19.08.19/18:40

Duna: 2. Kısım-Kızıl Çağ

Başlatan Khaos, 07.02.08/00:31

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Khaos

1. Bölüm. DUNA NIN KEŞFEDİLİŞİ

I.Giriş

Bu hikaye, bir zamanlar sakinlerinin Duna adıyla adlandırdığı ancak gelişmiş koloni kültürlerinde Altiron olarak bilinen menşei bilinmeyen büyük ve efsanevi bir gezegende geçer.
Koloni tarihçileri Altiron hakkında çok az bir bilgiye sahiptirler. Galaksinin en ileri uygarlığı olan ve Kuatra koloni birliğinin bilim ve teknoloji liderliğini sürdürmekte olan Tidonya gezegeni sakinleri, bu gezegende bir zamanlar hayat olduğundan, hatta içinde imgeleme ve tasarım yeteneğine sahip zeki canlılar bulunduğundan şüphelenmektedirler. Kuatra koloni yasalarına göre;
"Evrende az gelişmiş bir uygarlık tespit edildiği takdirde  kendi yıldız sistemini tamamıyla keşfetmemiş ve tüm savaşları sona ermemiş olan hiçbir kültür ile doğrudan bağlantıya geçilemez." Tidonya lılar bu şekilde olan 47 gezegen daha bilirler. Bu yasa, keşif seyahatlerinde uyulması zorunlu olan 3 yasadan biridir. İkinci mutlak koloni yasası ise
"İçinde hayat olan, ya da gelecekte veya geçmişte olma ihtimali olan bir gezegenin yenilenemeyen hiçbir kaynağı koloniciler tarafından kullanılamaz."
Üçüncü yasa; "İçinde yaşam olan,ya da olması muhtemel bir gezegen kati surette sürekli maden ocağı ya da enerji üretim merkezi olarak kullanılamaz. Maden ocakları, enerji üretim alanları gezegenin normal morfolojisini % 10 dan fazla değiştirdiğinde o maden gezegen dönmemecesine terk edilir.


Duna dan 114 ışık yılı uzaklıkta, Jilde yıldız sistemi yer alır. Sisteme adını veren bu yıldız, orta boyutta turuncu tayf lı bir yıldızdır ve yörüngesinde 11 gezegen dolanmaktadır. Bunun yanında sistemin türlü bölgelerinde asteroit ler ve gezegenimsi yapılar, sistemin sınırındaysa kuyruklu yıldız kuşağı  bulunmaktadır.

Sistemin 3. gezegeni olan Tidonya, yaşayan bir gezegendir ve galaksinin bilinen en eski uygarlığının doğum yeridir. Tidonya kendi çevresinde 22 ron denen bir zaman ölçüsünde döner ve bu 1 klat denen Tidonya günüdür.Gezegenin yıldızı Jilde etrafındaki dönüşü 22 ron dan oluşan 357 klat dır. Tidonyalıların bir yılı olan bir olf dur bu. Fakat bu ölçüler Tidonya da bahsi geçen gezegene bağlı olarak göreceli kullanılır. 1 klat, herhangi bir gezegenin kendi çevresindeki bir dönüşüne 1 olf ise yıldız çevresindeki dönüş periyoduna denktir. Örneğin 10 gezegenlik bir sistemin 4. gezegeni olan Raed in kendi çevresindeki bir dönüşü 32 ron dan oluşan 1 klat dır. Raed için bir olf ise bu şekildeki 422 klat a denmektedir. Ron ise ortak bir ölçü olup Tidonyalıların ortalama olarak her kültürde günü bölmekte kullanmış olduğu birimi belli  bir parçacığın titreşimine dayalı olarak kesin bir şekilde ilişkilendirmesiyle yaratılmıştır. Bu da genellikle her uygarlıkta bir grup öğrencinin belli bir konuda toplu halde pasif olarak ilgisini sürdürebileceği maximum sınırdan biraz fazladır.

Tidonya lılar günümüzden 17-18 bin olf önce ilk uygarlık örneklerini vermeye başlamış ve yaklaşık 12000 olf önce de ilk uzay yolculuklarına çıkmışlardı. Bu uygarlık uzun araştırmaları sonucunda bir çok uygarlık için imkansız denebilecek bir düzeye erişmişti. Yerel grubun en büyük galaksisi olan klonometra nın yaklaşık yüzde yetmişinde tidonya araştırma ve keşif gemilerine rastlamak olasıdır. Ancak bu çok geniş bir alan olduğundan,  ayrıca  tidonya uygarlığı az gelişmiş uygarlıklardan kendilerini sakladıklarından dolayı da çok küçük bir olasılıktır. Bunun yanı sıra bu küçük olasılıkla karşılaşma şansına sahipseniz büyük bir tesadüf eseri bir görünüp bir kaybolan Tidonya gemilerinin anlaşılamayan araştırmalarından birinin yakınında bulunan, 4. aşamaya geçmiş Nord Gemilerinden birinde bulunuyorsunuz demektir.

Kadim Tidonya tarihine bakıldığında 11000 orf kadar önce tidonyalılar'ın evrende gelişmekte olan diğer uygarlıkları takibe alarak bugün Kuatra koloni birliği denilen oluşumun ilk adımlarını attıkları biliniyor. Bu nedenle keşfettikleri uygarlıkları belli kategorilere ayırmışlardı. Buna göre henüz kendi sistemini tam anlamıyla analiz etmemiş ve iç birliğini sağlayarak savaşlara son vermemiş olan uygarlıklar ilkel dönem zeki uygarlıklar olarak adlandırılıyor ve bu tür uygarlığa sahip gezegenlerle doğrudan bir bağlantı kesinlikle kurulamıyordu. Ancak bunun yanında uygarlığın ortalama bilgi düzeyi de önemliydi. Bu şekilde ilkel dönemi aşmış diğer uygarlıklar ise Tidonya da dahil olmak üzere 7 aşama üzerinden değerlendiriliyordu. Buna göre her bir aşama teknik, bilimsel ve sosyal yapıyı açıklıyordu. Örneğin iç birliğini sağlamış ve uzun uzay yolculuklarının ilk adımını atmış olan uygarlıklar birinci aşamada iken Tidonya 7. aşamada bir uygarlıktı. Tidonya dışındaki en gelişmiş uygarlık olan Nord lar ise 4. aşamaya geçmişlerdi.

Tidonyalıların bir başka özelliği de her uygarlığa bir sonraki aşamaya geçmeleri için gerekli olan alt yapıyı karşılıksız sağlamalarıdır. Ancak uygarlıklara onların henüz üzerinde çalışmadıkları bilgileri doğrudan sunmaz bunu kendi araştırmalarıyla bulmalarını sağlamak için gerektiğinde kaynak ve enerji transferinde bulunurlardı. Yakın zaman önce bu şekilde Raed in 3. aşamaya Nord un ise 4. aşamaya geçmesine neden olan bilimsel dönüm noktaları bu gezegen araştırmacılarınca birçok başarısızlık ve hayal kırıklığı ardından bulgulanabilmişti.

Şu anda Kuatra koloni birliğinde 36 uygarlık bulunuyordu. Tidonya iletişim ve keşif araçları bu günlerde koloniye yeni bir üye daha kazandırmanın telaşı içindeydiler. Bu uygarlık Duna dan 16348, Tidonya dan ise 16677 ışık orf u uzaklıktaki Asrig uygarlığı idi.

Khaos

Asrig, görece küçük bir sistem olan Telon yıldız sisteminin 7 gezegeninden 2. siydi. Kendi çevresindeki dönüşünü Tidonya ölçüleriyle söylersek 16 ron da gerçekleştiren gezegen Telon un çevresindeyse bu 16 ron süren 282 klat da dönmekteydi. Buna göre bir Asrig yılı neredeyse Tidonya yılının yarısı kadardı. Telon yıldızı küçük bir yıldızdır ve Asrig deki yaşamın zeki türlerin gelişimine kadar ki süreci içersinde ömrünün sadece 4 de birini tüketmiştir.

   Asrig'in kendi tarihine ve takvimine göre merkezi yerel otoritelerin kaynak ve ekonomik çıkarları nedeniyle sürüklendiği iç savaşlara 287 yıl önceki ilk uzaya çıkıştan yaklaşık 141 yıl sonra Menglod bilgelerinin devrimiyle son vermiştir.

Bu süreçler eski Asrig ölçülerine göredir. Bu da yaklaşık olarak söylersek Tidonya ölçüleriyle ilk uzaya çıkışın 164 Tidonya olf u, Menglod bilgeleri devriminin ise 83 tidonya olf u önce gerçekleştiğini gösterir.
O güne kadar Asrig de birçok buluş ve bunun yarattığı sosyal değişime rağmen,politik bakış açısı teknoloji ve bilgi düzeyinin gerektirdiklerinden çok geri kalmış,bunun sonucu olarak da uygarlık, zeki türlerle vahşi hayvanlar için aynı doğa yasalarının geçerli olduğu rastgele değişimlere bağlı bir gelişim göstermiştir. Bu durumun Tidonyalılarca ilkel dönem olarak adlandırılmasının bir nedeni de iç savaş döneminden çıkışı sağlayacak olan zihinsel gücün diğerlerinin tüm uygar sıçrayışlarına rağmen o dönemin en ilkel yaşayan halklarında bulunuyor olmasıdır. Bunun nedeni ise Tidonyalılara göre, Uygar gelişim alanlarının herhangi bölgesindeki en küçük çatışkı onların vasıtasıyla tüm uygarlıklara yayılan teşhisi çok zor bir hastalık gibidir. Bu süre zarfında yasalar ve gelenekler birbirleriyle etkileşime girerek, aynı durumu güçlendiren zihinsel yapılar yaratırlar.
Öyle ki insanlık kendi çıktığı doğadan apayrı ve doğa karşıtı kritik döneme geçer. Bu dönemin sonuna doğru gezegenin doğal dengeleri bozulmuş ve hastalıkların ani artışı dolayısıyla yeni sınıflar doğmuştur. Ancak bu uzun dönem genellikle politikanın reddiyle son bulur. Aksi takdirde kritik dönem uygarlığı, büyük yıkımlara neden olabilecek teknolojinin kontrolünü yitirerek kendi sonunu yaratır.

Tidonya Uygarlığı bu şekilde yok olan bir çok uygarlık olduğunu bilmesine rağmen bu durumda bir uygarlığı dışardan  kurtarmanın imkansızlığını evrimsel zihinsel gelişimin dinamikleri nedeniyle çok net olarak bildiğinden üzüntü içinde kaderlerine terk etmektedir. Bir koloni yasasında şöyle yazılıdır.

"Bilinmektedir ki zeki türlerin yok olma nedeni hiçbir zaman zekaları ile doğrudan ilişkili değildir. Bilinen tek gerçek içinde doğduğumuz gezegensel doğanın buna karar verdiği gibi, başlangıçta anlaşılmaz görünen bir gerçekliktir. Fakat bu evrenin ve doğanın henüz anlayamadığımız gerçeklerinin bir toplamıdır. Zeka doğaötesi bir oluşum değil onun organizmadaki uyum yansımalarından sadece biri olduğundan uygarlıkların kaderini de yaşadıkları gezegene olan uyum yetenekleri belirlemekte,ancak bu yeteneğin oluşumu da zeka ile doğa arasında varolan karşıtlık tarafından belirlenmektedir. Bu nedenlerden ötürü Kuatra koloni birliğinin kesin ve değişmez kararı şudur. 
Tüm yok olmuş uygarlıkları ve onun yeşerdiği gezegenlerde yer alan canlıları kendi üyemiz olarak kabul eder ve onlara kendi atalarımız veya olası torunlarımız ile aynı değeri veririz. Onların başına gelenler bizlerden bugün için ve gelecekte çok uzak olmayan gerçeklerdir"

Asrig de Menglod bilgelerinin yarattığı değişim Tidonya ve onun başlattığı Kuatra koloni birliğinde büyük bir coşkunun yaşanmasına neden olmuştu. Çünkü savaş ve yıkımın nedenleri ortadan kalktığından geriye sadece Asrig in bilimsel eşiği geçme zamanının gelmesi beklenecekti.

Menglod bilgeleri, savaş önleyici savaşların çıktığı yıllarda kadın hareketlerinin öncülüğünde başlamış olan bilimsel düşünce yapısının sembolik ismidir. Kadın hareketleri bu zamana dek hep karşı cinsini suçlamayı adet edinmiş durumdayken, Misiva adındaki bir kadın insan haklarına aykırı bularak ilk önce zorunlu askerlik hakkının erkekler gibi kadınlar içinde olması gerektiğini söyleyerek uluslar arası bir dava açmıştı. Misiva halen zorunlu askerliğin geçerli olduğu fakir bir yerel yönetimi olan ,eski ve kalabalık kültür Nemdia ya bağlı Hegedon şehrinde doğmuş savaş karşıtı bir insandı. Misiva bunun benzeri bir çok gelenek ve yasayla mücadele etti. Ona göre erkekler de en az, hatta daha da fazla eziliyor bunun sonucu oluşan duygusal ve iradi zayıflıkları yüzünden asileşiyor, şiddete ve suç a eğilimli yetişiyorlardı. Bunu durdurmak için erkeklere ‘Yapmayın’ demek ve ahlaki olarak kınamak hiçbir işe yaramaz diyordu. Yasaların da durumu değiştirmediğini hatta aksinee suç oranlarını arttırdığını söylüyorsdu. Misiva kendine özel bakım yapan ve güzel görünmeye çalışan geleneksel kadınların da karşısında yer almış, onlara , ‘Siz güzelleştikçe erkekler huzursuz olup, birbirini ya da kadınları kesiyor sonra da yine onlar tarafından korunmak istiyorsunuz’ diyordu. Onun bu garip çabaları zamanında pek etkili olmadı ancak kadın hareketlerinin seyrinin değişmesine neden olduğu söylenir.  Kadın hareketlerinin erkekler yerine; erkekleri ve kadınları birbirlerinden ayırıp cinsel düşmanlık yaratan toplumsal kurumlara savaş açmasıyla insanların bazı şeyleri yeniden değerlendirmesinin de ve birtakım devrimlerin de önü açılmış oldu.
Belki de bu yüzden Asrig de bugüne kadar ki  en büyük sosyal değişimi başlatan Menglod bilgeleri  Misiva nın doğduğu Kentte ortaya çıktı. Bu isim unutulmuş bir kültüre ait eski bir tapınak olan Menglod tapınağında ilk manifesto yayınlandığında kullanılmıştır. Kendilerine Menglod bilgeleri diyen bu grup, bilim insanlarını misyonlarına davet ederek politikanın dışlanmasını istemişlerdi. İlk önceleri çok radikal ve marjinal bulunan bu bildiriler, Özellikle zamanın bilim insanları üzerindeki  hala inatla sürdürülmekte olan baskılar nedeniyle, sonraları hızla bilim otoriteleri içinde özerklik isteklerini desteklediğinden yayılmaya başlamış örgütün önemi giderek artmıştı. Sadece halk desteğiyle ki buna da yine kadınlar öncülük etmişlerdir, ayakta kalma çabasının sayesinde de bilim üzerindeki politik tekel yavaş yavaş geri atım atmak zorunda bırakılmıştı.
Çağın bilimsel bulguları ve özgürlük sloganlarının etkisi altında politik yerel yönetimler her ne kadar birtakım tehditleri bahane ederek kontrolü elinde tutmaya çalışıyor olsa da yeni sınırlamalar getirmek epeyce zorlaşmıştı. Ayrıca Örgüte verilen destekler sayesinde Menglod üyesi bir bilim insanı bulgularının yayın hakkını satın almak zorunda değildi artık. Yeni bulguları eski öğretilerle birleştiren bilgeler bir süre sonra "Alternatif Bilim Konseyi"ni kurdular. Bu konseyin  üyesi olan bilim insanları yaptıkları bir antlaşma ile sahip oldukları gücü silah endüstrisinde kullanmayı ya da onlarla paylaşmayı reddetmiş insanlardan oluşuyordu.

Menglod tapınağının bulunduğu yer oldukça fakir yaşayan halkların yaşadığı silahsızlandırılmış binlerce yıllık kutsal bir bölge idi. Binlerce yıl boyunca mistik bir ruhsal ve dini merkez olan Menglod tapınağının bulunduğu Hegedon kenti zamanla en garip teorilerin tartışıldığı toplantıların yeri haline geldi. Ancak bu toplantılara konsey üyelerinden başka kimse alınmıyor her bilgi veya yerel ve resmi otoritelere sunulacak rapor karşılığında bir bağımsızlık talep ediliyordu.

Birkaç on yıl  sonunda ekonomik sıkıntıların doğurduğu sosyal sorunlar ve yeni enerji kaynaklarına olan talepler yüzünden bölge bir anda büyük önem taşımaya başlamıştı. Bunda en büyük etken giderek kaosa sürüklenen halk kitlelerinin politikacılar yerine bilim insanlarına güvenmeye başlaması oldu. Daha doğrusunu söylemek gerekirse sınırlar arası ve global çatılşmalar nedeniyle buna mecbur da kalınmıştı. Ayrıca merkezi yerel yönetimler ve onlara bağımlı olan modern bilim tüm enformasyonu elinde bulundurmasına ve kaçık ya da sahtekar diye nitelendirdiği bu grubu dışlasa da bölge giderek bir bilim merkezi olmaya başlamıştı.
Bunda biraz da  az gelişmiş ya da gelişmekte olan yerel yönetimlere bağlı halk ların daha gelenekçi ve mitolojik inançlara bağlılığını sürdürmesi de etkili olmuştu. Alternatif açılımlara Halk ın anlayışı daha yakındı katı olan resmi bilim e oranla. Zaman içinde kendi paradigmalarına sıkışmış olan ,benzer yöntemler kullanarak sürekli aynı verileri toplayan modern bilimin istatistik ağırlıklı yönünün ve politik popülariteye bağlı kemikleşmiş hiyerarşisinin yeni buluşları çok zorlaştırması nedeniyle Hegedon bir çok dahi ve önemli çalışmalara sahip bilim insanının da uğrak yeri olmuştu.
Bu güçten faydalanan bilgeler yeni bir savaşa hazırlanan politik hareketleri zamanını doldurmuş bilimdışı bir bağnazlık ilan ederek geçmişin ve bugünün tüm politikacılarını halkı hiçe saymaktan dolayı hain ilan ettiler. O güne dek kendilerine katılmamış olan diğer bilim insanları da konumlarını sağlama almış durumdaydılar. Bu nedenle karşı çıkanlar olmadı. En zor koşullarda olanlar bile tüm baskılara rağmen en çok çekimser kalma yoluna sokulabilmişlerdi ve diyalog için görüşmelerde arabuluculuk istediler. 
Bilimin çıkar kavgalarına bağlı ticareti nedeniyle bilim insanlarına verilmiş yeni haklar Menglod bilgeleri ve alternatif bilim konseyine karşı politikacıları zor durumda bırakmış,onları sınırlandırmak karşı tarafa kaptırmak anlamına geleceğinden bir çok kişiye sırf bilimsel kimliği nedeniyle yasalara geçen ve değiştirmenin mümkün olamadığı dokunulmazlıklar verilmişti.


Khaos

Bütün bu gelişmeler karşısında giderek otoritesi zayıflayan yerel politika çareyi yeni antlaşmalarda arıyordu. Ancak halklar arasındaki ve insanlar arasındaki uçurum giderek büyüdüğünden Yavaş yavaş Halk larda sırtını politikacılara dönmeye, en azından güveni oldukça körelmeye başlamıştı. Halk kitleleri yavaş ama sürekli bir şekilde yeni anlayışlara yönelliyordu. Önü alınmaz şekilde eğitim kurumlarının denetimini üst düzey bilginlerin inisiyatifine kaptırmış bulunan yerel hükümetler tek çare olarak savaş gerilimi yaratma aracı olduklarını giderek artan oranda deşifre etmeye ve yasa dışı müdahalelere başladılar. Azalması gereken savaşlar nedense artıyor,global istikrarsızlıklar parlamentoların tüm yasal düzenlemelerine karşın büyüyordu.  Son durumun leyhlerine geliştiğini gören Menglod bilgeleri son bir darbe tasarlayarak ultimatom niteliğinde yeni bir bildiri yayınladılar.
Asrig in asla bugünkünden daha kötü bir gün daha yaşamadığını, ancak ellerinde bunun çözümünü yaratacak bilgiler bulunduğunu açıkladılar. Politikacıları ise kendilerine karşı sağır, dilsiz ve kör olmakla suçluyorlardı. Bu dönem bir çok politika ve halk hareketlerinin iç içe yaşandığı karışık bir dönemdi.
Bilgelerin önerdiği çözümler kısa dönemde bir iyileşme yaratmasa da gelecekte daha iyi bir aşamanın oluşmasına fırsat veriyordu. Buna karşın politik önerilerin yeni düşmanlar ve yıkımlar yaratmaktan başka bir faydası olmadığı somut olarak görüldükçe Halk kitleleri giderek artan oranlarda bilgelerden yararlanmaya ve onlara güvenmeye başlamıştı. Asrig in her bölgesinde politikacılar hiç bu derece baskı altında hissetmemişti kendilerini o günlere kadar.

Zaman içinde yeni projelerin getirdiği yararlar gelişmiş bölgelerdeki para sahipleri tarafından da uygulamaya konmaya başlandığı günlerde politikanın gereksizliği iyiden iyiye kendini göstermeye başlamıştı. Tüm bu gelişimin yaşandığı zamanın altın çağında ise garip bir şey oldu. Gezegenin tüm bilim adamları işlerini bırakarak Menglod daki önemli bir toplantıyı izlemek için çağrıldılar.

Beklenen zaman gelmişti. Menglod bilgelerinin yazdığı alternatif bilim konseyinin  bu 3. ve final bildirisi denen son bildirisinde; gezegenin ana koordinasyon bölgesinin Hegedon olduğu, Hegedon un devletler ve dinler üstü olduğu ilan edilmişti. Şaşkınlık içinde Büyük bir katliam için hazırlanan yerel politika ve onun birlikleri bu son savaş için Halkı ve orduyu örgütlemeye hazırlanırken Final bildirisinin ikinci kısmı açıklandı.


Khaos

"Menglod bilgeleri Asrig deki tek güvenilir koordinasyon kuruludur. Yerel devlet güçleri yerel ve bölgesel politik güçlerle birlikte Halk ı konakçı olarak kullanan asalak bir  kurumlaşmadan öte  anlam ifade etmemektedir. Elinizdeki tüm silah gücü ve teknoloji de dahil son 70 yıllık bulguların hepsine ait formül ve ispatlar sadece Menglod bilgelerinin elinde ve denetiminde bulunmaktadır. Gerekirse türlü yollarla bu bilginin el değiştirmesi için ne yapılması gerektiğini de bilmekte alternatif enerji kaynaklarının Asrig in her yerinde eşit ölçüde bulunduğu da bilinmekte denetimimizde bulunan araştırma ve geliştirmeler dahilindeki tüm denetim elimize geçmiş haldedir. Bilgilerinize sunarız. Asrig in içindeki tüm teknik yönetimi politik karar sahiplerinin yetkisinden azat etmiş bulunuyoruz. Halkın bu durum karşısındaki seçimi politik olsa bile bunun nasıl olacağına yine biz karar vereceğiz. Yerel hükümetlerin ve karar organizasyonlarının hangi milliyetten olurlarsa olsunlar her türlü yetkisi bizim dışımızdadır. Bundan böyle Halk kitleleri için verilecek kararların hiç birisi için bu otoriteler hiç bir bilim adamı için tetkili kabul edilmeyecektir. Akademik ünvan sahipleri kendilerine eşit ünvan sahipleri ile tartışıp görüşebilir. Ancak hiç bir surette bu ünvanlara sahip olmayan politik bağlantılı kişi veya kuruluşlardan emir almayacak bu emirleri uygulamayacaklardır.
Bu olay Asrig deki tüm konusunun uzmanı bilim insanlarının Menglod bilgelerine bağlı alternatif bilim konseyine üye olduğunu gösteriyordu. Alternatif bilim konseyi resmi bilime gösterilen bir paravan kuruluştu oysa. Daha militer bir savaş tetiklenemeden tüm enerji hatları ve iletişim durduruldu. Asrig deki tüm iletişim bilinmeyen bir şifre ile dış uydularla yönlendirilip birbirine bağlanmıştı. Hükümetlerin ve askeri rütbelerin mutlak yetkisi akıl karşısında işlevini yitirmiş, uzun zamandır global bir şekilde bu darbenin tasarlandığı anlaşılmıştı. Sonraları bu fikrin ilk olarak çılgın bir bilgin olan Navtar adlı bir fizikçiden geldiği söylenmiştir. Zamanında Yasadışı bağlantıları olan bu adam, ününe rağmen aykırı yaşam biçimi ve düşüncelerinden ötürü dışlanmış biriydi. Dehasını satmadığını bunun yerine onu dışlayan sistemi çökertmek için organize etmede kullanmaya başladığı bilinir. Menglod un alternatif görüntüsünde materyalist bir tarikata dönüşüm planının temelleri onun tarafından atılmıştır. Bu son bildirilerin ve yarattığı değişimlerin sonucu bazı politikacılar için trajik olmuştu. Kendine ait olduğunu sandığı silah gücünü yitirdiğini anlayan gelişmiş devletlerdeki politikacılar için özellikle. Halk da bu savaşta bilgelere karşı durmayı reddetmiş, ırkçı öğretileri icat eden politikacıların neo-faşizm tehditine
aldırmayarak  Menglod bilgelerinin tarafına geçmişti. Zaten Bilgeler savaşa gerek olmadığını söylüyordu oysa yerel hükümetler ırkçılık ile,kahramanlık söylemleri ve zenginlik ve rafah söylemleri ile kitle için topyekün bir savaş alternatifi öneriyordu. Politikanın hiç bir kozu kalmamıştı.
Bunun ardından ise her şey bir anda değişmiş Asrig tek merkezli bir gezegen uygarlığına dönüşmüştü. Geçiş dönemi sancılı olsa da bilgelerin ilk uyguladığı yasa durumu kolaylaştırdı. Buna göre tüm Asrigliler tek bir devletin üyesi sayılıyor ve düşmanlığın politikadan kaynaklanan yanlış bir bilgi olduğu anımsatılarak, savaş endüstrisi faydasızdır denilerek sona erdiriliyordu. Bunun ardında şekillenmiş inanılmaz olanaklar, bilimin gelişiminde enerjiyi artırmış ve kısa sürede iktidar değişikliğine gerek kalmadan açlık sorunları giderilmişti. Ayrıca büyük  bilimsel araştırmalar için ekonomik sorunlarda kalmamıştı.
Tüm bu global çatışkıların dışında kalmayı başarmış olan gelişmekte olan ülkelerin halkları da kendilerine sunulan bu olanaklara kayıtsız kalmayarak Asrig in bir parçası olduklarını kabul ettiler. Hegedonda bulunan Menglod bilgeleri her gün yeni bir proje üretiyor, anında uygulayarak bir çok sorunu ortadan kaldırıyordu. Zamanla bu durum Bilim üzerindeki genel hiyerarşiyi de ortadan kaldırdı. Bunun ötesinde uygulamadaki tecrübelere dayalı bilgi dışındaki tüm otoriter yapılar ortadan kalkmaya başlamıştı. Her ne kadar bunun sonucu olarak başlangıçta bir çok sahte bilim insanı türediyse de proje veya somut etkide bulunabilecek bir olgu ortaya çıkaramadıklarından bilgeliğe ulaşan yolda pek ilerleyemediler.

Menglod bilgeliği Asrig de  kişi yada kişilerce verilmiş kurumsal bir ünvan değildir bugün. Hegedon koordinasyon merkezindeki bilim konseyinde bulunan herhangi bir bilim insanıyla  bağlantı kuran herkes projesini ya da teorisini sunabilir. Ancak bu birkaç küçük örnekte denenip başarıya ulaşırsa o kişiye gerekli olanaklar sunularak geliştirmesi önerilir. Fakat bu oldukça karışık bir süreçtir. Genellikle bir çok Asrig li Hegedon a gittikten sonra uzunca yıllar süren bir eğitimin içinde bulur kendini. Ancak bu eğitim yeni bir proje üretilmedikçe 2 yıl ile sınırlıdır ve ne kadar ilerleseniz de size konum veya ünvan kazandırmaz.
Belki de en garibi bugün Asrig halkının en güvendiği kişiler olan Menglod bilgelerinin yöneticiden çok, eski göçebe halkların kabile yöneticilerine benzeyen özü sözü bir bilgeliğe sahip kişilerden oluşmasıdır. Bunun nedeni ise bu kişilerin doğayı algılamadaki ustalıklarının aynı zamanda yaşamı algılama ve akışını engellemeden yönlendirmedeki başarılarıyla birleşmiş olmasıdır. Bu özellik ise eski çağlardaki dönüşümlerin yaratıcısı olan peygamberlerin unutuluşundan beridir uzun süre uykuya dalmış doğal bir insan niteliğidir.

  Bugün, Menglod bilgelerinin yarattığı değişimin üzerinden 146 Asrig yılı geçmiştir. Menglod bilgeleri günümüzden 120 yıl önce büyük bir projenin ilk adımını da atmışlardı. "Yeni Asrig" adı verilen proje gereği Asrig uygarlığının tüm teknolojik gelişimleri Hegedon un biraz dışındaki bir çölde konuşlandırılarak dev bir şehir inşa edilmeye başlandı. Bu dev boyutlardaki Siberkent in amacı yerleşim değildir. Proje gelecekte bulunması muhtemel teknikler düşünülerek bir uzay gemisinin inşası amacıyla kurulacaktı. Şehrin inşası 46 yılda bitirilmiş ve Tilatron adı verilen sibernetik kent bir teknoloji merkezi haline gelmişti. Bu kent in özelliği hiçbir insanın bedensel işgücü kullanılmadan inşa edilmiş olmasıdır. Ayrıca bu kent 10 binlerce robotun üretildiği ve yapay zekanın kullanılarak geliştirildiği bir yer olma özelliğiyle tüm Asrig in yaşam biçiminde önemli değişiklikler yaratmıştır.  Zamanla insan yaşamının bir parçası haline gelen makineler artık kendi başlarına plan yapabiliyorlar ve hızlı bir biçimde çalıştıklarından kentsel sorunları en aza indiriyorlardı. Kent in inşasıyla aynı anda başlanan  uzay aracı Betlatonit ise 117 yılda bitirildi. Yapılan hazırlıklar bittiğinde Betlatonit yola çıkarılmış,  yaklaşık 1 yıllık bir yolculuğun ardından sistemin dışındaki bir bölgeden geri dönmesi planlanmıştı. Telon yıldız sisteminin dış sınırı olan Vordox bulutundan çıkışı ise bu sürenin 3 de ikisi kadar bir süre alacaktı. Ancak umulmayan bir şey oldu.
Geri dönüş prosedürünün başlatılacağı sırada Betlotonit ile olan tüm bağlantı bağlantı aniden kesilmişti. Menglod a bağlı bilimsel konsey üyesi ve evrenbilimci kaptan Xseni, Menglod bilgesi olan Matematik üstadı Des ve Menglod bilgesi Astronom Rolsa nın akıbeti bilinmiyordu. Tüm bu olanlar Asrig halkını büyük bir umutsuzluğa ve korkuya sürüklemişti. Çünkü çağın en önemli bilgeleri ve yüz yirmi yıllık umutları bir hatanın kurbanı mı olmuştu. Tüm bunlar olup biterken Asrigliler e bu olayı unutturacak mucizevi başka bir olay gerçekleşti.

Khaos

Bilim adamları Betlotonit için uzayı tararken o güne dek hiç karşılaşmadıkları çok sayıda tanımlanamayan sinyal ile karşılaştılar. Bunun ne olduğunu anlamaya çalışırken Asrig in dört bir yanı tanımlanamayan cisimler ile dolmuştu. Yörüngede ise dev bir gemi gözleniyordu. Asrig liler binlerce yıllık hayal ve korkularıyla yüzleşmiş olmanın şokuyla ne olduğunu anlamaya çalışıyor, bilgeler ise ne olduğunu bilmediklerini bununla bir ilgileri olmadığını söylüyorlardı. Bir zaman sonra tanımlanamayan bu parıltılı ve hayallerin ötesindeki kıvrak araçlar garip bir gösteriye başladı gökyüzünde. Gök de oluşturdukları dev  hologram görüntülerle Asriglilere uzayda yaptıkları yolculuğu gösteriyorlardı. Aynı anda binlerce araçdan kendi gezegenlerinden getirdikleri çiçekleri gökyüzünden yağdırmaya başlamış, düşman olmadıklarını da anlatmaya çalışıyorlardı.
Bir süre sonra bulutların arasında diğerlerinden farklı ve masal dünyasından gelme kristalden yapılma bir yıldız parıltısı şeklinde görünen araç, Asriglilerin şaşkın bakışları altında Hegedon daki bilim konseyi binasının önüne indi. Araçtan garip kıyafetleri olan üç adam çıkmıştı. Her ne kadar kıyafetleri Asrig lilere komik görünse de kendileri normal bir insana benziyorlardı. Ortalamanın biraz daha üstünde boyda olan bu insansılar bir süre kendi aralarında konuşmuş sonra ellerindeki garip bir başlığı kafalarına geçirmişlerdi. Şaşkın bakışlar altında Bir Asrigli oyuncu gibi iki kollarını yana açıp eğilerek selam verdikten sonra Asrigde kullanılan ortak dilde konuşmaya başladılar.

Araçlarının kurduğu sistemler sayesinde gezegenin tümünde gökyüzüne bakan her Asrigli onların hologramını görebiliyor ve seslerini duyabiliyorlardı. Herkes donup kalmış şekilde onları dinliyordu.

‘Ben Redon. Tidonya uygarlığından gelen dostlarınızdan biriyim sevgili Asrigliler. Şaşkınlığınızı anlıyor bu ani ve zorunlu bağlantı için özür diliyoruz yeni dostlarımız. Ancak binlerce yıldır sistemimiz bu şekilde çalışıyor ve şu an size bir çağrıda bulunmak için burada bulunuyoruz. Dilinizi çözmek ve kendi dilimizle eşleştirmek teknolojinizi anlamaktan çok daha uzun sürdü bunu belirtmeliyim. Başımızdaki bu kask sayesinde kendi dilimizde konuşuyor ve sizin dilinizde duymanızı sağlıyoruz.
Görüyoruz ki geçen 146 yılda epey ilerleme kaydetmiş bulunmaktasınız. Bundan haberdar değilsiniz ancak uygarlığınızı ilk şehirlerinizi kurmadan önce izlemeye başladık. Fakat bu gözlemlerimiz sizinde bazen fark etmiş olabileceğiniz gibi son 146 yılda arttı. Bunun iki nedeni vardı. İlk olarak sizi aramızda göreceğimiz günler yaklaşmış ve geleceğinize dair kaygılarımız sona ermişti. İkinci neden ise yabancı uygarlıkların var olabileceğine dair olan inancınızı arttırmak amacıyla zaman zaman size göz kırptık.


Kısacası size oranla oldukça yaşlı bir uygarlıktan geliyoruz. Ancak şunu bilmelisiniz ki aramızda birçok farklılıklar olmasına rağmen en belirgin olanı nesilden nesile aktarılarak biriken bilgi miktarı. Araçlarımıza ve bize bakıp gözünüzde büyütmenizi istemiyoruz. Hakkınızda şunu söylemeliyim ki tanıdığımız birçok uygarlıktan daha hızlı gelişen görece barışçıl bir özelliğiniz var. Bugünden itibaren kendi tarihinizi ve geleceğinizi yeniden biçimlendirebilmeniz için size türlü yardımlarda bulunacak karşılığında hiçbir şey talep etmeyeceğiz. Şu an birlikte çalıştığımız 36 gezegen uygarlığı var ve sizinle birlikte 37 olacak. Biz bu oluşuma Kuatra koloni birliği diyoruz. Yeterli bilgiye ulaştıkça bir sonraki adımınızı atmanızı sağlayacak enerji tarafımızdan sağlanacak. Şu an birinci aşamada genç bir gezegen uygarlığısınız. Birliğimizdeki en gelişmiş diğer uygarlık ise 4. aşamaya geçmiş Nord uygarlığıdır. 7 adet 3. aşamada 14 adet 2. aşamada 16 adet de size eşit teknolojiye sahip 1. aşamada uygarlık bulunuyor. Biz Tidonyalılar ise 7. aşamada bulunuyoruz. Yanımda bulunan bu iki kişi 3. aşamada bulunan Raed uygarlığı elçileri. Size kurmakta olduğumuz yeni enerji kaynaklarının ve altyapının kullanılabilmesinde yardımcı olacaklar. Bundan böyle enerji sıkıntısı çekmeyeceğinizi bilmelisiniz. Bunun yanında henüz yeni kavradığınız bazı gelişmeleri hızlandırmanızı sağlayacak ve bize göre oldukça karmaşık görünen kentlerinizi belli birkaç bölgede toplayarak bir galaksi uygarlığı olmanıza yardımcı olacağız. Bunun geçmişinizle bağlarınız ve yaşamınız için büyük bir değişim olacağının farkındayız. Ancak bu geçiş aşaması için bir gereklilik ve gezegeninizin halen bozulmakta olan doğal dengesi için bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Raed uygarlığı elçileri sizin bir sonraki uygarlık aşamasına geçmenizde yardımlarını esirgemeyeceklerdir. Kolonimizde bir hiyerarşik yapılanma yoktur. Ancak bilgi ve teknolojik sıçramaları kendi araştırmalarınızla yapmanız gerektiğinden dolayı başlangıçta koloninin sadece 1. ve 2. aşamasındaki uygarlıklarla iletişim halinde olacaksınız. Tahminimizce sizin zaman ölçünüz ile 200-250 yıl sonrasında 2. aşamaya geçeceğinizi düşünüyoruz. Şu an bize dahil 36 uygarlık dışında, galaksimizde iç birliğini sağlayıp belli bir teknolojiye ulaşması muhtemel 80 civarı yaşayan gezegen bulunmaktadır. Sizlere nasihat vermiş gibi görünmek istemiyoruz ancak bilmelisiniz ki şu an içinde bulunduğunuz durumun farkındayız. Ancak gezegeniniz dışında şu an tahmin edemeyeceğiniz özellikleri olan yeni bir yaşam biçimi tüm hızıyla değişimini sürdürüyor. Bu yeni yaşamda savaş, acı ve kaygılar yerini; sevgi çalışma ve bilgiye bırakarak zamanlarını doldurdular. Sizlerin eski tarihçilerinizin ve bizlerin unuttuğu çağların inançlarının söylediği gibi bir son değildir artık sizinde şaşkınlıkla fark ettiğiniz gibi. Tersine her şey yeni başlıyor neşelenin yeni kardeşlerimiz. Göreceksiniz ki aklımızdan geçen her hayal ve fantezi evrensel gerçeğin küçük bir parçası sadece. Sizinle birlikte yeni bakış açıları ve düşünceler kazanacağız bu yüzden asla kendinizi ve içine doğduğunuz doğayı hafife almayın. Biz Tidonyalılar halen sizinki gibi sorular sormayı sürdürüyoruz ve anlamaya çalışıyoruz.
Birlikte geldiğimiz diğer araçlar, Asrig de yeni bir alt yapının oluşmasını sürdürecek donanım ve inşa üniteleriyle doludur. 10 yıl içinde, sisteminizdeki hayat olmayan tüm diğer gezegenlerde kaynak ve enerji üretecek bilgiye kavuşacaksınız. Gezegeninizi yatağınız, yıldız sisteminizi ise eviniz olarak düşünün. Onları iyi değerlendirdiğiniz ölçüde mutluluğunuz artacak ve yeni yerlere ulaşmanız hızlanacak. Şimdi kısa bir süre bilgelerinizle görüşecek ve sizlere veda edeceğim. Yeni yaşamınız sizi korkutmasın hiçbir şey olumsuz anlamda değişmeyecektir. Aranızdan seçtiğimiz ya da sizin seçtiğiniz bazı kişiler bizlerle daha yakın işbirliğine girebilir bazen. Ancak bunun ne şekilde olacağını zaman gösterecek.

Khaos

II. Yolculuk.

Tidonya uygarlığı Asrig e ulaşmadan 2 Asrig günü önce,  Betlatonit Vordox bulutunun sınırlarına ulaşmıştı. Telon un yıldız rüzgârından çıkmak için ise önlerinde iki gün vardı. Bu aşamadan sonra Telon un etkisi dışındaki dış uzayda varolan evrensel yasaları yerinde ölçebilecek ve Telon un yıldız rüzgârının o güne kadar sandıklarından çok daha fazla etkisinin olduğunu görebileceklerdi. Ancak Betlotonit e anlaşılmaz veriler gelmeye başlamıştı. Önlerindeki uzay-zaman alanında  alışılmadık durumlar oluşuyor gibiydi. Betlatonit in 3 kişiden oluşan mürettebatı gelen verileri yorumlamaya çalışıyordu. Kaptan Xseni, Des ve Rolsa dışında gemide çeşitli fonksiyona sahip bir çok yapay zeka birimi daha bulunuyordu. Tilatron da yapılmış bu yapay zeka birimleri Asrig deki teknolojik atılımın da göz bebeği durumundaydılar. Betlotonit in ana işletim birimi de tek bir yapay zeka ünitesi tarafından kontrol ediliyordu. Ekip ona eski Asrig mitolojisinin akıl ve kurnazlık tanrısı olan Orfa diyordu. Ekip şu anda içinde bulundukları durumu anlamakta zorluk çekiyordu.

—Kaptan verileri defalarca kontrol ettim, hesaplamaları yeniden gözden geçirdim bir hata yok. uzay-zaman eğriliğinde bir düzensizlik olduğu açık.
—Bunun hiç bir anlamı yok Des. Hiç hoşlanmadım, bilmediğimiz bir durumun karşısında nasıl davranacağımızı da test edemeyiz. Nasıl bir prosedür izlememiz gerekebilir diye düşünüyorum. Belki de dönüş prosedürünü şimdiden uygulasak yerinde olur. Gerekli hazırlıkları yapalım.
Kaptan Xseni ve ekibi bu durumdan şüphelenerek yeni rotalarını belirlemek için verileri Betlatonit e yüklerken birdenbire büyük bir parıltı ile birlikte sanki tüm uzay-zaman dalgalanmışçasına sarsılmıştı. Ardından da bölgede çok güçlü bir çekim alanı oluşmuş, Betlotonit hızla merkezdeki parıltılı bölüme doğru çekilmeye başlamıştı. Xseni içinde bulunduğu paniğe rağmen derhal kendini toplayarak düştüğü yerden doğruldu. Ancak şaşkınlığını da gizleyemiyordu. Rolsa ve Des de şaşkındı. Des yüzüstü kapaklandığı yzeminden doğrulmaya çalışıyordu, Rolsa ise iticilerin bulunduğu kontrol panelinin kenarlarına sıkıca tutunmuş halde konumunu korumuş görünüyordu.

—Neler oluyor bu da nesi böyle! Tüm gücü ön iticilere aktar hemen Rolsa!
Rolsa başını iki yana sallayarak olumsuz olduğunu bildiriyordu bu isteğin.
—Faydasız Xseni! Çekim gücü iticilerin gücünden yüzlerce kat fazla sanırım. Siz söylemeden önce bunu defalarca denedim. İşin ilginci bir yıldız artığı olamayacak kadar da az.
Xseni düşünceli bir şekilde Des e döndü. Des soğukkanlı bir şekilde köprüdeki dinlenme koltuklarından birine oturmuştu.
—Bir kara delik değil ise nedir bu böyle! Bir fikrin yok mu Des, ne yapıyorsun orada?
—Hayır Xseni hiç bir fikrim yok. Böyle bir oluşum hiç bir matematiksel modelde mevcut değil ayrıca. Teorik fizikçilerin kuramlarını desteklemek için sipariş ettikleri arasında da yok böyle bir oluşum. Öyle değil mi Rolsa?
— Bildiğim kadarıyla yok Des. Bu bir kurt deliği gibi ancak onlarda sadece bir fantaziden ibaret.

Ekip çaresizlik içinde başlarına gelecekleri beklemeye başlamıştı. Betlotonit giderek daha da hızlanarak çekim merkezindeki parlak ışığa doğru yaklaşıyor, yayılan ışık gözlerini kamaştırıyordu.

Bir süre sonra ışığa ulaştıklarında ise büyük bir sarsıntı ve şok ile kendilerinden geçmişlerdi. O an  Betlatonit ile Asrig arasındaki bağlantının kesildiği andı aynı zamanda.

Ekip kendine geldiğinde yeni bir şaşkınlık daha yaşadı. Yaşıyorlardı ancak bulundukları yer çok garipti. Üstelik belli belirsiz hayaller hatırlıyorlardı. Gözlerini açtıkları yer geminin reviriydi.Khaos

-Bir süre sonra kendine gelmeye başlayan ekip, yattıkları yerden doğrularak etrafı sessizce kolaçan ettiler ilk şaşkınlığı ve şok u üzerlerinden atma çabası içinde. Xseni  Des ve Rolsa nın da iyi olduğuna emin olduktan sonra düşünmeye koyulmuştu bir anlığına. Des in sesi onu hafızasındaki hayallerden uzaklaştırdı.
-Kaptan burada yalnız değiliz bizi buraya getiren birileri olmalı.
-Orfa! Aktif durumda mısın neler olduğunu anlat, güvende miyiz?
-Orfa hizmetinizde Kaptan! Endişe edilecek bir durum söz konusu değil. İlk şok dan sonra gerekli onarımlar yapıldı. Bilinmeyen konuklarımız tarafından buraya getirildiniz. Maalesef ilk birkaç dakikada olup bitenleri kayda alamadım çünkü bellek ünitem onarılmamıştı. 
Ekip şaşkınlıkla birbirine baktı bunu duyunca;
-Kim onardı, bilinmeyen konuklarımız da kim?
-Sakin olun lütfen endişe edilecek bir durum görünmüyor. Sanırım kim olduğumuzu ve ne durumda olduğumuzu bilen birileri Kaptan Xseni. Yanlarında yedek parçalarımı da getirmişlerdi. Görünüşe göre ışınlama teknolojisi kullanıyorlar. Her birini duvarlarımızdan geçerken gözlemledim. Kollarına bağlı üniteler sayesinde maddenin içinden geçebiliyor, maddeyi farklı yerlere nakledebiliyorlar. Biraz garip görünüyor ama bana hayalet olmadıklarını bunun bir çeşit ileri teknik olduğunu söylediler.
Des şaşkınca atıldı bu sözün karşısında.
-Söylediler mi? Nerdeyiz biz Orfa? Nasıl söylediler ve biz ne zamandır uyuyoruz?
-Açıkçası yüklediler demek daha doğru Des. Köprüde daha fazla bilgi sahibi olacağınızı düşünüyorum. Tek bildiğin bir tehdit in olmadığı.
Kaptan kapıya yönelerek diğerlerine işaret etti. Biraz tetikte görünüyordu.
-Demek yüklediler. Başka neler yüklediklerini de görmek istiyorum Orfa.
-Elbette Kaptan Xseni. Köprüde bunlardan daha önemli konuları da tartışacağız.
-Rolsa ve Xseni Des e dönmüştü garip bir ifadeyle.
-Hayır benim programladığım Orfa bu değil, ikinizde endişenizde haklısınız.
Ekip köprüye doğru ilerlerken Des hafifçe ağrıyan başını tutuyor ve aklına gelenleri düşünüyordu.
-Bir an öldüğümü ve cennette olduğumu sanmıştım. İçim huzurla doldu.
Rolsa tebessüm ve şaşkınlık karışımı bir ifadeyle Des e baktı bu söylemi nedeniyle. Xseni de garipsemişti. Des onların düşüncesini tahmin ederek konuşmasını sürdürdü.
-Evet. Benim son derece katı bir materyalist olduğum doğru. Ama bunu hesaplamamıştım. Kolumu tutan o kadın. Önce melektir dedim ama vazgeçtim tabi. Hayallerimde cennete gidebileceğimi düşündüm. Yani ölümün tüm varoluşumu sıkıştırarak kısa bir ana sığmış bir sonsuzluk içinde olduğumu sanmış olmalıyım. Biliyorsunuz zaman görecelidir ve zihin çok kısa bir süreyi uzunca yıllar zannedebilir rüyadayken.
-Des inanamıyorum o şok halinde bunu düşündüğüne. Görelilik teorisini mi düşündün?
-Hayır Rolsa. Ölüyor olduğumu sanmıştım ve yapacak bir şey yoktu. En mantıklısı akışına bırakmaktı. Fakat O kadın kimdi?
-Yüzler belirsiz Des. Ben de benzerini yaşadım ve Oli nin burada olamayacağına emindim. Ama onu gördüğümü sandım.
-Kaptan Oli yi mi gördün?
Evet Des. Üstelik 10 yıl sonraki genç kızlık halini. Artık büyüyünce nasıl biri olacağını biliyorum, gördüğümün o olduğuna eminim. Ona benzeyen biri değildi Oli ydi. Sizce bunun anlamı ne olabilir? Gördüğüm bir öngörü mü yoksa gelecekten bir görüntü müydü?
Des düşünceli bir şekilde kaptanın sözünü düzeltti.
-Ya da geçmişten bir görüntü.
Her üçü de belli belirsiz hayatlarını etkilemiş birilerini görmüşlerdi. Revirde bulundukları şok anında birilerinin onlarla ilgilendiğini de öğrendiler. Orfa konukların oldukça hızlı hareket ettiklerini ve telaşlı olduklarını söylüyordu. Des in başından ağır bir yara aldığını fakat bir yabancının onu dokunarak yaralarını iyileştirdiğini anlattığı kısım üçünün de epey şaşırtmıştı. Anlaşıldığına göre normal şartlarda oldukça uzun bir tedaviyi gerektirecek olan bir kaza ile Des sarsıntı sırasında sert bir şekilde başını panel e çarpmıştı.

Köprüye ulaştıklarında beklediklerinden farklı bir manzara ile karşılaştılar. Köprü bıraktıkları gibiydi ve etrafta dolaşan irili ufaklı mekanik böcekler dışında kimse yoktu. Mekanik böcekler Orfa ya bağlı onarım birimleriydiler. En dar alanlarda çalışabilecek şekilde çeşitli tamiratlar için dizayn edilmişlerdi ve şok durumlarında ana onarım ünitesi tarafından  ihtiyaçlara göre seri bir şekilde üretebiliyorlardı. Bir nevi Betlotonit in akyuvarları gibi işlev görüyorlardı. Des, akrep e benzeyen birini şaşkınlıkla yerden kaldırarak bir süre göz ucuyla inceledi.
-Bunu daha önce hiç görmemiştim. Onarım ünitesinin yapay zekası düşündüğümden daha yaratıcı.
-Onu senin yaptığını sanıyordum Des. dedi Rolsa.
-Evet ama her şeyi programlayamazsın. Bunlar yaşıyorlar Rolsa. İnanmak güç ve korkutucu ama gerçek. Üstelik doğaya öykünüyorlar.  Silisyum temelli organizmalar gibiler ve tek istedikleri onarmak. Asla durmuyorlar.
Des akrebi yere bırakır bırakmaz küçük mekanik böcek panelin altındaki devrelerin içine doğru ilerleyerek tamirat halindeyken çıkardığı kıvılcımlarla birlikte işine koyulmuş ve gözden kaybolmuştu.

Xseni, Betlotonit den dış uzaya açılan, özel elementler ve tekniklerle ışık geçirgenliği ayarlanabilir köprüüstü penceresini işaret etti. Pencere % 100 karartılmış durumdaydı.

-Orfa ana görüş alanımız kapalı. Köprüüstünü aç.
Orfa kaptan ın direktifini yerine getirdiği anda ekip bir şok yaşayarak panik halinde Orfa ya tekrar pencereyi kapatması direktifini verdi. Üçü de bir süre gözlerini ovuşturduktan sonra tekrar görebildiklerinden emin olduktan sonra yaşadıkları yeni şaşkınlık ile birbirlerine baktılar. Xseni tedirgin bir ruh hali ile ana kontrol paneline yöneldi ve verilere bakarak bir yandan da Orfa ile konuşmasını sürdürdü.
-Pencereyi neden % 100 geçirgen açtığını bilmiyorum Orfa. Dışarıdaki durumu bildiğini düşünüyorum. Ve artık biriken sırların hepimizi korkutmaya başladı. Seni kimin direktiflerinin yönettiğini bilmek istiyoruz.
- Eğer oranı söylemiş olsaydınız ona göre açabilirdim Kaptan Xseni. Ancak genel prosedür oran verilmediğinde tam geçirgen olarak aç demektir. Ayrıca bunu görmeniz gerekiyordu Ben bir elektronik birimim. Ne ile karşılaştığınızı bilmiyorum. Psikolojik durumunuzu saptamama izin verirseniz, henüz içinde bulunduğunuz durumun farkında olmadığınızı anlıyorum. Normal seyir halinde değiliz. Hangi boyutta olduğumuz da buna dahil. Dışarıda ise karanlık bir uzay yok.
Des gülümseyerek elindeki dijital defter üzerine bazı modüller tasarlamaya başladı.
-Sağol özel açıklama için Orfa. Boyut diyorsun. Senin bu konularda teorik bilgiye sahip olmaman gerekiyordu.
Des umursamaz bir şekilde köprüde bulunan dinlenme amaçlı koltuklardan birine oturdu.
Kaptan Xseni Des e başıyla soru soran bir ifadeyle baktı bunun üzerine.
-Bunun hakkında bir fikrin vardır Des, yine neden oraya oturdun?
-Çünkü bu da hiçbir modelde mevcut değil Doktor. Düşünsene önündeki organizma karbon dan değil silisyumdan oluşmuş. Her şeyi yeni baştan öğrenmemiz gerekecek. Des daha sonra aniden  doğruldu ve görüntü ünitesine birtakım veriler girmeye başladı.
-Planın nedir Des.
-Sadece bir fikir. Dışarısı genelde siyah olması gerekirken beyazdı belki de. Orfa nın dilinin altında bir şeyler var.
-Onu sen... Her neyse Des. Kör edici ışıktan başka bir şey görünmüyor.
-Işık haricinde biz varız kaptan ve görünüşe göre maddesel haldeyiz Betlatonit ile birlikte. Tabii ki bu çok mantıksız. Ancak pencereyi kapatmadan önce sizden daha uzun süre kör olmama neden olacak bir takım noktalar görmüş gibiyim. Belki de şok halindeki bir yanılsama emin değilim. Görüntü alıcılarına müdahale edeceğim. Yani gördüğümüzün tam tersini göreceğiz. Dalga boylarını ve frekansları tam ters şekle uzun u kısa kısa yı uzun, maximum periyodu minimum a, minimum u maksimum a çevirecek bir program yüklüyorum. Modüller hazır. Çözünürlüğü de biraz düşüreceğim. Biraz karışık görünen bir işlem. Ama eğer işe yararsa bir süreliğine penceremiz olmayacak onun yerine sanal yani dijital bir görüntü oluşacak. Zaten gerçek görüntü de gözümüzde bu şekilde görünür ışığın yansımasından başka bir şey değil biliyorsunuz ki. Ne ile karşı  karşıya olduğumuz hakkında bir fikir edinebiliriz.

Ekip Des in direktifleri doğrultusunda kurulan program modüllerini oluşturarak ünitelere girmeye koyuldu. Bir süre sonra işlemler tamamlanıp görüntü eskiden pencere görevi gören dev ekrana yansıtıldığında donup kalmıştılar.
Önce belli belirsiz bir karaltı ile çevrelendiklerini sandılar. Fakat bu garip perde sonra kalktı ve karşılarında bilinen normal uzay zaman alanına dair bir kroki oluştu. Geneli karanlık bir uzay zamana serpiştirilmiş aydınlık ışık noktalarından oluşan bir görünüm. Gözlerini kör eden ışık geniş bir alanı kaplıyor olmalıydı. Bunun yanı sıra aydınlık göründüklerine göre, yıldız görünümündeki noktacıklar ise Des in yanılsama sandığı ışık içindeki siyah noktacıklardı. Titreşme yoktu her şey durağandı. Ancak bunun da nedeni Des in çözünürlüğü düşürmüş olmasıydı. Des bir modül daha girip çözünürlüğü arttırdıkça karaltılarda belli belirsiz periyotlarla salınım gözlenebiliyordu. Des daha sonra diğer görüntü alıcılarında da aynı işlemi gerçekleştirip Betlotonit in yüzeyini ekrana yansıttı. Gemi normal görünüyordu. Net anlaşılmasa da göreceli bir şekilde çevrelerinden hızla akan uzay zaman gözlenebiliyordu.  Rolsa şaşkınlığını daha fazla tutamadı.

- Bu ne demek oluyor? Anti madde evreni mi negatif uzay mı? Neredeyiz biz? Hareket eden biz miyiz, uzay mı?