25.08.19/19:47

Web TasaRıM --Java Script--

Başlatan sessizlik senfonisi, 02.02.05/19:37

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

sessizlik senfonisi

Matematiksel İşlemler : Dört işlem (toplama, çıkartma, çarpma ve bölme) için kullanılan basit matematiksel ifadelerdir.

JavaScrip'te matematiksel işlem operatörleri tablosu ;  

OPERATÖR
ADI
ANLAMI


+
toplama  
Sol ve sağdaki değerleri birbirine ekler.  

-
çıkarma
Soldaki değerden sağdaki değerleri çıkarır

*
çarpma
Sol ve sağdaki değerleri birbiri ile çarpar.

/
bölme
Soldaki değeri sağdaki değere böler.sessizlik senfonisi

Math Nesnesi: JavaScript'te karmaşık matematiksel işlemler Math nesnesi yardımı ile kullanılır. Math nesnesi temel matematiksel işlemlerin yanı sıra yararlı birkaç karşılaştırma işlemi de içermektedir. Bu ek işlemler çok kolaylıklar sağlar. Örneğin girilen iki sayıdan hangisinin büyük olduğunu Math.max() komutu yardımı ile kolayca görebiliriz.

Math nesnesi işlem operatörleri tablosu ;


OPERATÖR
ADI
ANLAMI

PI
"pi"sayısı
"pi" sayısının tam değerini verir.

E
"e"sayısı
"e" sayısının tam değerini verir.

sqrt(x)
karekök
x'sayısının karekök değeri.

log(x)
logaritma
x'sayısının karekök değeridir

pow(x,y)
x^y
x üzeri y sayısının değeri.

sin(x)
sinüs
x'sayısının sinüs değeri.

cos(x)
cosinüs
x'sayısının cosinüs değeri

tan(x)
tanjant
x'sayısının tanjant değeri

asin(x)
arcsinüs
x'sayısının arcsinüs değeri.

acos(x)
arccosinüs
x'sayısının arccosinüs değeri

atan(x)
arctanjant
x'sayısının arctanjant değeri.

abs(x)
tamkısım
x'sayısının tamkısımını döndürür

max(x,y)
büyük sayı
x ve y sayılarından büyük olanın değeri

min(x,y)
küçük sayı
x ve y sayılarından küçük olanın değeri

ceil(x)
büyük tam sayı
x'sayısından büyük en yakın tamsayı değeri

floor(x)
küçük tam sayı
x'sayısından küçük ve en yakın tamsayı değeri

round(x)
tam sayı
x'sayısına en yakın tam sayı değeri.

random()
rasgele sayı
"0" ile"1" arasında rasgele bir sayı değeri

exp(x)
sayı
x'sayısının kendisisessizlik senfonisi

Kullanım Şekli: Yukarıdaki tabloda verdiğimiz komutlar tek başlarına kullanılamazlar. Muhakkak Math nesnesi ile birlikte kullanılmalıdırlar.

Math.komut     '  Örneğin Math.sin(30)

* Math komutunun ilk harfi muhakkak büyük olmalıdır. "math" şeklindeki bir yazım ilk harfi küçük olduğu için çalışmayacaktır.
* Aynı şekilde yukarıdaki tabloda verilen operatörler aynen tabloda verildiği gibi küçük harfle yazılmalıdır. Herhangi bir karakteri büyük harfle yazılırsa script çalışmaz.  

Örnek: Girilen sayısının karekökünü bulan bir script;

<htm>
<script language="javascript">
function kok()
{
alert('9 un karekökü= '+Math.sqrt(9))
}
</script>
<body>
<center>
<p>Math Nesnesi Örneği</p>
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="kok()">
</body>
</htm>


scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın.

sessizlik senfonisi

Documet Nesnesi Ve Form Nesneleri

Document Nesnesi: JavaScrip'te document nesnesi üzerinde bulunduğumuz sayfa anlamına gelir. Document nesnesi kullanılarak üzerinde bulunduğumuz sayfanın özelliklleri değiştirilebilir.


OPERATÖR İSMİ VE ANLAMI

title Sayfanın başlığı

bgcolor Sayfanın ardalan rengi

fgcolor Sayfanın yazı rengi

linkColor Sayfanın link rengi

alinkColor Üzerinde bulunulan link rengi

vlinkColor Ziyaret edilmiş link rengi

location Sayfanın URL'si

lastmodified Sayfanın son güncellendiği tarih

write() Sayfa içerisine yazı yazmak için kullanılır

clear() Sayfanın JavaScriptle eklenen içeriğini temizler.


sessizlik senfonisi

Location Nesnesi : O an üzerinde bulunan web sayfası manasına gelmektedir. Özellikleri aşağıdaki tabloda verilmişti.

Özellik:
Açıklama:


href Üzerinde bulunulan sayfanın URL'sini verir

protocol Üzerinde bulunulan sayfanın Protokol türünü verir

reload() Üzerinde bulunulan sayfanın yeniden yüklenmesini sağlar

sessizlik senfonisi

History Nesnesi : Daha önce ziyaret edilen sayfaları hafızasında tutan ve istenildiğinde bu sayfalardan birine dönüşü sağlayan bir nesnedir.

Özellik:
Açıklama:

length Ziyaret edilen toplam sayfa sayısını verir  

go(x) Ziyaret edilmiş x'inci sayfaya gidiş dönüş kullanılır

back() Ziyeret edilen bir önceki sayfaya dönüş için kullanılır.

foward() Ziyeret edilen bir sonraki sayfaya dönüş için kullanılır.


örneğin,   history.back()  'bir önceki sayfaya dönüş için kullanılır.


sessizlik senfonisi

02.02.05/20:40 #16 Son düzenlenme: 08.02.05/10:44 sessizliksenfonisi
Form Nesneleri: HTML dilinde veri yollamak amacı ile formlar kullanılır. Form içerisinde textarea, textbox, password, submit, checkbox ve radio gibi nesneler yer alır. Forma ziyaretçi tarafından girilen bilgiler "post" yada "get" metodları kullanılarak CGI, ASP gibi form yakalama özelliği olan bir dosyaya yönlendirilebilir. Ziyaretçi defterlerinde ve anketlerde genellikle form nesnesinden yararlanılır.

JavaScript genellikle form içindeki herhangi bir nesnenin içeriğini kontrol edebilmek ve değiştirmek için kullanılır.

kulanım şekli; document.Formİsmi.Nesneİsmi.Özellik
İsterseniz şimdi form nesnesini ve form nesnesi içinde yer alan nesnelerin JavaScript tarafından değiştirile bilen özelliklerini inceleyelim.


sessizlik senfonisi

Form Nesneleri: Formlar daha önce de belirttiğimiz gibi ziyaretçi tarafından girilen bilgileri başka bir dosyaya yönlendirmek amacı ile kullanılırlar nesnelerdir

Özellik:           Açıklama:

name formun adı

value formun içeriği

action formun yönlendirileceği sayfanın yeri ve adı

methot form yöntemi "Get" yada "Post"

[span style='color:red']lenght form içindeki nesne sayısı[/span]

elements
form içinde kullanılan nesneler
 

sessizlik senfonisi

Form nesnesi bir çok yardımcı nesne ile birlikte kullanılır bu  nesneler <form>  </form> tagları arasına yerleştirilir ve form herhangi bir dosyaya yönlendirildiğinde tüm bu nesnelerin değeride yönlendirilmiş olur.

HTML dilinden tanıdığınız bu nesneleri ve özelliklerini kısaca inceleyelim.Nesne:                 Anlamı:

select Seçim listesi

text Yazı kutusu

password Parola kutusu

textarea Yazı alanı

button Buton

submit Form onaylama butonu

reset Form temizleme butonu

checkbox Seçim kutusu (Çoklu seçme özelliği)

radio Seçim kutusu (Tek seçme özelliği)

image Resim

href Link
 

sessizlik senfonisi

JavaScript dilinde bu form nesnelerinin olaylara karşı duyarlılığı sıksık kullanılır ve bizi asıl ilgilendiren bu nesnelerin duyarlılık gösterdiği olaylardır.


Nesne:
   Özellikler:

select onclick,onblur,onchange,onfocus text onclick,onblur,onchange,onfocus,onselect password onclick,onblur,onchange,onfocus,onselect

textarea onclick,onblur,onchange,onfocus,onselect

button onclick

submit   onclick,onsubmit

reset onclick,onreset

checkbox onclick,onchange,onchecked

radio onclick,onchange,onchecked
image onclick,onmouseover,onmouseout,oneror,onabort
href onclick,onmouseover,onmouseout

Yukarıdaki olaylar dediğimiz özellikler sonraki derslerimizde daha ayrıntılı birşekilde anlatılacak