18.07.19/10:41

Sıfır Felsefe Yarışması (sanal alemde bir ilk özgür bilincin ifade zemininde )

Başlatan flzf, 27.02.08/20:05

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

çark_che_kiç

Sanat,doğayı ve insanı derecelendirip,yoğurup kendince bir kıvama getirip, kimlik kazandırmasıdır.
Evet, sanat insanda başlamıştır (?) ve insanın içinde bulunduğu çevre koşulları sayesinde bu hızlı akıp giden, sürekli değişen ve gelişen dünya da renk, ritim, canlılık(hareket) ;hayatı evreni kendi iç boyutunda ve yine kendine göre tanımlamasıdır.Sanatçı ürettiği etkinlikle bir bakıma yaşadığı toplumu tatmin edebilir.Bel ki kendisi tam anlamıyla tatmin olamaz.Çünkü hayat bir arayıştır.İnsanın evreni,mutlak varlığı, yaşamının nedenini küçük ve ince dediğimiz o ayrıntılarda arar.Ama bazen o da yetmez,sanatçı kendini aşma çabasındayken bocalar.Duyularını, zekasını, sezgilerini de kullanarak sonunda kendini aşmayı başarsa da,(?) gerçek sanatçı bunu asla kabul etmez.O bilir ki,bunu kabul ettiği zaman arayış sona erecektir.Bir bakıma kendi iç dünyası da buna paralel tükenecektir.Sanat iyidir   :smitten:

Sino AtriaL

Düşünün bi kere neden çocuklara drama eğitimi verilir? ÇÜnkü ruhu sanatla eğitim altına alabilmek için? Ya da anne çocuğuna needer bi sanatsal etkinliğe yollarken? Aman sokaklarda geziceğine sanatla ilgilensin adam olsun.. Bizim okulun drama bölümünde böyle 120 öğrencimiz mevcut zira:) Daha örneklemeye ne hacet.. SANAT iyi bişeydir :smitten:

çark_che_kiç

sanat, insanın kendisini ve evreni sorgulamasıdır desem bana ne ölçü de katılırsınız?Sanatçı yaşanılan ortamın kültürünü anlamak için çaba sarf eder ve onu kendi potasında eritir, hazmeder değerinden bir şey kaybettirmeden yapar bunu.Ve bu kültürü sonra kendi silahından çıkarır, karşısındakini vurur.Var gücüyle de kusmuştur artık içindeki fırtına rengindeki doğruyu.
Bazen, hayatın matematik fizik gibi kalıplaşmış bu katı değiştirilemez kuralları kırmak ister .Onlardan kurtulur, onları hiçe sayar ve onlarsız bir anda olsa kendince nefes alır.SANAT İYİDİR

Sino AtriaL

Herşeyde olduğu gibi sanattada bir öz kavramı vardır.Sayfalar boyu çığırdığımız gibi bu öz kavramını sanat insandan almıştır.İnsanoğlu oluşumunu durdurduğu vakit sanatta BİTER..Varoluş devamsa şayet sanat baki ve iyidir :)

çark_che_kiç

Bir düğmeye basit bir dokunuşla, zaman ve mekânı birkaç yüzyıl kısaltabilecek güce erişen insan düşüncesi, yepyeni ve şiddetli korkuları da beraberinde getirdi. Bilim, endüstri, teknik ve politika alanında meydana gelen birbirine bağlı ve sürükleyici gelişmeler, toplumlara özgürlük getirdiği kadar, huzursuzlukları da arttırdı. Özellikle 1945 sonrası, insanların gökyüzüne tırmanışları, yeryüzündeki büyük sermaye hareketleri, insana yakışmayacak katliamlar, endüstriyel ve teknik gelişmeler, şiddetli ve yıpratıcı korkuları da beraberinde getirdi. Bütün bunlar, bugünkü insanın sanata bakış tarzını da biçimlendiren gelişmelerdir.
Günümüzde, insanların karşı karşıya kaldığı psiko-sosyal sorunlara çözüm olabilecek alanlardan biri de sanattır. İnsan duyarlığının karmaşık ürünleri olan ve daima insan özgürlüğünün hakkını arayan sanat eserleri, bazı kalıpları sürekli olarak zorlayıp aşar, onların nitelik olarak daha üstün ve yoğun yeni seviyelere ulaşmasını sağlar.
Tolstoy, "İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştı" der. İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren kelimenin gerçek anlamıyla hayata girmiş olursa, insanlık da duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle canlı ve cansız simgeler halinde şekillendirmeye başladığı andan itibaren, gerçekten tarih sahnesine çıkmış olur. Sanat; din ve felsefe gibi, insanı günlük hayatın dar kalıplarından kurtaran bir teneffüs anı gibidir. Sanatta güzeli, bilimde doğruyu arayan insan ruhu ve zekâsı, aslında kendini aramaktadır. Din, felsefe, bilim, sanat ve hatta teknik gibi alanlar, birbirine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Her sanat eseri, var olan bir şey ile, bir nesne ile ilgilidir; belli bir varlığı anlatır, ondan bir kesit ortaya koyar. Bir resim, belli bir tabiat parçasının resmidir veya bir insan görüntüsüdür. Bir tiyatro oyunu, belli olayların simgelenmesidir. Bir şiir ya da müzik parçası, ya tabiattan ya da insan ruhundan, insan duygularından bir anlatımdır. Sanatçının gördüğü, kavradığı ve gerçeklik olarak belirlediği varlığın bilgisi, sanatın öz konusunu oluşturur.
Bugün Türkçe'de, iyi yapılan her iş için «sanat» kelimesi kullanılmaktadır. Türkçe'deki «sanat» kelimesi, kapsamı bakımından, pek çok oluş ve nesnelere ilişkin durumu içine almaktadır. Bugün, hiç şüphe duymaksızın en yaygın biçimde kullandığımız «sanat» kelimesi, etimolojik bakımından Osmanlıca'ya dayanmaktadır. Osmanlıca'nın kelime kaynakları olan Arapça ve Farsça'da, sanat kavramını ifade etmek için kullanılan durumu oldukça farklıdır.
Sanat kelimesi Arapça'da amel, iş yapma anlamlarını veren «san'a» kökünden gelmektedir ve yapılan iş, alet yardımıyla, belirli bir el becerisiyle sürdürülen marangozluk, duvarcılık gibi meslek dallarını kapsamaktadır. Görüldüğü gibi bu kelime Arapça'da, insanın akıl ve zekâsını kullanarak yaptığı işleri anlatır. Bugünkü Türkçe'de kullandığımız «sanat» kelimesi, Osmanlıca'da bir değişiklik geçirmiş, yeni kazandığı anlam ve muhtevayla birlikte benimsenmiştir.
Bir an için, karmaşık yapısını, ilgili olduğu pek çok kavramı bir yana bırakıp, sanatı " insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç " olarak kabul edebiliriz. Bugün Türkçe'de iyi yapılan her iş için "sanat" kelimesinden yararlanıp; "askerlik sanatı", "güzel konuşma sanatı" gibi kalıpları tekrarlar dururuz. O halde, yapılan bir iş veya hareketin, güzel, gelişmiş ve etkileyici bir biçimde görünmesi, onu bir sanat olarak tanımlamamıza sebep olmaktadır. Bu, şu demektir; insan yaptığı işi yüceltebildikçe, ona bir parıltı katabildikçe, sanat olgusuna biraz yaklaşabilmiş sayılır. Yani sanatın ayırıcı özelliklerinden biri, onun günlük, basit ve sıradan şeylerin üstünde olmasıdır. Sanatı bazen, şöyle de tarif ederler: "İnsan aklının eşya üzerindeki pırıltısı" . Bu, yüzlerce tariften yalnızca bir tanesidir.
Halk arasında "sanat" kelimesi; "insanların ihtiyaçlarından birisinin karşılanması konusunda öğretilen ve yapılan iş" anlamında kullanıldığı gibi, "ustalık, hüner, marifet" anlamında; "Bu işte sanat vardır; kolay değil o da bir sanattır." şeklinde de kullanılmaktadır. Maddi fayda gözeten sanatlardan ayırabilmek için "GÜZEL SANAT" kavramı içinde, sanat'ı şöyle tanımlamak mümkündür: "İnsanların, tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritm gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslûpla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir." burdan ne anlaşılıyor sanat iyidir   :smitten:

Sino AtriaL

Güzel bi kadın görüldüğünde neden tablo gibi debir? Çünkü bir sanat eseri kadar güzel bulunmuştır ve o anda akla gelen ilk iyi ve güzel şeye bezetilir.. İşte kilit noktası seyirciler.. Ne beğenirsek ne iyiyse ne kötüyse herşey sanatta yoğunlaşıp birar tabu haline gelmiş ve gerekli kılınmıştır.Sanat hayatın her zerresinde oluşumunu iyi olmasından almış ve bizlere ilham olmuştur.. Sanat iyidir.. :)

çark_che_kiç

Her şey bir çizgi ile başladı...
İnsan artık kendini saran doğaya sadece bakmıyor, onu görüyor ve ona anlamlar yüklüyordu...
Günümüzden binlerce yıl evvel eline geçirdiği bir nesneyi sürttü taşa ve bir iz gördü, şaşırdı. Anlatabiliyordu artık yavaş yavaş anlam yüklediği doğayı. İdame ettirmesi gerekiyordu yaşamını; avlanması, savaşması, hayatta kalması gerekiyordu. Yaşamındaki basit güncesini çizdi. Av hayvanlarını çizdi, doğayı çizdi, anlam veremediklerinden korktu onları çizdi ve tanıdı kendini, kendini çizdi.
Uğraştı taşlarla, kemiklerle, eline geçirdiği, beğendiği her şeyle. Silahlar yaptı, aletler yaptı korunmasızlığından korktuğundan ama süsler de yaptı, kaplar da, idoller de, resimler de.
Yaralı hayvanlar çizdi, av sahneleri çizdi belki avının iyi geçmesi için yaptı belki tılsım diye; ancak neden durdu bunca üzerlerinde, benzerliklere önem verdi, boyadı onları. Yoksa estetiğemi düşmüştü ilkel aklı ?.
Ve ısındı toprak, çevirdi gözünü gökyüzüne, bir avuç toprak aldı eline. Toplandı. Klanlar, şehirler, devletler kurdu. Kuleler kaleler yaptı geçilmez. Savaştı, yaktı, yıktı ürettiklerini. Sadece bir şey bırakıyorlardı gerilerinde tarih yolunda ilerlerken, en büyük üretilerini, en iyi yaratılarını: SANATLARINI
Evet herşey bi çizgi ile başladı....SANAT BİR ANNE SÜTÜ KADAR İYİDİR

Sino AtriaL

Ve şuanda bizler... :) tartışarakta sanatın Eleştiri adlı dalını icra ediyoruz ... Yani gerekli ve iyi değil mi?

çark_che_kiç

Alıntı yapılan: sino_atrial - 27.02.08/22:01
Ve şuanda bizler... :) tartışarakta sanatın Eleştiri adlı dalını icra ediyoruz ... Yani gerekli ve iyi değil mi?


evet kesinlikle gerekli ,önemli ve iyi

kötü olmasını sağlayan bir neden yok bence ya peki sence varmı ?

Sino AtriaL

Asla yok.. SANAT iyidir iyi yapan kazanır..... :sevincli:  VE BİZ... sanırım kazandık sanatta .. :)