hamilton hazine bakanı olur ve 1791 de yine bir merkez bankası kurma girişiminde bulunur.Ama jefferson ve arkadaşları bu hamleyi ustalıkla karşıladılar.Jefferson AVRUPA merkezbankası tarihini inceleyerek, bir merkez ban kasının nasıl kısa sürede milletin efendisi olduğunu gözlemler.Ona göre “Avrupadaki bir çok ülke denedi fakat aynı amaçla bir çok farlı yolda yürüdüler ama hiçbiri sonuç vermedi.Ama bizler hala bankacılık hayalleri kurarak hiçbirşey üretmeyen paranın her şeye sahip olabilece ğini dikte ettirmek istiyoruz “ 1816 yılında John Taylora yazdığı mektupta “ banka kurumları nın, karşımızda dikilen bir ordudan daha tehlikeli olduğuna içtenlikle inandığını ve gelecek ku şaklar tarafından ödenecek harcama prensibinin, geleceğe yönelik büyük bir dolandırıcılık ol duğunu düşündüğünü yazar.Ona göre para basma gücü bankalardan alınarak halka verilmeli – dir.
Jefferson bir merkez bankası fikrinin anayasaya aykırı olduğunu düşünür.Ona göre anaya sadaki güç, gücünü aldığı halkı koruma yönündedir.Tüm güçler halka aittir.Kongrenin yetki leri dışında dım atmak tanımı olmayan sınırsız bir güç alanını kontrol altına geçirmek demek tir.Jefferson taraftarları o dönem Cumhuriyetçi partiyi kurmuşlardır.Jeffersın bankacılıktan pa ra kazanmaya tiksintiyle bakan tek kişi değildir.John Adams, 1811 yılında “daima nefret etti ğim ve tiksindiğim bankacılık sisteminden daima tiksineceğim ve nefret edeceğim bu hayatı mın sonuna kadar böyle kalacak.Kazancı borç olan kişi tarafından sağlanan bütün bankacılık eylemleri ve bankalar bana göre ahlaksızlığın en büyük örneğidir.Bu belli bireylerin kazancı ve çıkarı için halkın vergiye bağlanması dır.”
Firs bank devletle özel sektör ortaklığı seklinde kurulan ilk bankadır.sermayesinin yüzde 20 si devlete 80 i özel sektöre aittir.Ve bunlar arasında Rothschild gibi yabancılarda vardır.
Bu banka aşırı para basarak enflasyona neden olur.Para tüccarları giderek zengin olurken or talama vatandaş sürekli yoksullaşır.1811 yılında bankanın 20 yıllık patentinin yenilemesi gel diği zaman bu hem senato hemde beyaz saray tarafından geri çevrilir.
Ama 1812 yılındaki savaşın maliyeti ve karmaşık finansal şartlar patentin alınmasını sağlar. Bu merkez bankası 1836 yılında başkan Andrew Jackson ın patenti tekrarlamaması nedeniyle kapanır ve böylece bankalar savaşı başlar.New Orleans savaşı kahramanı olan başkan Jackson Merkez bankasının anayasaya aykırı olduğunu söyler.Bunun cumhuriyet için bir lanet olduğu nu vurgular.Para sayesinde oluşmuş bir aristokrasi, toplumun özgürlüğü üzerinde oldukça cid di bir tehlikedir.
Amerikadaki ilk suikast girişimi 1835 yılında Jackson’ı hedef alması hiç rastlantı değildir. Suikatçi avrupadaki güçlerle bağlantılı Richard Lawrence dir.Tabancası ateş almaz ve amacı na ulaşamaz.Richard Lawrence devlet sermayesi engerek yuvası olarak nitelendirilir ve daha sonraki araştırmalarda Rothschild ajanı olduğu ortaya çıkar.Bu sırada Merkez başkanı Nicho las Biddle da tüm ülkedeki kredileri keserek ülkede paniğe yol açar.Biddle de Rothschild in yakın dostudur.Jacksona yapılan girişim, Biddle ın senatodaki dostları sayensinde sansürlenir, daha sonra 1837 yılında yeni senato bu sansürü kaldırdığı zaman Jocksana yapılanların politik amaçları tümüyle ortaya çıkar.
Jackson Biddle nın manevrasını devleti bankacılara imtiyazlar vermesini sağlayacak san taj yapmakla suclar ve şunları belirtir. Söz konusu bankanın devleti kontrol etmek için girişti ği eylemler ve bankanın ortaya çıkışında yatan ahlaksızlık, bu kurumun yada benzer diğer or ganizasyonların sürekli kılınması Amerikan halkını bekleyen yazgısını ortaya koymaktadır.
Bir merkez bankası oluşturma fikri ve girişimleri sürekli oldu ama 1913 yılında kurulan
FED yani federal rezerv sistemine kadar hiçbiri başarılı olamadı.
Bir merkez bankası yaratma fikri bu tarihten 3 yıl önce başlar FED i yaratan kişilerden biri Frank A. Vanderlip “ 1910 yılı sonlarına doğru benimde her komplocu gibi gizlilik yanlısı ve sinsi olduğum dönem vardı…Jekyll adasına yaptığımız gizli ziyaretin amacının FED kurmak olduğunu inkar edemem.Vanderlip daha sonra New york ulusal şehir banakasının başına geç ti.Kastedmiş olduğu gizli ziyaret dünyanın en zengin dörtte birlik kesimini temsil eden J.P morgandan başkası değildi.Bu gizli toplantıda buluşan yedi kişi, William Rockefeller ve Ja cop Smith in yatırum firması Kuhn, Loeb&Company yi tesil eden Vanderlip,Birleşik devler ler hazine bakanı yrd.Abraham piatt Andrew, J.P.Morgan Co. Büyük ortağı Henry P.David son , Morganın ağırlıkta olduğu Firs national bank New York başkanı Charles Norton,Mor gan kurmaylarından Benjamin Strong, Kuhh,Loeb&Co ortağı Poul Mortiz Warbung,Rodos adası cumhuriyetçi üyesi N.W.Aldrich , Grup bir hafta boyunca ayrıntılar üzerinde çalışır da ha sonra alınan bu kararlar hakl üzerinde yapılan panik ile kabul ettirilecektir. Morgan Avrupa ziyaretinden sonra ülkesine döndüğü zaman Bank New York un iflas ettiği yolunda söylenti yayar ve bu diğer bankalara sıçrar.Bu daha önce yapılan panik hareketlerinin aynısır.Daha son ra birleşik devletler başkanı olacak olan Woodrow Wilson bir önerisinde “ J.P Morgan gibi 6-7 hizmet ruhlu adamın önerilerinin kabul edilmesi gereği vurgulanır.Tabiki sağlam bir banka cılık sistemi için yakarışlar gecikmez.1812 savaşı,1873 ve 1893 panikleri ve 1907 paniği halkı bu noktaya hazırlar.Bu çözüm , bir merkez bankasının kurulmasıdır, diye açıklar Epperson.Da ha sonra 1908 yılında para sistemini düzenlemek için Ulusal Para Komisyonu (NMC) kurulur,
Komisyon başından beri sahtedir.Yaptıkları tek şey bankacılık hakkında bilinenleri kitap hali ne getirmektir.Komisyon final raporunda , Jekyll adasına giden adamların görüşlerini rapor ve
Yapılması gerekenler olarak sunar,Bu rapora göre birleşik devletlerde bir değil birkaç merkez bankası kurulmalı, kimse bunlar hakkında “merkez” veya banka sıfatları söylenmemesi, YANİ KURULACAK MERKEZ BANKASI ÖZEL OLACAK FAKAT DEVLET KURUMU GİBİ GÖRÜNECEKTİR.
Bir dizi politik manevralar ve adam satınalmalar sonucunda FED siztemi 1913 te imzalanır. Bu noel den 2 gün önce yapılarak halkın dikkati farklı yönlere çekilir.Psiko-politik saldırılar ile Kongre safdışı edilmiştir artık.
Federal Rezerv Sistemi bugün her biri ülkenin farklı yerinde iş gören on iki Federal Rezerv bankasından oluşmaktadır.Ama hepsi New York Merkez bankasına bağlıdır.Bu bankalar baş- kan tarafından atanmış olan hep kişiliksiz kuklalardır.Bankalar bir valiler kurulu tarafından y önetilir.FED sistemi bugün dünya çapında çok önemlidir.Uzmanlar her adımını takip ederler.
Ama asıl hikaye FED i kimin kontrol ettiğiyle ilgilidir.Amerikalı yazara Allen “Alternatif ef
Lasyon ve deflasyon süreçleri yaratmak için bir merkez bankası kullanmak, bankacılar için bilimsel olarak çok işe yaramıştır “ cümlesi ile konuyu özetlemiştir. FED dünyadaki en büyük trösttür.Enflasyon istenirse enflesyon deflasyon istenirse deflasyon yaratır.Fed ilk başkanı Bankacılık İmparatoru Paul Warbung dan başkası değildir.Adında Federal geçmesine karşın Amerika birleşik devletlerine ait bir banka değildir.Özel hissedarların sahibi olduğu özel bir
Organizasyondur.New York bankalarının önemli hissedarları incelenirse belirli ailelerin hisse yoğunluğu ve FED üzerindeki etkinliği hemen görülür.Bunlar Rothschild,Rockefeller ve Mor ganlardan başkası değildir.1963 yılında FED bir açıklama yaparak görev tanımını vermiştir.E konomik gelişim sağlayarak doların değerini sabitleme ve uluslar arası pazarda para kredi akı şı oluşturmadır.Ama günümüze kadar ki uygulamalar gerek enflasyon gerekse durgunluk ve birleşik devletlerin negatif bir ticaret anlayışı , FED in dünyanın en başarısız sistemi olduğunu ortaya koyar.

ekip6

Alıntı yapılan: MrsBrown - 07.11.07/16:44

Yani, bankacılar, kendi günahlarını üstlensin diye mi kurmuşlar FED' i?

Türkiye' de nasıl? Bildiğim kadarıyla, Merkez Bankası, burda devlet tarafından kuruldu. Bir de, ekonomiyle ilgili çok az şey bilmeme rağmen, ekonomicilerin (pardon), merkez bankasını çok savunduklarını biliyorum. Neden savunuyorlar?

Mesela, bizim merkez bankasıyla, hükümet arada bir dalaşır. Sonra özel sektör çıkar, merkezi rahat bırakın der. Bu durum nerden baktığımıza bağlı olarak hem iyi hem kötü.

Bankacılık siteminin evet mide bulandırıcı bir tarafı var. Ama hep, Merkez Bankalarının bu durumu hafiflettiğini ve halkı koruduklarını düşünürdüm. Hatta Türkiye' de en vatansever devlet kurumu olarak onu görürdüm. Bizde, durumun FED' den farklı olma ihtimali var mı?

ekip6

Alıntı yapılan: İKNATON - 07.11.07/19:45

sayın brown bizdeki merkez bankası ve fed tamamen ayrı sistemlerdir, yazıdada belirtmiş olduğum üzere isminin fed olmasına karşın devletle alakası olmayan bir sistem olup küresel çeteciler tarafından kontrol edilir, yazıda vermiş olduğum isimleri kontrol ederseniz dünyanın son yüzyılındaki tüm olayların altından bu isimler çıkkar.Bu küresel çeteciler sistemleriyle ilgili bir çok suikastide yapmış lardır ki bunların en önemlisi Kendy suikastidir.Bizdeki tamamen devlet kurulusudur, bizde ve tüm dünyada diyelim, abd de değil
tabi.

ekip6

Alıntı yapılan: özgürüm_özgürsün - 07.11.07/20:00

sn.hocam bizdekiderken hangi suikastler mesela örnek verebilirmisiniz? onun üzerine konuşalım. çünkü okaar çok suikast olduki... hangi dönem hangi suikast mesela?
Alıntı yapılan: İKNATON - 07.11.07/19:45
sayın brown bizdeki merkez bankası ve fed tamamen ayrı sistemlerdir, yazıdada belirtmiş olduğum üzere isminin fed olmasına karşın devletle alakası olmayan bir sistem olup küresel çeteciler tarafından kontrol edilir, yazıda vermiş olduğum isimleri kontrol ederseniz dünyanın son yüzyılındaki tüm olayların altından bu isimler çıkkar.Bu küresel çeteciler sistemleriyle ilgili bir çok suikastide yapmış lardır ki bunların en önemlisi Kendy suikastidir.Bizdeki tamamen devlet kurulusudur, bizde ve tüm dünyada diyelim, abd de değil
tabi.

ekip6

Alıntı yapılan: İKNATON - 07.11.07/20:15

özgür yanlış anlaşılma oldu heralde ben abd de olan suikastleri belirtmek istemiştim , bu senaryoya karşı çıkan liderler genelde suikaste uğradılar,kenny
suikasti bu yüzden hep sonuçsuz kalır.