18.08.19/06:52

Web TasaRıM --Java Script--

Başlatan sessizlik senfonisi, 02.02.05/19:37

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

sessizlik senfonisi

if()... else Komutları
if() Komutu: "if" kelimesi İngilizce de "eğer" anlamına gelmektedir.  JavaScript'deki anlamı da tam olarak budur. Yani JavaScript'te if() komutu; eğer verdiğim koşul doğruysa süslü parantezler "{...}" içindeki komutları uygula anlamına gelmektedir.

if komutunun kullanım formatı;

if(...)  'burada ki parantezler içerisine gerçekleşmesini istediğiniz koşul yazılır.
{....}   'süslü parentezler arasına yukarıda verdiğimiz koşul sağlandığı zaman çalıştırılmasını istediğimiz komutlar yazılır.

Örneğin, "x" adında değeri dışarıdan girilebilir bir değişen tanımlamış olalım ve  "x" değişkeninin değeri "1" olduğunda karşımıza içinde BilimVeTeknoloji.Com yazan bir alert kutusu çıksın.


Bu için "if(x==1)" komutunu kullanarak eğer x=1 ise süslü parantezler arasındaki komutları çalıştır dememiz gerekiyor. "x" değişkenine  "1" değeri girildiğinde if komutu bizi süslü parantezler içine gönderir. Ve burada ki "{alert("sifir.org")}" komutu sayesinde karşımıza içerisinde sifir.org yazısı olan bir alert kutusu çıkar.

if(x==1)
{
alert("sifir.org")
}

* Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey, karşılaştırma yaparken iki "=" işareti kullanıyor olmamız (x==1). Eğer tek "=" kullansaydık, "x" değişkenini 1'e eşitlenecek ve her durumda süslü parantez içerisindeki komutları çalışacaktı.

Evet if() komutu sayesinde verdiğimiz koşul gerçekleştiğinde istediğimiz komutların çalışmasını sağladık. Peki bu koşulun geçekleşmemesi  durumunda tanımladığımız başka komutların çalışmasını istiyorsak bunu nasıl sağlarız? İşte bu noktada else komutu devreye giriyor.


sessizlik senfonisi

else Komutu: else komutu daima if() komutu ile birlikte kullanılır. if() komutuyla belirlenen koşul gerçekleşmediği taktirde else komutu içerisinde belirlenen komutlar çalışır.

if() komutunu işlerken yaptığımız örneğe devam edelim; yukarıdaki örnekte "x" değişkeni "1" değerini aldığı taktirde BilimVeTeknoloji.Com metinini içeren bir alert kutusu açılıyordu. Şimdi de "x" değişkenine birden başka bir değer girildiğinde etkin olacak bir mesaj yazalım.

İlk olarak "else" komutunu kullanarak "x" değişkeninin 1'den başka bir değer alması durumunda etkin olacak komutlar hazırlayalım. Yukarıdaki if() komutu x'in 1'e eşit olması durumunda etkin olduğu için bu örneğe ekleyeceğimiz else komutu x eşit değilse 1'e anlamı taşıyacaktır. x eşitdeğil 1 durumunda else komutu ile birlikte süslü "{.....}" parantezler arasına yazılan komutlar etkin olacaktır.

else
{
alert("lütfen değişkene '1' değerini giriniz.")
}


Örnek :

<html>
<head>
<script language="javascript1.2">
function load()
{
var x
x=document.form1.T1.value

if(x==1)
{
alert("BilimVeTeknoloji.Com")
}

else
{
alert("lütfen değişkene '1' değerini giriniz.")
}
}
</script>
</head>
<body>
<center>
<p>if()...else Komutu Örneği</p>

Lütfen bir sayı giriniz....
<form name="form1">
<input  name="T1">
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="load()">
</form>
</body>
</html>


scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın.

sessizlik senfonisi

Döngüler


For() Döngüsü:
for() döngüsü, belirtilen değişkenin değeri, belirlelen sınırlar arasında olduğu sürece istenilen komutların işlenmesini sağlamak için kullanılır. for() döngüsünde kullanılacak olan değişkenin önceden tanımlanmasına gerek yoktur. For() döngüsü kullanacağı değişkeni kendisi tanımlar ve belirlenen peryotla değerini değiştirir.

Örnek: 0'dan başlayıp 10'a kadar 1'er 1'er artarak değer alan x değişkeni  elde edmek için for() döngüsünü şu şekilde kullanabiliriz.

<htm>
<script language="javascript">
function dongu()
{
for(x=0;x<10;x=x+1)
{
alert(x)
}
}
</script>
<body>
<center>
<p>For() Döngüsü Örneği.</p>
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="dongu()">
</body>
<htm>


scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın.

   Yukarıdaki örnekte for() döngüsü içerisine yazdığımız "x=0" komutu ile "x" değişkeninin başlangıç değerinin "0" olduğunu, "x<10" komutu ile de x değişkeninin bitiş değerinin "9" olduğunu  belirtmiş oluyoruz. "x=x+1" komutu ise değişkenin değerinin 1'er 1'er artacağını gösteriyor. Süslü parantezler içine yazdığımız "alert(x)" komutu ise bize x'in değerini alert kutusu içinde gösterilmesini sağlıyorsessizlik senfonisi

While() Döngüsü: While() öngüsü, belirtilen şart geçerli olduğu sürece istenilen komutların işlenmesini sağlamak için kullanılır. While() döngüsünde kullanılacak olan değişkenin daha önceden tanımlanması zorunludur. Aynı zamanda değişkenin değeri farklı bir komut yardımı ile değiştirilmelidir.

Örnek:
Yukarıdaki örnekte yaptığımız işlemin aynısını while() komutunu kullanarak şu şekilde yapabiliriz.

<htm>
<script language="javascript">
function dongu()
{
var x
x=0
while(x<10)
{
alert(x)
x=x+1
}
}
</script>
<body>
<center>
<p>While() Döngüsü Örneği.</p>
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="dongu()">
</body>
<htm>


scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın.

sessizlik senfonisi

08.02.05/11:08 #24 Son düzenlenme: 08.02.05/11:11 sessizliksenfonisi
Window Nesnesi


Window nesnesi, genelde istenilen özelliklere sahip bir pencere açıp, kapatmak  için kullanılır. Açtığımız bu yeni pencerenin içriğinde istediğimiz değişikliği yapabiliriz.

window.open: Belirtilen özelliklere sahip bir pencere açmak için kullanılır. Komutun kullanım formatı aşağıdaki gibidir:

window.open komutundan sonra açılan ilk tırnak içine açılmak istenen sayfanın adı yazılır( Örneğin, 'deneme.htm' gibi). İkinci açılan tırnak içerisine pencereye verilecek isim girilir (Örneğin, 'pencere1' gibi). açılan sontırnak içerisine ise ise pencerenin özellikleri girilir (Örneğin, 'width=100 , height=150 , toolbar=0 , menu=1 ' gibi).

*window.open('açılmak istenen sayfa','açılacak pencerey verilen isim','penceerenin özellikleri')

Pencere özellikleri ile ilgili parametreler:

Parametre Değer Anlamı


width sayı Pencerenin genişliği

height sayı Pencerenin yüksekliği

top sayı Üstten boşluk (x  koordinatı)

left sayı Soldan boşluk (y  koordinatı)

fullscreen yes - no yada 1 - 0Tam ekran görüntüleme

toolbar yes - no yada 1 - 0 Kontrol cubuğu

scrollbars yes - no yada 1 - 0 Kaydırma çubukları

menu yes - no yada 1 - 0 Menü çubuğu

location yes - no yada 1 - 0 Adres çubuğu

status yes - no yada 1 - 0 Durum çubuğu

sessizlik senfonisi

window.close(): Window.close() komutu yardımı ile üzerinde bulunduğumuz sayfayı yada kendi açtığımız bir pencereyi kapata biliriz.

'window.close()' komutu direk olarak kullanıldığında üzerinde bulunduğumuz sayfayı kapatmaya çalışır bu nedenle kullanıcıya kendiliğinden sayfayı kapatmak isteyip istemediğini sorar.

Kendi açtığımız pencereyi kapatmanın en kolay yolu açtığımız pencereyi bir değişkene atamaktır. Daha sonra;
window.değişken.close() komutunu kullanarak açtığımız pencereyi kapatabiliriz.

Örnek: Daha önce yaptığımız 'deneme.htm' adındaki sayfamızı window nesnesi yardımıyla pencerede açtıralım.

<html>
<script language="javascript">
function ac()
{
pen=window.open('deneme.htm','pen1','width=100,height=100,toolbar=0,scrollbars=0,menu=0,location=0,status=0')
}

function kapat()
{
window.pen.close
}
</script>
<body>
<center>
<p>Window Nesnesi Örneği.</p>
<input type="button" value="Pencere Aç" onclick="ac()">
<input type="button" value="Tıklayın!.." onclick="kapat()">
</body>
</htm>


scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın.

Not: Yukarıdaki örnekte oluşturduğumuz pencere "deneme.htm" isminde bir sayfa açıyor. Kendi bilgisayarınızda da scripin tam olarak çalışması için, herhangi bir sayfaya "deneme.htm" ismi verrip yada bu isimde basit bir "html" hazırlayıp script ile aynı klasör içine koyunuz. Aksi taktirde açılan pencere içinde "sayfa bulunamıyor" hatası görülecektir.

window.name: O anda açık olan bencerenin ismini verir. Eğer komutla bir pencere açılmamışsa üzerinde bulunduğumuz sayfanın adını verir.

window.status: Üzerinde bulunulan sayfanın durum çubuğuna yazı yazdırmak için kullanılır.

window.DefaultStatus: Durum çubuğunun sabit değerini okumak yada değiştirmek için kullanılır

sessizlik senfonisi

Olaylar

Olaylar JavaScript ile programlamada çok önemli bir yer tutarlar. Kullanıcının sayfa üzerinde yaptığı işlemleri algılamak ve bunun karşılığında gerekli komut satırlarını işler duruma getirmek için kullanılırlar. Kullanıcıyla etkileşim içerisinde olan tüm JavaScriptlerde olaylardan faydalanılır.

Olay                  Anlamı

onLoad
Sayfanın yüklenmesi durumu

onUnload Sayfadan ayrılma durumu

onAbort
Sayfa yüklenmesinin kullanıcı tarafından durdurulması durumu

onEror Yüklenme sırasında hata oluşması durumu.

onClick İlgili nesnenin tıklanması durumu.

onMouseOver Farenin ilgili nesne üzerine gelmesi durumu

onMouseOut Farenin ilgili nesne üzerinden ayrılması durumu. onFocus Kullanıcının ilgili nesneye gelmesi durumu

onBlur Kullanıcının ilgili nesneden ayrılması durumu.

onSelect Kullanıcının ilgili nesneyi seçmesi durumu. onChange Kullanıcının ilgili nesne içeriğinde değişiklik yapması durumu.

onSubmit Submit butonuna basılması durumu.

onReset Reset butonuna basılması durumu

Yukarıdaki tabloda belirttiğimiz olaylar genellikle bir fonksiyona yönlendirme yapmak için kullanılırlar.

Örnek: Sayfamızı ziyaret eden kullanıcıya, sayfa açılır açılmaz "hoşgeldin" sayfamızdan ayrılırken de "Gülegüle" diyecek bir script yazalım.

<html>
<script language="javascript">
function ac()
{
alert("Sayfamıza Hoş Geldiniz.")
}
function kapat()
{
alert("Gülegüle!... Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.")
}
</script>
<body onload="ac()" onunload="kapat()">
<center>
<p>Olaylar Örneği.</p>
</html


scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın.


sessizlik senfonisi

08.02.05/11:24 #27 Son düzenlenme: 08.02.05/11:26 sessizliksenfonisi
Date() Nesnesi:

Date() nesnesi adından da anlaşılacağı gibi tarih ve saat ile ilgili işlemlerde kullanılan bir nesnedir. Date nesnesi kullanıcının bilgisayarında ki tarih ve saat ayarlarından faydalanarak çalışır.

Date() nesnesi tek başına kullanıldığında o an ki tarih ve saati; haftanın günü, ay, gün, saat , yerel saatin UCTden farkı, yıl şeklinde; "Tue Apr 9 02:07:56 UTC+0300 2002" formatında verir.Metot  Değer   Açıklama


getTime() 0 - ...... O an ki tarihin 1 Ocak 1970 'den milisaniye olarak farkını verir.

getYear() 1970 - ......O an ki tarihin yıl değerini verir

getMonth() 0 - 11 O an ki tarihin ay değerini verir.

getDate() 1 - 31 O an ki tarihin gün değerini verir

getDay() 0 - 6 O an ki haftanın gün değerini verir.

getHours() 0 - 23 O an ki saatin saat değerini verir.

getMinutes() 0 - 59 O an ki saatin dakika değerini verir

getSeconds 0 - 59 O an ki saatin saniye değerini verir.

getTimezoneOffset 0 - .... Yerel saatin Greenwich saatinden fakını dakika cinsinden verir.

sessizlik senfonisi

Örnek: O an ki zamanı "saat:dakika:saniye" cinsinden veren bir JavaScript yazalım.

<html>
<script>
function saat()
{
var zaman,saat,dakika,saniye
zaman = new Date()
saat = zaman.getHours()
dakika = zaman.getMinutes()
saniye = zaman.getSeconds()
document.form1.T1.value = saat+":"+dakika+":"+saniye
setTimeout('saat()',100)
}
</script>
<body onload=saat()>
<center>
<p>Date() Nesnesi Örneği</p>
<form name="form1">
<input name="T1">
</form>
</body>
</html>


scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın.

Not: Yukarıda da belirttiğimiz gibi Date() nesnesi, kullanıcının zaman ve tarih ayarlarına göre çalışır. Yani kullanıcının bilgisayarında saat ve tarih ne ise, sayfada o değerleri görür. Okunan değerin server saati ile alakası yoktur. Bu durum bir iyi bir de kötü sonuç doğurur.
- Kullanıcının gördüğü değerler kendi ayarları olduğu için, kullanıcı hangi ülkede olursa olsun kendi saat ve tarih ayarlarını görecektir.
- Kullanıcının bilgisayarındaki tarih ve saat değerleri yanlışsa, sayfada da yanlış değerler görülür.


sessizlik senfonisi

SetTimeout() Komutu :

SetTimeout() komutu JavaScripte zamanlama işlemleri için kullanılır. Örneğin belli zaman periyotlarında belli komut kümelerini çalıştırmak yada işlem akışında zamansal gecikme sağlamak için kullanılır.  

Komut belirilen komutların, milisaniye cinsinden verilenen zaman sonunda çalıştırılması mantığı ile çalışır. Genllikle kullanılacak komutlar bir function içine yerleştirilir ve setTimeout() komutu ile bu function çağrılır. Kullanım formatı aşağıdaki gibidir.  

setTimeout('
komutlar',zaman)

Örnek: 0,5 saniyelik peryotlarla sonsuza doğru 1'er 1'er sayan scripti yazalım.

<html>
<script>
var x = 0
function say()
{
document.form1.T1.value=x
x=x+1
setTimeout('say()',500)
}
</script>
<body onload=say()>
<center>
<p>setTimeout() Komutu Örneği</p>
<form name="form1">
<input name="T1">
</form>
</body>
</html>
scriptin çalışan örneğini görmek için tıklayın.