25.08.19/19:46

İslam'da Canlıların Ruhu-hayaleti Yoktur

Başlatan Emre1974tr, 16.07.08/00:19

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

anka

alıntı:

Ruh bize hayatiyet veren özdür. Ruh sadece insanda ve cinde yoktur.
Hayvanlarda ve bitkilerde de ruh vardır.
Bizim cansız madde dediğimiz şeylerde de ruh vardır.

Örneğin atom çekirdeğinde de ruh vardır. Bu ruh dolayısıyla çekirdekte hareket vardır.
Bunun gibi uzayın da, galaksilerin de, gezegenlerin de ruhu vardır.

Her yer dipdiri, her şey capcanlı. Dolayısıyla mikro uzaydan makro uzaya dek her şeyin hayatiyeti Ruh ile sağlanmaktadır.

Ruh hayatiyet, canlılık, hareket, enerji veren ilahi özdür. Canlılığı sağlayan ve devam ettiren ilahi bir elektrik akımıdır.

Ruh bölünmez, parçalanmaz. Tek, tümel bir yapıdır. Birimlere ayrılmaz. Belki su içindeki buz kalıpları gibidir. Buz kalıpları sudandır. Ayrık bir yapıları yoktur.

Bizi biz yapan ruhumuz değil nefsimizdir. Özbenliğimiz, ayrık kimliğimiz Nefisten dolayı vardır. Nefse iki zıt özellik ilham edilmiştir. Nefse -kötülük ve takva- potansiyel olarak yerleştirilmiştir.(Şems 7-10) Ben dediğimde nefsimi kastederim, sen dediğimde de senin nefsini kastetmiş olurum.

Meleklerin Ruhu vardır Nefsi yoktur. Bu yüzden akıllıdırlar ve mutlak itaatkardırlar. İblis’in ise Ruhunun yanında bir de nefsi vardı. Nefs ayrık kimlik olduğundan ve en temel vasfı BENLİK olduğundan dolayı itaat yanında isyan özelliği de mevcuttu.

“Birim” sadece ruh sahibi ise salt akıl devrededir. Ama aynı zamanda nefis sahibi de ise akıl yanında zeka da devreye girer. Kurnazlık, kibir, çekememezlik zekanın bir fonksiyonudur.

Ademdeki Ruh’a yani Allah’tan olana secde emri verildi. Melekler yani salt Ruh sahibi varlıklar itaat etti. Ama Ruh yanında nefis sahibi de olan İblis isyan etti.

Şeytan ayrık davranarak Ademde olana yani Ruha başkaldırmıştır. Ama melekler Ademde olana itaat etmiştir(secde).

Adem’in Nefsine -kötülük ve takva- potansiyel olarak konulmuştur. Kötülüğün sembol ismi şeytan, Takvanın sembol ismi ise melektir.

Takva Ruhun doğasına uygun tavırlar sergilemektir(secde etmek, melekleşmek). Kötülük işlemek ise Ruhun doğasına aykırı hareket etmek demektir(isyan etmek, şeytanlaşmak).

Şeytan da Melek de içimizde. Melek(takva yönümüz) ruhun paralelindedir. Yani secdededir. Şeytan(kötülük yönümüz) ise Ruha antiparaleldir. Yani secde halinde değildir. İçimizdeki iyi ses Melek özelliğimizin sesiyken kötü ses şeytan özelliğimizin sesidir. Nefis bu iki kutup arasındadır. Tercihlerinden sorumludur. Nefis sahibi olan biz bu şekilde imtihan olunmaktayız.

Hannas ise içimizdeki şeytanla nefsimizin koalisyonundan ortaya çıkan bir yapıdır. Nefsimiz iki kutuptan birini, şeytan kutbunu seçerse ortaya Hannas çıkar. Ama melek kutbunu seçerse yani takvayı tercih ederse kendisinde bulunan şerre meyli kırmış olur. Ve nefsimiz böylece Ruha secde etmiş olur. Nefs itminana ermiş olur ve böylece Allah ondan razı o Allah’tan razı olarak Cennete girmiş olur. Girecektir.

Cennetteydik çünkü nefsimiz yoktu. Dünyadayız çünkü nefis sahibi oldurulduk. Yasak ağaca meyil ettik, ettirildik. Yasak ağaç bizim içimizde. Nefsimizdeki kötülüğe meyil vasfı. Her an yasak ağaçtan tatmaktayız kızıl elmaların tadını.

Özbenliğimizi=nefsimizi Allah’tan olana secde ettirebilecek miyiz ettiremeyecek miyiz? Meselemiz bu.

Nefs ayrı Ruh ayrı değildir. Nefsin kaynağı da Ruhtur.
Ama Ruh tümelken nefis tekildir.
Nefis Ruhun sınırlı, sorumlu, birimsel özelliğinin adıdır.


Ruhumuz daha doğrusu Ruh doğmamıştır ve ölmeyecektir. Ama Ruh’un bize özgü özelliği olan nefs doğmuştur ve nefse ölüm tattırılacaktır. Nefis de ölmeyecektir. Sadace ölümü deneyleyecektir. Çünkü nefis benim özkimliğimdir. Bu kimlikle varım ve ahirette de bu ayrık kimliğimle varlığımı devam ettireceğim. Bu özgün kimliğimle işledim kötülüğü ve takvayı. Bu özgün kimliğime aktarıldı sevap ve günahlarım. Bu yüzden nefsim ölmeyecektir. Ölüm tattırılacaktır. Ben=Nefsim olarak ahiret ortamına uygun farklı bir taşıyıcı/beden ile varlığımı orada da sürdüreceğim.

Allah her insan ölümü tadacaktır demiyor. Her Ruh ölümü tadacaktır da demiyor. Neden?

Çünkü insan= beden+nefistir. Beden araçtır. Ölümü tatmaz, ölür.
Ruh için ise ölüm yada ölümü tatmak mevzu bahis değildir. Her NEFİS ölümü tadıcıdır diyor Allah. Benim birimsel özelliğimin adı nefistir. İşte ölümü tadıcı olan odur. Bu yüzden her insan yerine yada her ruh yerine her nefis ölümü tadıcıdır deniliyor.

Neden ölümü tadıcı? Çünkü Ahiret serüveni adına farklı fizik koşullar için farklı fizik beden/araç alınacaktır. Bu araç değişikliğinde nefs ölmez.

Nefs ölecek olsa kim hesaba çekilecek?

Nefis iki kutupludur demiştik. İki kutupludur ama doğası itibariyle de kötülüğe meyilli yaratılmıştır. Nefis Kötülük kutbunu tercih etmeye, takva kutbuna aykırı davranmaya meyillidir. Bunun bir üstünde olan Ruh ise nefsin akıl hocasıdır. Danışmanıdır. Ruhtaki akıl özelliğimiz sayesinde pozitif işleri yapmamızın uygun olacağını biliriz. Nefiste iki ayrı kutup mevcutken bir üst yapı olan Ruhta tek kutupluluk mevcuttur, mutlak hayır, mutlak güzellik kutbu.

Halifelik dağlara, taşlara değil insana verilmiştir. Çünkü dağların, taşların ruhu vardır ama nefsi yoktur. Ruh ile beraber nefs sahibi olduğumuzdan dolayı sorumluluk alabilecek özellikte olan biziz. Bu yüzden biz ahseni takvimiz, eşrefi mahlukatız. Pekala cinler???

Bizde Ruhun bir özelliği olan nefs varken hayvanlarda ise başka bir özelliği olan içgüdü vardır. Ya Bitkilerde???

Cansız saydığımız nesnelerde ise Salt Ruh özelliği mevcuttur. Bu yüzden örneğin ,ağaçlar, bitkiler yada gökcisimleri sürekli secde ve tesbih halindedir. (lütfen secde ve tesbih kelimelerini Kur’andan inceleyiniz)Üstteki yazı sadece bir yorumdur. Yanlışlarının bulunması muhtemeldir. En doğrusunu Allah bilir. Zaten bize bu konuda “az bilgi” verilmiştir

nisan

10.08.08/08:54 #31 Son düzenlenme: 10.08.08/09:51 nisan
Alıntı yapılan: gobilibozo - 19.07.08/12:37


Emre bu konuda yazmış olduklarınızı bilmiyor olmanıza bağlamak istiyorum.

1-İnsan bedeni vüvüt ve ruh'tan meydana gelmiştir ruhun varlığı aşikardır,beden doktoru olduğu gibi ruh doktoru da vardır sizin söylediklerinize göre bilim olmayan bir şey uğraşmış öylemi?Bilim'in ilgi alanı malum sizin bu savınız bilimi reddetmektir aynı zamanda.

Peygamber Efendimize ruhu sordular. Cevap vermeyip, vahyi bekledi. Gelen ayet gayet netti: “O, rabbimin emrindendir, de.” Ruhun varlığı tasdik ediliyor, fakat mahiyeti açıklanmıyordu. Çünkü, ruhun mahiyetinin bizler tarafından tam olarak anlaşılmasının imkanı yoktu zira akıl öte alemi algılayabilecek kapasitede yaratılmamıştır.

Ruh, aklıyla anlar,farkeder, vicdanıyla tartar, karar verir, hayaliyller kurar,kalbi ile sever.Bazı kabiliyetlerini vüvut ile dışa vurmaktadır.Ruh, tutmak ister eliyle tutar,görmek ister gözüyle görür,duymak ister kulağıyla işitir,gitmek ister ayakları ile gider.Bir nevi beden ile ruh dünya içinde birbirine ihtiyacı olan varlıklardı.Eylemleri bedenle sınırlıdır. Ölüm ile ruh zindanından kurtulur ve ahirete kadar kıyafetsiz bekler,bedensiz görür,duyar,hisseder acı çeker yahut sevinir, ruh artık özgürdür,mahşerden sonra ruh yep yeni bir bedene kavuşur...

2-Hiçkimsede tanrısal bir parça, kutsallık yoktur.

bu ne talihsiz bir cümle hiç mi Allahın sıfatlarında haberiniz yoktur?Kainattaki herşey Allahın yansımasıdır eserin müessirden bağımsız olması düşünülebilirmi?Alahın kullarında tezahür eden sıfatları vardır bunlar subuti sıfatlarıdır,

Hayât:Hayat sahibidir ezeli ve ebedidir,insan kendisine sunulmuş olan hayat kadarını yaşar.
İlim:Her şeyi bilir ilmi her şeyi kuşatmıştır,insanda sınırlı bir lme sahiptir
İrâde:Allah dilediğini dilediği gibi tayin edebilir,insanda sınırlı da olsa irade sahibidir
Tekvin:Allah dilediğini yaratma icad etme kabiliyetine sahiptir,insan da sınırlı bir kabiliyetle var olan maddeler ile icad eder,üretir..
Sem' ve Basar:sem yani gören,her şeyi görmeye gücü yeten,bu sıfatı insanda tezahür etmiştir insan sınırlı bir şekilde görebildiği kadarını görebilr,basar yani duyan o her şeyi duyar gizli aşikar herşeyi duyar ve görür,insan da duyar fakat duyabildiğini
Kelâm:Dilsizdir fakat kendi lisanı ile konuşur,insanda konuşur..

Allah yaratılmış olanlarda vücut bulur,yaratılmış olan herşey ondandır o halde nasıl onu eserinden ayrı tutabilirsiniz?Hangi mantıkla?Her şeyde ondan bir parça her güzellik onun yansıması onun zevkinin eseridir...


Yahu burada ne kadar gelisiguzel yazilmis cumle var gobilibozo...

Bilim dini anlamdaki ruh'u tanimaz bir kere..Onun icin dini kaynaklarda gecen ruh bahsinin bilimle alakasi yoktur. Bilincalti ve kisilik vs. bunun hastaliklari  baska seydir, dini kaynaklarda gecen ruh bahsi baska seydir. Nerden cikardin bilimin reddedildigini filan yahu :) Dedigin gibi ruh bilimin siniri icinde olsaydi, psikiyatristler ilac yazmak suretiyle tedavi edemezlerdi. Allah'in kendisinden ufledigi ruh arizali midir ki  tedavisi mumkun olsun?
Ille de bilimselik giydirmek derdi icerisindeyseniz bu kadar gulunc olmayin yahu :2funny: 

Bu soylediginizi ayet yalanlar bir kere; Hani O yarattigi herseyi kusursuz yaratmisti? Bugun bir anne- baba'nin iliskisi ile bu anne baba bir cocuk sahibi olabilir.Hatta bu cocuk sakatta dogabilir.(atiyorum akraba evliligi) Bu ureme dongu seklinde gider. Ama savunulan ruh olayinda boyle bir dongu yoktur.Cunku kaba tabirle ilk elden orjinal sekilde gelir.

Cunku  her anne karnindaki cansiz  et'e, her kerede disaridan insan mudahalesi olmadan Allah tarafindan hayat verilir. Can bu noktada ozel ve ayricaliklidir.

Neden ahiret gununde eller ve ayaklar dahi sorguya cekilecekken, (nasil harcadi beni bu kisi diye) bu organlar bile sikayetci olma hakkina sahipken ruh  konusunda boyle bir aciklama hic yoktur. Sorguya cekilecek olan yasamdir yani insanin canli oldugu donemde iyi -kotu diye nefsine dair yaptiklaridir. Burda ruhun sorgulanmayisi bile de size bir fikir vermedi mi? :)


Allahin sifatlari onun varligina dair kullanilir. Insana dair degildir.

Hayat- O ezel ve ebeddir. Oysa insanin boyle bir ozelligi yoktur. Sinirli yasama suresi hayat kelimesini (Allah'a yonelik) icermez. Cunku sahiplidir cunku ezeli ve ebedi degildir.

Ilim-O herseyi bilir, herseye vakiftir. Oysa insan da bu ozellik yoktur. Insan herseyi bilemez. Sinirlidir. Gene bu kelime ile uyusmaz.

Irade- O herseyin kaderini tayin edecek ve yazacak guce sahiptir. Insanin sinirli iradeye sahip olmasi buna es oldugunu gostermez. Insan iradesini kullansa bile kaderinde yazili olan basina gelecektir kitaba gore..

Tekvin- Burada oha diyesim geldi. O yoktan vareden bir guce sahiptir. Insan varolani kopya eder veya gelistirir oysa yaratamaz. Icad etmek ile sifatin icerigi cok cok farklidir.

Sem Basar-O sinirsiz bir goruse, duyusa sahiptir. Ayni anda birden cok fazla yerde bulunabilir buna ragmen gorur, duyar. Insan kendisine verilen sinir neticesinde gorur. Ustelik insanin bakmakla gormek arasi kusuru varken O 'nun oyle bir ozelligi yoktur.

Kelam-O dilsizdir ancak kendi varligi iletmesine yeterlidir. Insanin konusmasi ise tamamen farklidir. O her lisana iletirken, insan sinirli sayida lisani bilir.

Allah'in yaratilmis olanlarda vucut bulmasina ihtiyaci da yoktur, imkan da yoktur bu yazdigin dogru degildir. Ezel ve ebed olan icin vucut bulmak zorunlu degildir. Insan olmasaydi O gene var olacaktir cunku..

Aksine inanmak insanin kutsalliga ve olumsuzluge olan hasletidir buyuk olcude...
Aksine inanmak cemaat liderlerine tapinmayi da beraberinde getirmektedir. Bu yuzden birtakim insanlar kolayca peygamberliklerini ilan ederler gizli veya acik..

Hatta cumleni ters cevirirsek celiskini gorebilirsin. Insan yoksa O da yoktur, cunku vucud bulamaz. Bu mudur?

Her yaratilanda izi olmasi , onun insan ile vucud buldugu anlamina gelmez.


Bunlardan ayri olarak, Allah'in ruhundan uflemesi yaratilana verilen can anlaminda degil midir?

Olum, canin yaratici tarafindan kendisine verilen gorevini  bitirip yasam olayini sonlandirmasi demek degil midir? Bir baska anlamda fisi prizden ceken degil midir?

Yasamsal enerji degil midir insani ayakta tutan? Insanin yasam enerjisini kestiginizde o bir oludur zira.. Gozu aciktir ama can gittigi icin goremez, hissedemez ,duyamaz.


Alıntı yapılan: anka - 21.07.08/17:53
alıntı:

Ruh bize hayatiyet veren özdür. Ruh sadece insanda ve cinde yoktur.
Hayvanlarda ve bitkilerde de ruh vardır.
Bizim cansız madde dediğimiz şeylerde de ruh vardır.Anka cok kisa olarak alintiladim yazi uzun oldugundan, ancak bu forumda dini konularda akli basinda ve ucmadan yazan ve penceresi genis olan  birkac kisiden biri oldugundan,  yazinin icerigi dikkatimi cekti.Mantiga biraz daha yakin ama dogru olmayan taraflari da var diyebilirim.

Ozellikle su cumle;Ruh hayatiyet, canlılık, hareket, enerji veren ilahi özdür. Canlılığı sağlayan ve devam ettiren ilahi bir elektrik akımıdır.(bir donem yaratici bir enerji olabilir mi diye topik acmistim ancak bunu kumanda pili olarak algilayan arkadaslar oldu) Bu yuzden dikkatimi cekti.

Yukarda esyanin da ruhu oldugundan soz edilmis. Oysa esyanin bir ruhu yoktur bana gore... Kendine dair enerjisi vardir. Bugun telekinezi yapanlarin yaptigi da enerji aktarimi ile esyayi hareket ettirmekten baska birsey degildir kaba bir tanimla..

Atom'un da ruhu vardir denmis yazida.. Oysa baska cumlede ruh parcalanamaz, bolunemez diye aciklanmis. Oysa enerji,madde  bolunebilir. Parcalanabilir, sekil degistirebilir. Bu da bir anlamda atom'un ruhu olmadigini kanitlar mi bize..?Burada bir celiski var gibi... Ne dersin?

Cinleri goremeyiz ama cok hizli gittiklerini ayetlerden anlayabiliriz.(goz acip kapayincaya kadar cok uzaktaki bir seyi gidip alip getirmek gibi) Bu da bana Kuran'i inceledigim donemde enerjiyi cagristirmistir hep..

Gene baska bir bolumde nefs ile ruh'un ayri olmadigi soylenmis, diger cumlelerde meleklerin ruhu olup, nefs sahibi olmadiklarindan bahsedilmis. Inanca gore melekler gunah islemezler, sebebi de nefs sahibi olmamalarindandir diyebiliriz. Seytan haric elbette.. Ki ben seytanin nefs'in ta kendisi oldugunu dusunurum.

O halde nefs ile ruh ayni kokten gelmis olamaz. Cunku nefsi cikardiginizda insan gunahsizdir zaten kendine, arzularina yenik dusmeyecektir.

Son satirlarda yildizlarin vs. ruhu olduguna deginilmis. Ruh kismina katilmamakla beraber, bu da sadece yasamsal enerjiyi hatirlatiyor bana.. Yildizlar durulup bukuldugunde yasam enerjileri bitmis olacak.Ilginc bir yaziymis ekledigin icin tesekkurler..