SIFIR Forum

Siyaset => Siyaset Felsefesi => Konuyu başlatan: ice - 17.07.08/17:51

Başlık: Devletin gerçek sahipleri neyi ifade eder?
Gönderen: ice - 17.07.08/17:51
Devletin gerçek sahipleri önermesi aynı zamanda gerçek olamayan yada görünürde (zahiri) başka sahipleri olduğuna da işaret etmez mi? Bunu nasıl yorumlarsınız?
Başlık: Ynt: Devletin gerçek sahipleri neyi ifade eder?
Gönderen: asya - 19.07.08/03:29
Bana göre, aslında "devlet" bir kurum olduğuna ve bireye, ulusa (millete ya da halka da diyebiliriz) hizmet etmek için var olduğuna göre sahibi olamaz. Ama ille de bir iyelik belirtilecekse buna "halk" diyebiliriz.

Ancak uygulama (özellikle ülkemizde) hiç de böyle değil. Bir zamanlar imparator devletin "gerçek" sahibiyken şimdilerde ADD ciler, ulusalcılar, Kemalistler, askerler vb. kendilerini devletin "gerçek" sahibi olarak görüyorlar. Bunların dışında kalanlar ise devleti yok etmeye çalışan vatan hainleri oluyor genelde.

Canım Türkiye'm benim! :P
Başlık: Ynt: Devletin gerçek sahipleri neyi ifade eder?
Gönderen: gobilibozo - 19.07.08/10:53
Alıntı yapılan: ice - 17.07.08/17:51
Devletin gerçek sahipleri önermesi aynı zamanda gerçek olamayan yada görünürde (zahiri) başka sahipleri olduğuna da işaret etmez mi? Bunu nasıl yorumlarsınız?


Söyledikleriniz doğru fakat bir eksik var devletin gerçek sahipleri legal yahut illegal yöntemler ile devleti idare edenlerdir,halk, kendisine oy kullanma hakkı verilerek(bir nevi sus payı)nefsi olarak kendisinin devletin sahibi gibi hissetirildiği,gözlerini gerçeklere yummuş a'ma ''seyirci'' topluluğundan fazla bir şey ifade etmiyor.

Bizlerin yeni yeni sorguladığı gizli devlet,osmanlının son yıllarına kadar uzanmaktadır,strateji hep aynıdır,dünyayı yönetmek isteyen bu güç,ekonomik olarak devletleri kendisine muhtaç edip, halkı kendi içinde,sınıflara ayırıp ''görünen'' devlet'i siyasi olarak zayıf hale getirip,yok etmek.

Osmanlı son yıllarında yönetimin içine sızan hainler tarafından,şimdiki İMF o zaman ki duyunu umumiye ile ağır borçlar altına sokulmuştur,Abdulhamit han,bu oyunu farkedip önüne geçmeye çalışmıştır fakat bu oyunun bir parçası olmayı reddettiği için,dünyanın eşkıyaları uzun vadede önemli bazı kararlar aldılar,bu kararlar sonucu taviz vermeyen Abdülhamit han çeşitli iğrenç oyunlar ile tahttan indirildi daha sonra devlet içinde örgütlenen ittihat ve terakki ile osmanlı yıkıldı,ve kendilerine hizmet edecek olan şahıslarla bazılarının aptalca halkın zannetiği cumhuriyet kuruldu.

Cumhuriyet hiç bir zaman halkın idaresinde olmadı,ittihat ve terakki uzantıları bu süreçte görevlerini hakkıyla yerine getirdiler ve alınmış olan kararları teker teker uygulamaya koydular,dilimiz zayıflatıldı,ülke sınıflara ayrıldı,sol,sağ,sunni,alevi,laik,anti laik vs herkesin birbirine nefreti sağlandı ve bu farklılıkların birbirine yaşam hakkı tamımaması için ne gerekiyorsa yapıldı,soğuk savaş döneminde bazı örgütlerin silah ihtiyacının  ABD tarafından finanse edildiği gibi,fakat bizler üzerimizde oynanan oyunları kısmen susurluk olayında farketmeye başladık,ve ergenekon da uyanmaya başladık,aradan geçmiş 100 sene uyanmak için çok geç kaldık atı alan üsküdarı geçti.

Şimdi devletin gerçek sahipleri kimdir?Ne ADD,ne  ulusalcılar,ne kemalistler,ne de asker dir asyam bu saydıklarımızın hepsi zavallı birer piyon olmaktan öte değildir devletin gerçek sahipleri yönetim anlamında siyonist emperyalistlerdir. :)   
Başlık: Ynt: Devletin gerçek sahipleri neyi ifade eder?
Gönderen: RDX - 19.07.08/11:40
demokraside devletin sahibi olmaz, devlet halka hizmet etmek için oluşturulan kurumların tamamıdır. kurumların zamanla değişen halkın beklentilerini karşılayabilmesi için güncelleştirmeleri ise, halktan aldığı yetki ile, halkın belirlediği kişiler yapr..


bizler devletin gerçek sahipleriyiz, cumhuriyetin bekçileriyiz felan yapanlarsa, bi s.... gitsinler yaa :P
Başlık: Ynt: Devletin gerçek sahipleri neyi ifade eder?
Gönderen: ice - 19.07.08/16:46
Alıntı yapılan: Bizlerin yeni yeni sorguladığı gizli devlet,osmanlının son yıllarına kadar uzanmaktadır,strateji hep aynıdır,dünyayı yönetmek isteyen bu güç,ekonomik olarak devletleri kendisine muhtaç edip, halkı kendi içinde,sınıflara ayırıp ''görünen'' devlet'i siyasi olarak zayıf hale getirip,yok etmek.


diyen gobilibozo'ya göre bütün kötülüklerin kaynağı osmanlının son dönemlerinde devlet-i ali osmaniyi zayıflatan emperyalizm. Ne yapıyor ekonomik siyasal ve hatta askeri gücüyle devletleri  kendine muhtaç hale getirerek zayıflatıyor, sınıflara bölüyor.böylece "görünen devleti" daha zayıf hale getirmiş oluyor (görünmeyen devlet de var ve muhtemelen yine görünmeyen devletin iktidarı yine kendisine ait).

Devam edelim ne yapıyor başka o emperyalistler? Osmanlının son döneminde devletin içine sızan hainler sayesinde duyunu umumiye ile devleti ali osmaniyi ağır borçlar altına sokuyor, tam müstemleke (sömürge) haline getirmeye çalışıyorlar. Ancak büyük sultan Abdülhamid Han bu oyunu farkedip taviz vermeye yanaşmıyor. Ancak çeşitli iğrenç oyunlarla bu mümtaz şahsiyet tahtan indiriliyor ve ittihat ve terakki'nin devlet içinde örgütlenmesi ile osmanlı son buluyor yerine cumhuriyet kuruluyor ama yine de bu güruh perde arkasında iktdarı elde tutmaya devam etmektedir. Cumhuriyet döneminde de devletin gerçek sahibi halk olmamıştır asla.toplum sınıflara bölünmüştür vs.

Burada Cumhuriyet savunusu yada osmanlı eleştirisi yapacak değilim. Herkesin bir görüşü vardır.  Ancak itirazım; osmanlıda sanki asrı saadet varmış da herşey emperyalistlerin entrikalarıyla bozulmuş, osmanlıda sınıflar yokmuş da emperyalizm ile sınıflar oluşmuş, abdülhamid tarihin en büyük hafiye teşkilatını kurup binlerce insanı hapislere atmamış, sürmemiş, cumhuriyet döneminde bu kötülükler sanki osmanlıdan miras kalmayıp sadece ittihatçı güruhunun yüzünden doğmuş gibi hikaye edilmesine.

gobilibozo'nun felsefi duruşunda devlet ve düzen iyi pozitif kavramlar. Ayrıca dirlik ve düzenlik için devleti bir kişinin (sultanın) yönetmesi ile bir sınıfın yada çoğunluğun yönetmesi arasında pek fark yoktur ancak adil bir hükümdar (sultan)ın yönetmesi tercih nedeni, dirlik düzenlik olur.
Bu dirlik ve düzenin içerden çürümesi bozulması mümkün değildir. O ancak dışardan emperyalistlerin hain komploları ile çökertilebilinir. Devlet içindeki hainler de tamamen bu emperyalistlerin işbirlikçileridir vs. Ne yazar resmi tarih? Yabancı emperyalistler osmanlının halklarını kışkırtarak bağımsızlıklarını ilan etmeye teşvik ettiler ve imparatorluk toprak kaybederek çöküş sürecine girdi. Yani Yunanlıların, balkan halklarının milliyetçi ideolojilere yönelerek bağımsızlık ilan etmesi kışkırtma arkadan vurmadır, ama türklerin işgale karşı direnişi kutsal bir milli kurtuluş savaşıdır. Yani resmi tarihten farklı düşünmüyor gobilibozo. Tamamen devlet merkezli bir felsefi ve tarihsel perspektiften bakıyor. İtirazında osmanlı gibi çok uluslu bir imparatorluğun milliyetçi mülahazalarla  bölünmüş olmasının hayıflanması var.

Bir de bu dünyayı bölüşen emperyalist güçlerin siyonist olduğunu söylersek herşeyin (osmanlının halifelik altında adil bir islami bir nizam olarak) eski zamanlarda iyi ve güzel olduğunu ama islama yabancı hem batılı hem de siyonist  güçlerin çöküşün asıl sorumlusu olduğunu her türlü kötülüğün düzenin içindne değil dışından, dış güçler sayesinde geldiğini de kanıtlamış oluruz. O siyonistler olmasa idi Abdülhamit sultan han Filistin'i hayatta ingilizlere vermezdi. Başımızda İsrail belası da olmazdı vs. ah ahhhh!

Benim buna diyeceğim şudur;

Devlet iyi yada kötü değildir. Devlet zalim yada adil değildir. Devlet hepsidir. Devletin sahibi siyasal iktidara en çok sahip olan kişi yada kişilerdir. Gerisi teferruattır. Devletin olduğu yerde siyasal iktidarın birilerinin elinde toplanması yoğunlaşması devletin egemenlik sınırları içinde çoğunluğu oluşturan sıradan halkın ise siyasal iktidardan mahrum edilmesi uzaklaştırılması yani iktidarsızlaştırılmasıdır. İktidarsızlaştırılmış olup kendi bugünü ve geleceği hakkında kararlar alma, bunları hayata geçirme hakkından yoksun kalmış bireyler iki şey yapabilirler. Ya iktidarını geri isteyip düzene (devlete, hükümdara) isyan eder yada bu durumu doğal kabul edip kendi, iktidarsızlığını hükümdarların iktidarıyla özdeşleştirerek hükümdarın destekçisi olur,  güce taparak sadık bir kul olurlar.

Burada kendi için iktidar talep ederek başkaldıran birey sağlıklı bir tepki göstererek kendi iç gerçekliğini korur enerjisini dışa isyan ederek vurur. İkinci durumda ise iktidarsızlığa razı olan birey  kulluğu gönüllü hale getirerek yabancı dış gerçekliği içselleştirerek kabul eder otoriteye boyun eğer, kendi iç gerçekliğini isyanını  bastırarak tepkisel enerjisini hükümdarın iktidarıyla kendi iktidarıni özdeşleştirerek tatmin etmeye kendisi gibi boyun eğmeyenlere saldırarrak tatmin olmaya çalışan patolojik bir vakaya dönüşür.

Son olarak siyonizm de israil ulusunu ortaya çıkaran onları bir araya getirerek bir devlet kurumlarını sağlayan yarı dinsel bir ideoloijidir.  Misyonunu tamamlamış ve İsrail devleti kurulmuştur. Bugün İsrail devletinin resmi ideolojisi siyonizmdir. İran islam Cumhuriteninin resmi ideolojisi şii islamdır, türkiyede ise kemalizm. Emperyalizm bir "yanlış" kavram olarak olarak kullanılmaya başlayınca bütün kötülüklerin kaynağı olarak dış mihraklara işaret eder ve toplumu dış düşmana karşı pirü pak bir birlik beraberlk ruhuna iter. Yani bizim ellerimiz temizdir, içimizdeki kötülüklerin sahipleri de işbirlikçi hainlerdir. vs. Bunlar yetişkinlere anlatılan masallardır. Emperyalizm denen şey aslında küresel kapitalizmdir onun ulusu, dini milliyeti, ahlağı, adaleti, acıması yoktur. Çıkarlar neredeyse orada ona uygun davranılır. Küresel kapitalizmin zaferi ABD'nin askeri zaferleri ile kazanılmamıştır tersine o zaferlerin hiçbiri zafer değildir. Küresel kapitalizm bizi endüstriyel ekonomiye ve tüketim kültürüne bağladıkça asıl zaferini elde etmektedir. Yahudiler öcüler değildir, bazı çok uluslu şirketlerin mülti milyoner patronlarının yahudi asıllı olması tüm dünyayı yahudiler yönetiyor komplosuna inanmamızı gerektirmez. Bu yalanlarla hitler dünyanın başına bela oldu ve bir ırkı yoketmeye kalktı. Bunları benzerini yapmak isteyenler Yalçın Küçük gibi kafadan bacaklı entellektüellere "Sebetayistleri" deşifre ettirmeye  çabaladılar durdular.

Araplar, israilliler, ermeniler, türkler, rumlar, hintliler vs. hepsi insan ve saçma sapan bir sürü şeylere inanıyorlar kendilerince bunu asla unutmamak lazım yok birbirimizden farkımız sadece insanız.
Başlık: Ynt: Devletin gerçek sahipleri neyi ifade eder?
Gönderen: baodilino81 - 20.07.08/02:01
devletin sahibi aç güzlü zorbalardır.
Başlık: Ynt: Devletin gerçek sahipleri neyi ifade eder?
Gönderen: son tango - 20.07.08/03:18
vergi veren herkes ayni zamanda sahiplerinden biridir..
Başlık: Ynt: Devletin gerçek sahipleri neyi ifade eder?
Gönderen: ferfecir - 20.07.08/19:29
devlet denen şey zenginin malının bekçisidir kısacası...polisiyle jandarmasıyla büroksasi ile bunu yapmıyor mu acabba?  başka nedir devlet? kendini ülkenin gerçek sahipleri sananların mıdır acaba?
hükümetlere sen sadece ekonomiyi geliştr ve bana lojman, araba tahsis et  diyenlerin midir?
sen bana parayı ver ben iyi terlerde kullancağm ama sen nerde kullancağımı sorma diyenlenlerin midir? devletin sahibi çok ama halk değil..