25.08.19/19:51

kader nedir?

Başlatan marcos, 13.08.04/16:13

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

deniz

güzel bir çalışma :)

bunları vaktim oldukça tartışmaya çalışırım kendi adıma.

ben incelerken bir de mutezile görmüştüm.

islamı akılcı yolla iredeliyorlardı. tabii doğal olarak tüm gelenek mutezileyi küfür üzere görür.

sen ne diyorsun bu konuda ?

kursatotcu

mutezile evet kaderi inkar eder kafirdir lakin haklı oldukları  nokta vardır ki o da ruyetullahı inkar etmeleridir ben de onların bu görüşünü inceledim ve bu görüşlerine hak verdim ruyetullah yani Allahın görülmesi . eşari ve maturidi mezhepleri bazı rivayetlere dayanarak Allahın ahirette görüleceğini savunurlar . bunlar hem Allah cisim değil derler hem Allah bir cihette değil derler hem de müslümanların Allahı baş gözleriyle göreceklerini iddiia ederler .lakin mutezile mezhebi bu hususta onların her türlü delillerine cevap veriyorlar.  

deniz

peki selefilik konusunda ne dersin *

Çakýl Taþý

peki :)

insan, yaptıklarından sorumludur ve iradesini kullanıp seçimini yapar.

bu iradesinin sonuçlarınada katlanmak zorunda kalır.

deniz

tamam sen cevap vermicen. ben de senin yolunda gideyim :)

insan iradesini kullanabiliyor demek.
iradesini kullanan yaratmaz mı ?
yani ben bir seçim yapabiliyor isem yaratıyor yada yaratma eylemine başlamak için start veriyorum demektir.

bu durumda ben yaratıcı olrum. allahın her şeyin yaratcısı olma savı ne olur bu durmda ?

kursatotcu

selefilik, safdilliktir . çünkü onlar derler ki biz eskiler ne demişse onu alırız rivayetler ne ise onun zahirini alırız derler onlar tevile çok karşıdırlar Kuran ve hadislerdeki ifadelerin mümkün olduğu ölçüde zahirini almaya gayret ederler  mesela derler ki Allahın eli vardır, yüzü vardır fakat keyfiyetini bilmeyiz derler ( bu itikad küfür olur zira bu Allaha cisim demek manasına gelir) maliki mezhebi kurucusundan da şöyle rivayette bulunurlar: mesela biri ona gemiş istiva ayetinden sormuş  (Allahın arşa istivası ile ilgili ayeti yani) o da demiş ki rivayete göre "istiva haktır onu sormak bidattır"  yani keyfiyetini bilemeyiz öylece inanırız derler.  "bunlar ayvayı yemişlerdir"  çünkü bu ayetlerin zahiri kesinlikle alınamaz istiva: oturmak, karar kılmak demektir ki mahlukların özeliğidir  dolayısıyla bu ve benzeri nassları tevil etmekten başkaca yol yoktur  mesela eşariler  özelikle sonrakiler bu gibi tevilleri iyi yaparlar mesela gazali ve razi bunlar arasındadır Allahın eli  yüzü  yoktur bu gibi ayetler   el , manasındaki ayeti nimeti, kudreti  şeklinde yüzü diye geçen ayetler ise: zatı şeklinde tevili icab eder . istiva   ayetini de kudretinin, iradesinin  hakimiyeti şeklinde teviller vardır .  

kursatotcu

*** İstitaat (İnsan gücü, kudreti, güç yeterliği)
Eş'ari'de insan gücü, istitaat fiil ile beraberdir. Yani fiil mevcut değil iken, insan gücü de yoktur. Halbuki insanlar istitaat yok iken mükellef olduklarından "Teklif-i mala yutak" caiz olmuş olur. Mutezile insanın gücü fiilden önce, Maturidi ve Eş'ari fiille beraberdir, derler. Mutezile kulun kudretinin sona ermeyeceğini savunuyor. Maturidi ve Eş'ari ise kulun kudretinin sona ereceğini savunuyor. Bunun için Maturidilik kulun kudreti fiille beraberdir diyor. Zira bunu demeyip, "Fiilden önce" deseydi, o zaman fiilden önce kulda olan kudret sona erecek ve o zaman fiil nasıl olacaktı? O bakımdan Maturidi "Kulun kudreti fiille beraberdir" demek durumunda kaldı. Lakin yukarıda zikrettiğimiz gibi, yani fiil mevcut değil iken, insan gücü olmayınca ve insanlar istitaat yok iken de mükellef olduklarından, "Teklif-i mala yutak" olacakken, Maturidiler bunu kabul etmemiştir.
*** İsnad prensibi ile alakalı daha evvel detaylı bilgi verdik. Aşağıda vereceğim ayetleri, sırayla okuyun ve işlerin bazen Allah'a, bazen kullara isnad edildiğini göreceksiniz. Bu konu çok ince olup, en az bilinen hususlardandır. Çoğu kişi bu mevzuyu bilmediği için kaderi inkar eder.
_ Namaz: Bakara 3, Tevbe 5, İbrahim 40, Nur 56
_ Kur'an: Nisa 82, En'am 25, 157, Yusuf 2, İsra 45, 46,106,107, Kehf 57, Furkan 73, Lokman 7, Sad 8, Zümer 27, 28, Fussilet 44, Zuhruf 3, Muhammed 24, Kamer 22, Kalem 51,52, Abese 11, 12, Mutaffifin 13,14
_ İlim: Ankebut 43, Rum 59, Fatır 28, Mücadele 11
_ Sabır: Nahl 127, Lokman 17, Saffat 102, Zümer 10, Fussilet 35, İnsan 12
_ Şeytan'ın azdırması: Araf 16, Kehf 50, Hacc 4, Ankebut 38, Neml 4, Sebe 20, 21, Yasin 62, Zuhruf 36, 37, 62, Mücadele 10, Hicr 39, Bakara 36, Kasas 63, Nahl 99,100,
_ Musibet, şer ve iyilik dokunması: Nisa 78, 79, Yunus 106, Kasas 47, Rum 36, Fussilet 51, Teğabün 11, Tevbe 51
_ İman, küfür, saptırma, mühürleme: Bakara 6,7, 21 , Araf 100, 158, 178,179, 186, En'am 107,109,110,111,148, Tevbe 55, 85, Yunus 100, Yusuf 101, İbrahim 35, Kehf 29, Taha 79, 85, Mülk 2, Zariyat 56, Nahl 93, Kasas 56, 64,68, Zümer 36,37, 41, Hacc 16, Tin 7, Muhammed 24
_ Cihad: Bakara 190,191, Al-i İmran 140, 165, Tevbe 5, 46,52, Ankebut 69
_ Tevbe etmek: Tevbe 117,118, Hud 3, Furkan 70, 71
_ Öğüt alma: Fatır 37, Saffat 12,13, Abese 11,12, Müddesir 54,55,56,
_ Dileme: Hacc 14, Nur 45, Tur 35, Zümer 62, Buruc 16, Tekvir 27,28,29, İnsan 29,30
_ Gezmek: Tevbe 2, Neml 69, Yunus 22
_ Gülmek: Necm 43, 60, Tevbe 82
_ Çıkarmak: Tevbe 40, Enfal 5
  diyorum ki ben Allah a, Kuran a inanan biriyimdir . bu verdiğim ayetleri sırayla okuyun evet hepsinin uygun izahları benim yazdığım kitapta mevcuttur. alın bu verdiğim örnekteki delili istediği kadar bilgili olsun kulların özgür iradesi olduğunu savunanlara götürüp sorun bakalım size cevap mı veriyor yoksa bana hakaret edip cevap vermeden kaçıp gidiyor mu?  bu örnekle şunu anlatmaya çalışıyorum yani kulların özgürlüğünü savunanlar aslında Kurana inanmazlar lakin çoğu inandıklarını düşünürler bu örneği onların ya da kendinizin eğer kulların özgür iradesi olduğunu savunuyorsanız gerçek yüzünüzü görün diye veriyorum!!!!   ben diyorum ki:  Kuran da çelişki yoktur Kuran doğrudur bu ayetlerin hepsinin izahı vardır. ısrarla tenbih ediyorum ki gidin  "kulların özgür iradesi vardır" diye bir düşünceyi savunanlara sorun bu ayetlerin manalarını.  kaçacaklar diyorum size. tekrar söylüyorum; bana hakarete başladıkları zaman yani cevap vermemek için lafı çevirmeye başladıkları zaman onlara deyin ki: ona hakaret etmiş  veya edecek olman bu ayetlerin izahını yaptığın anlamına gelmez. bana cevap ver!   zira ben Kuran a inanmakla mükellefim ve inandığımı düşündüğüm bir kitabı tanımak ve iyice anlamak istiyorum  deyin!

ultimate

resimdekileke kardeşim, tanrı bizim dünya'da  ne yapacağımızı biliyor...

o bizi yaratandır. ama nasıl bir yaratansa,insanlara eşit derecede vermiyor,isteğine göre birine çok birine az veriyor. dilediğini mutlu kılıyor dilediğini mutsuz...

doğal olarak bence kaderimii biliyor.ne bilmesi o yazıyor hatta (e o zaman neden sorgulanıyoruz öbür dünya da? diye de sorma.kimse bilmiyor)

humanist  Yaa bu konuyu ne kadar tarşıyorsunuz..

  insanın kaderi düz metin olarak yazılı değil ki düz bir kitabın akışı gibi aksın gitsin. Geometrik olarak düşünmelisin bir harita gibi.. harita seni yapabilieceğin herşeyi kapsar.. senin iraden bu harita üzerinde seçim yapar.. aynı şu anda Türkiye karayolları haritası var ve bu karayolları da var... sen arabanla istersen.. ankaraya git istersen adanaya git istersen konyaya oradan ankaraya git.. görmediğin belki de hiç görmeyeceğin ( tercih etmeyeceğin ) yollar da bu haritada var.. ister kullan ister kullanma hepsi sana kalmış..

 alışmışssınız düz kitap okumaya yazılı deyince hemen elinize okkalı 4000 sayfalık bir kitap geliyor galiba.. öle değil.. insanın kaderi tüm bütünüyle beraber holografik olarak kayıtlı ( 3 boyutlu ) hem düşüncelerimiz hemde hayata yaptıklarımızın kaydı ayrı ayrı tutuluyor.. ( görüntülü olarak )

  öbür tarafata her ikisini aynı anda seyrederek hesaba çekileceğiz...
 
  vesselam..

stavrogin

birde şu var aklıma takılan.Maddeci olarak düşünürsek iki dakika sonra yapacaklarım şu andaki değişimlere bağlı. İki saniye sonra yazacaklarımı beynimdeki kimyasal reaksiyonlar belirliyor diyelim. Yani şu anı gözlemleye bilirsek gelecektede ne yapacağımızı bilim geliştikçe bilebiliriz.Yani gelecekte ne yapacağımız şu andan, şimdi ne yapacağımızda geçmişten belli.Bu böyle gider ve kadere ulaşırız.
Kısaca kaderin tanımı zaten materyalizmin içinde var.
Bunlar tamamen bağımsız basit şeyler.Tabiki hata yapnaktayım ama nerde?Birileri hatamı söylerse sevinirim.