18.07.19/06:52

Şehit Kimdir?

Başlatan P_Ýn_iLtÝ, 18.06.08/19:49

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

P_Ýn_iLtÝ

Lütfen dikkatlice okuyunuz ilgilenen arkadaşlar varsa tabii...

Şehitlik nedir? Kimler şehit olabilir? Günümüzde şehitlikle ilgili farklı yorum ve anlayışlar vardır. Bu kavramı dinin tek kaynağı olan Kur'an ışığında ele almaya çalışalım..


Şehit Kelime Anlamı: Şehit, Şahit,tanık;bir şeyin aslını ortaya koymada kendisine başvurulan şeydir. Çoğulu ise şühedadır. Bu kelime Allah'ın isim sıfatlarından olan şehit olarak da birçok yerde geçmektedir.

Beşerin malı ve canıyla Allah'ın varlığını ve birliğini ispat için çalışıp didinen ve onun dinini yüceltmek için savaşan kimselerin, sabır ve gayretlerini kanlarıyla mühürlemiş olmaları nedeniyle Allah'ın verdiği bir lütuf/kademe/unvandır. İslamiyet'te Cenab-ı Hak için yapılan ve yapılmayan hiçbir iş, güç, amel karşılıksız kalmayacaktır. Fakat tüm varlığını Allah yolunda tüketen kimselere de Yüce Allah, katından bir şehitlik unvanını aşağıdaki ayetlerle layık görmüştür Şehitler tanıktır... Şehit kelimesinin Çok anlamları vardır, günahların bağışlanmasına vesile olan çok faziletli bir ameldir. Kendilerinden sonra Kıyamete kadar olan zamana tanıktırlar. İşte ölmeden ölenlerin en hayırlısı onlardır. Ölmeden ölü oldukları için diri kaldılar ama bizim algılayamadığımız farkında olamadığımız bir yerde...


Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Tam aksine, onlar dirilerdir ama siz farkında olmazsınız./Bakara154Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki, Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır./Ali İmran157


Her toplum, vatanı, milleti, inancı ve çıkarları için her şeyi yapmayı göze alır ve bunlar için savaşır, ölür veya öldürür. Burada Müslüman'ı farklı kılan olay, bunların tümünü Allah için ve Allah'ın istediği gibi yapmış olmasıdır. Şehit Allah'ın huzurunda diri olarak hazır bulunup rızıklanacağı ve cennete gireceğine şahadet; olunduğu için bu adı almıştır. Kur'an'da bu kavramı Allah şu ayette bildirmiştir;


Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın. Hayır! Onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar./Ali İmran169


Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiğiyle sevinçlidirler. Ve arkada kalıp kendilerine katılmamış olanlara şunu müjdeliyorlar: Onlar için korku yoktur; tasalanmayacaklardır onlar. /Ali İmran170


Hakikat uğruna dünyadaki tüm sevdiklerini geride bırakıp ölüme koşan/kucaklaşan Müslümanların kavuştukları/kazandıkları nimet ve sevincin büyüklüğü yanında, kendilerini akıbetin güzelliği de onları sevindirmektedir. Bu şehitlik ifadesi aynı zamanda hayatta olanlar için de bir teşviktir.


İğreti hayatı âhiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda çarpışsınlar. Allah yolunda çarpışıp da öldürülen yahut galip gelene biz, yakında, büyük bir ödül vereceğiz./Nisa74


O müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve resulün çağrısına cevap verdiler. Onlar içinden, güzel işler yapıp takvaya sarılanlara büyük bir ödül vardır./Ali İmran172

Bu ayetlerden şu görülüyor: Şehit;diye nitelenen insanlar, Hür iradeleriyle Allah yolunda ölmeyi yaşamaya tercih eden kimselerdir. Zaten Allah yüzümüzü ona doğru dönüp çarpışmamızı birçok ayeti ile istemiş ve nispeten derecelendirmiş/rızıklandırmıştır. Bu nedenle bu yoldaki mümin Allah'ın dininin ve isminin yücelmesi için dünya hayatına karşılık ahiret'i satın alanlardır. Bundan başka bir sebeple ölen müminler de elbette Allah için ne yaptıysa karşılığını kusursuz ve eksiksiz alacaktır. Allah kimsenin hakkını ketmedici değildir. Burada Allah yolunda savaşanlardan bahsedilmektedir. Bu savaşa katılmayanlar ne sebeple ölürse ölsün ölüm sebebi, İslam'ın şehitliği için yeterli değildir. İnsanın ne için ve kimin yolunda savaştığı önemlidir. İşin can alıcı noktası da burasıdır.
Mesela Kuran da din kavramı hem hak hem de batıl din için kullanılan bir kavramdır. 1)Hem ilahi 2)hem de beşeri dinler için kullanılmaktadır. Din demek sadece İslam dini anlamına gelmemektedir. Bu nedenle din teriminin önüne onu niteleyici bir kelime getirmek zorundayız. Ataların, babaların dini gibi.Din objektif anlam taşıdığı için" İslam özel, din ise geneldir. Yine Kur'an'da kullanılan Hizb; kelimesi de aynıdır. Hizb, grup, parti, taraf anlamında kullanılan bir kavramdır. Başına onu niteleyen bir kelime gelmeden kimin tarafı, partisi, grubu olduğu belli değildir. Allah Kur'an'da hem Hizbullah, hem de Hizbuşeytan olarak Hizb kelimesini kullanmaktadır. Allah'ın hizbi, Şeytan'ın hizbi şeklinde. Hizbin kimi ifade ettiği kendini niteleyen kelime ile marjinal şekilde belirlenmektedir.Evrende her şeyin çift yaratıldığının birinin olumlu diğerinin ise negatif olduğunu biliyoruz ve örneklerini tek tek saymamız mümkün değil.

Her şeyden iki çift yarattık ki düşünüp anlayabilesiniz./Zariyat49
Bu anlamda şehitlik kavramına da bu şekilde yaklaşılırsak, Neyin ispatı için canını vermiş ise onun şehidi olması gayet doğaldır. Onun için şehidin önüne getirilen kelime ona anlam-marjinal anlam kazandırmaktadır (devrim şehidi, demokrasi şehidi,islam şehidi... V.b.gibi)Bu nedenle Allah, "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Allah yolunda ölür veya öldürülürseniz" şartını koyuyor. Bu ifadeleri dikkate aldığımızda diğer yollarda ölen ve öldürülenler bu müjdenin dışındadır. İnsanlar da, yol da çok yönde. Kim ne yola ve yöne gidiyorsa o yolun ve yönün şehididir. İslam'ın şehidi olmak gibi bir iddia ancak Müslümanlara sevimlidir; diğerleri bunu kendileri için davaya ihanet sayarlar. Hal böyle olunca dileyen dilediğinin şehidi, gazisi ve 'Niyazi'si olmada hürdür. Şehitlik, sadece Müslümanlar hakkında kullanılan bir terimdir. Gayrimüslimler için bu tabir kullanılmaz. Onlar da kendilerine böyle manevi değerler verebilirler. Biz kendi inancımıza bakarız. Şehitlik ile ilgili BknzNisa 69,72,74,75,76,84,89,95,100-enfal60,enfal74-tevbe19,41,111-h ac58-muhammed4-ali İmran 140,157,169-Hadid19...)

P_Ýn_iLtÝ

Sayın plastic yam yam...Allah bize işinin nasıl yürüdüğünü,nasıl işlediğin,kurallarını,ölçülerini,sınırlarını bir rasul aracılığıyla kitabında belirtmiş....Kişinin kaynak olarak,delil olarak,insanoğluna gönderilen vahyi, insanlara bildirmesi,allahın işine karışmak değil,bilakis allahın dinine hizmettir....

bayan_raskolnikov

şehitlik mertebesi(vaadi), halkı galyana getirmek için uydurulmuş ve çok da işe yarayan bir yalandır(bknz şekil a: din savaşları) :)
karşılıklı savaşırsın, iki ülkenin ölülerine de "şehit" denir.ikisi de cennete gider.bu ne yaman çelişki demi

P_Ýn_iLtÝ

Ortada bir çelişki değil,bir kandırmaca,kelimelerin asli içeriğini bozup,tahrif edip,kendi emellerine göre yeniden tanımlama,kılıf giydirme vardır...Bir inanışa,bir yaşam biçimine has olan bir olayı,bir ismi,şahısların kendi emellerini ihya etme noktasında,tabilerini kendine bağlama,aslında kendi anlayışında olmayanı varmış gibi gösterip,kitlelerin bu hassasiyetlerini aldatarak kullanma,dini duyguları sömürme vardır...

bayan_raskolnikov

kullanılıyor şu anda, her kesim tarafından.ister kelimelerin içeriğini değiştripte kullansınlar,isterse -sözde- bir amaç uğruna..kullanılıyor, dinle de siyasetle de...

gostragon

Allah yolunda ölenlere şehit denir.

P_Ýn_iLtÝ

Bakınız allah yolunda,allahın dini için,islam için,allah lafzını yeryüzüne hakim kılmak için savaşan,ihlaslı müminlere kullanıyorlar,kullanılıyorlar denilemez...Çünkü karşı karşıya kaldıkları bu olay,onların inanç sisteminin bir parçası,dinlerinin bir müjdesi,mükafaatıdır...Kullanana bi örnek,aradaki farkı anlayabilme adına;Kendi anlayışlarında,kendi yollarında,kendi düzen ve sistemlerinde kısacası edinmiş oldukları kendi dinlerinde böyle bir vaad olmaksızın,böyle bir kavram olmaksızın,varmış gibi gösterme,mevcut sistemlerin çıkarlarını,dinlerini koruma adına toplumu kendine tabii etme,kendi safına çekme için yaptığı bir oyun,asli muhtevasıyla alakası olmayan giydirilmiş çirkin bir kılıftır ...Örneğin tc'yi ele alalım,tc'nin amacı allah lafzını yeryüzüne hakim kılmak mı,tc ordusu allahın dini için mi savaşıyor,tc topraklarında allahın diniyle mi hükmediliyor?...eğer bu ve benzeri sorulara cevabımız hayır ise...O halde tc toprakları için,tc'nin bekası için,selameti için savaşıp ölen bir kimse asla şehit olmaz,olamaz...İlla ki şehit diye dillendirmek istiyorlarsa(ki bunu yapıp bu şekilde kullanıyorlar) bu ancak,demokrasi şehidi,cumhuriyet şehidi,laiklik şehidi,ideoloji olur,asla islam şehidi olmaz...İslamın allah yolunda şehide müjdelemiş olduğu nimetlerden zırnık alamaz,koklayamazlar...
Bakınız işte size bir kandırma yöntemi,islam olduğunu,müslüman olduğunu söyleyen halkı,kendi menfaatleri,değerleri doğrultusunda halkın dini duygularını sömürüp,sistemlerinde olmayan bir kavramı varmış gibi gösterip,saf,islam cahili halk aldatılmaktadırlar...islama mensup olup olmadığınızı bilmiyorum zaten mesele de şu an bu değildir...Fakat olup biteni anlama adına objektif bakabilme yeteneğine sahip olmalıyız ki,haklıya haklı,zalime zalim diyebilelim...

lebiderya

şehit kimdir se:
doğum esnasında ölen bayanlar içinde kullanılır.