20.06.19/09:38

Sosyoloji Nedir?

Başlatan deniz, 15.08.04/15:25

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

deniz

Sosyoloji Nedir?

Kavramsal İçeriği   

Sosyoloji; "Toplum Bilimi" veya "sosyal olayların bilimi" ya da "sosyal örgütlenme ve sosyal değişimler bilimi" olarak da bilinmektedir.

Aslında sosyoloji, sosyal hayatımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal hadiseler ve olgular), insanların meydana getirdiği grupları, grupların davranışlarını ve sosyal kurumları olduğu gibi inceleyen pozitif bir sosyal bilim dalıdır. Bir başka ifadeyle, sosyoloji, bir takım varsayımlardan çok; var olan gerçekleri ortaya koymaya çalışan, sosyal gerçeğe eğilen bir ilimdir.

Geniş anlamıyla sosyoloji, insanların birbirleriyle kurdukları sosyal münasebetleri, sosyal gruplar, kurumlar ve örgütler arasındaki münasebetleri, toplu eylem, toplu direniş gibi topluluk ve fert davranışlarını, değişik düzeylerde bütün sosyal etkileşim biçimlerini, sosyal yapı özelliklerini ve bu yapıda ortaya çıkabilecek değişme temayüllerini belirli bir yöntem dahilinde inceleyen, sosyal gerçekleri ve süreçleri sistematik ve bilimsel olarak mercek altına alan bir bilim dalıdır.

Sosyoloji, hem insan davranışının yüz yüze etkileşim bağlamlarını (Mikro-Sosyoloji), hem de çok sayıdaki ve büyük ölçekli grupların, örgütlerin veya sosyal sistemlerin (Makro-Sosyoloji) özelliklerini inceler.

Sosyoloji, fertten ziyâde toplumun aynasıdır. İnsanın, sosyal diye vasıflandırabileceğimiz bütün davranışları, sosyolojinin ilgi alanına girmektedir. Her ne kadar insan ruhuna pek yakın olan ilgi alanlarını, değerleri ve duyguları ihtiva eden sorunları ele alıyorsa da, sosyoloji, bir şeyin iyiliği veya kötülüğü, uygunluğu veya uygunsuzluğu gibi hususlarda yargıda bulunmaktan uzak durmaya, yani tarafsız kalmaya gayret etmektedir.
   
Sosyolojinin Tarihçesi   

Sosyal olaylar, her ne kadar insanlık tarihi ile başlatılmakta ise de, hadiselere sosyolojik yaklaşım tarzı, daha çok 18. ve 19. yüzyıllarda ortaya çıkmıştır.

Sosyoloji terimi, ilk kez bir sosyolog olmaktan ziyâde bir bilim felsefecisi olan Fransız, August Comte (1798-1857) tarafından kullanılmış ve İngiliz, Herbert Spencer (1820-1903) tarafından da geniş kitlelere tanıtılmıştır.

Ancak, sosyolojinin ilk temel esaslarını, ilmî yöntemlerle ortaya seren ilk bilim adamı belki de İbni Haldun 'dur (1332-1406). Prof. Dr. W. Barthold'a göre İbni Haldun, tarih felsefesinin en mümtaz simalarından birisi olduğu kadar, sosyolojinin ilk büyük kurucusudur. Sosyal kanunları, tarihî hadiselerden çıkaran İbni Haldun, cihan tarihinde, büyük devlet ve medeniyetlerin kuruluşunda, göçebe unsura yer verdiği, bunların medeni halk içerisinde yaşayıp milliyetlerini kaybettikleri hakkındaki fikirleri bugün bile geçerlidir. Ayrıca, sosyal psikoloji, sosyal ekonomi, tarih felsefesi, etnografya, sosyal coğrafya, sosyal felsefe, kentleşme, sosyal antropoloji gibi sosyal bilim dallarına ait sosyal teorileri, ciddî mânâda ancak 19. asırda kavranabilmiş ve bir çok Avrupalı bilim adamının çalışmalarına temel dayanak vazifesi görmüştür.

Sosyoloji Dalları   

Sosyolojinin gelişmesiyle, toplumlara ve topluluklara yönelik yapılan ilmî çalışmalar sonucunda bir çok sosyolojik disiplin ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri aşağıda sıralanmıştır:

Ahlâk Sosyolojisi.
Askeri Sosyoloji.
Beden Sosyolojisi.
Bilgi Sosyolojisi.
Bilim Sosyolojisi.
Çalışma (Endüstriyel) Sosyolojisi.
Din Sosyolojisi.
Eğitim Sosyolojisi.
Folk Sosyolojisi.
Gender Sosyolojisi.
Hukuk Sosyolojisi.
İktisat Sosyolojisi.
İnsan Ekolojisi ve Demografi.
Kent (Şehir) Sosyolojisi.
Köy (Kırsal) Sosyolojisi.
Kurumlar Sosyolojisi.
Küçük Gruplar Sosyolojisi.
Kültür Sosyolojisi.
Medikal Sosyoloji.
Natüralist Sosyoloji.
Sağlık Sosyolojisi.
Sanat Sosyolojisi.
Sanayi Sosyolojisi.
Siyaset Sosyolojisi.
Sosyal Psikoloji.
Sosyolojik Teori.
Tarih Sosyolojisi.
Tatbikî Sosyoloji
Vergi Sosyolojisi

Sosyolojiye Yakın Olan Diğer Sosyal Bilimler
       
Sosyoloji ile çok yakından bağlantılı olan en önemli bilim dalı Sosyal Antropolojidir.

Sosyal hayatı, kültürleri, yazının icadından önceki devirlerden başlayarak, bugüne kadarki gelişmeleri inceleyen sosyal antropoloji, dinî, siyasî, iktisadî ve sosyal kurumların yapılarını ve folklorik hususiyetlerini inceler.

Sosyal antropoloji ayrıca etnoloji (kültürel antropoloji) ile psikoloji (psikolojik-kültürel antropoloji) arasındaki münasebetleri, mukayeseli olarak araştırır.

Sosyal Antropoloji, altı kola ayrılmaktadır:

Kültürel Antropoloji (Kültür Antropolojisi veya Etnoloji).
Etnografya.
Arkeoloji.
Folklor (Halk Bilimi).
Dil (Filoloji).
Psikoloji Antropolojisi (Psikolojik-Kültürel Antropoloji).

kaynak: http://www.sosyalsiyaset.com/images/3.gif

marcos

Vergi sosyolojisi he..artik iyice abartmislar..sos

Hades

Sosyoloji  bilimi ülkemize ilk olarak Ziya Gökalp tarafından 1914 yılında Dar-ül Fünûn’da verilen derslerle girmistir. “Bu tarih dolaylı ya da dolaysız bir çok yaklasımlarda sosyolojinin ülkeye girdigi tarih olarak kabul görmüstür. Oysa bunun itibarî bir baslangıç oldugu  muhakkaktır. Çünkü ülkede sosyoloji ile temas eden, gerek konuları açısından gerekse Batıda sosyoloji çalısan insanlarla iliski hâlinde olan düsünür ve onların etkinlikleri 1914 yılının çok öncesinde baslamıs ve devam etmistir. Bu baslangıcı Tanzimat dönemine kadar götürmek mümkündür...

ZeRDuShT

artık sosyalaji yok gibi bir şey
piskoloji var desek daha iyi olur...
bozulmuş sosyal hayatı düzeltmek için...

taziko

yakında medya sosyolojisi de olacak, çalışmalar sürüyormudur acaba? Ve sosyolojik açıdan her zaman 70 milyon ekranın karşısındamıdır. En çok kullanılan kelime 70 milyon bizi izliyor. adi len sanki bir görebiliyorsun camın o tarafından, hadi gördün diyelim nezaman saydın (anında)  :buck2:

El atılması çiddi bir konu olarak görüyorum arkadaşlar, sosyoloji dallarına eklenmeli derim saygılarımla :knuppel2:

ser-up

meraba bn üniwrsite sınawına girdim bu sene we aslında istediğim en başından beri psikolojiydi..ancak insanların her istediği olmuyomuş hayatta demekki psikoloji istediğim yerler olmuyo abant filan oluo we bende abantta psikoloji okumaktansa odtüde sosyoloji okumayı tercih ediorm...sonuçta sosyoloji okumakta çok cazip gelio işin içinde insan olunca...ama yinede karr wermekte zorlanıorum KISACA NAPÇAMM BİLİMİORUM!!!! HELPP

zuðaþi berepe

al birini vur ötekine.farketmez..

RDX

valla bence insan sacma kainat anlamsız.  aman okuyup öğrenip napacan para getiren bir bir iş meslek olsun,fazla merak etme,araştırma yaşa yeter.  :ph34r: gerisine allah kerim.  :D bu arada hoş geldin  :ph34r:

ser-up

yaa allah razı olsun ne çok yardımcı oluyosunuz bee:(((

RDX

bizden böle istediğin cevabı bulamadıysan yapacak bişeyimiz yok valla. olsa dükan senin  :utanan: